Sisäministeriön blogi

Sisäministeriön blogi

Poliisin toimintaedellytykset varmistetaan vakauttamisohjelmalla

Tomi Vuori Julkaisupäivä 11.10.2022 9.30 Blogit SM

Olemme viime aikoina saaneet konkreettisesti havaita demokratian vahvuudet. Se on Suomen valitsema tie, ja sellaisenaan kaikin tavoin puolustamisen arvoinen asia. 

Olennainen osa demokraattista yhteiskuntaa on oikeusvaltio. Oikeusvaltiolla on tukipilarinsa, ja poliisi on yksi keskeisistä oikeusvaltion puolustajista. Poliisi toimii verovaroilla, se on meidän kaikkien kustantama. Vastineena saamalleen rahoitukselle poliisi tarjoaa kaikille ja koko maassa turvaa. Viime kädessä poliisi toteuttaa myös laajempaa funktiota, se huolehtii keskeiseltä osin - toki yhdessä muiden kanssa - siitä, että maassamme säilyy yhteiskuntarauha.

Oikeusvaltiolla on hintansa. Poliisin rahoituksesta on vuosien saatossa muotoutunut jokavuotinen jännitysnäytelmä. Viime syksy oli kuitenkin eräänlainen kulminaatiopiste. Poliisin henkilöstön lomautuksilta lopulta vältyttiin, mutta samalla todettiin laajemminkin, ettei näin voi jatkua. Sisäministeriö ja valtiovarainministeriö asettivatkin yhdessä kolme selvityshenkilöä selvittämään poliisin rahoitukseen liittyviä seikkoja.

Selvityshenkilöt totesivat, ettei poliisin varainkäyttöön liity väärinkäytöksiä. Se oli ministeriön näkökulmasta lähtökohtaisestikin selvää, mutta selvityshenkilöt esittivät myös useita harkinnanarvoisia kehittämisehdotuksia lähtien poliisin hallintorakenteen tarkastelusta ja päätyen aiemmasta poikkeavaan budjettijaotteluun. Myös mm. hankintojen automatisointia peräänkuulutettiin. Tehtiin myös ehdotus uudenlaisen talous- ja hallintoasioiden yhteistyöryhmän asettamisesta.  

Vakauttamissuunnitelmalla kokonaisuuden hallintaan

Sisäministeriössä oltiin kuitenkin jo ennen selvityshenkilöiden työn alkua hahmoteltu laajempaa systemaattista suunnitelmaa poliisin tilanteen vakauttamiseksi. Hieman mutkia oikoen ajatuksena oli käydä läpi kaikki poliisin talouden meno- ja tulo-puolen tekijät, ja niihin systemaattisesti keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä vaikuttamalla päästä siihen, että meillä on poliisi, jolla on hyvät toimintaedellytykset. Toisin sanoen, tavoitteena on tehokas poliisi, johon meillä on myös varaa.

On keskeistä huomata, että vaikka poliisi tarvitsee toimintaansa huomattavan määrän rahaa, ei lisäraha kuitenkaan ole kaikkeen ratkaisu, varsinkaan, kun lähivuosien jakovara ei näytä olevan kasvussa. Rahoituksesta tulee tietenkin pitää pitkäjänteisesti huolta, mutta toimintaedellytykset koostuvat lopultakin oikeasuhtaisesta tehtävä-, tulo-, kulurakenteesta sekä toimintaa tarkoituksenmukaisesti tukevasta infrastruktuurista. Jo yksistään lainsäädännöllä voidaan vaikuttaa poliisin tehtäviin ja näin ollen suoriin kuluihin. 

Edellä oleva tarkoittaa myös sitä, ettei poliisin taloudenpitoa voida erottaa toiminnasta, eikä toimintaa voida erottaa toiminnan mahdollistavista toimitila- ja tietotekniikka-asioista. Kaikki nämä muodostavat kokonaisuuden. Yhtä asiaa ei voida järkevästi tarkastella ilman muita. 

Asioita on sitä paitsi tarkasteltava laajasti, riippumatta siitä, kenelle päätösvalta asiassa kuuluu. Siksi mainittua vakauttamissuunnitelmaa on valmisteltu yhdessä poliisin ylijohdon, Poliisihallituksen, kanssa. Keskeistä on yhteinen tekeminen sekä molemmin puolinen luottamus ja asiaan sitoutuminen. Suunnitelma on nyt laadittu, ja sen etenemistä seurataan säännöllisesti. 

Poliisin hallintorakennetta ja toimipisteverkostoa kehitetään

Sisäministeriö on osana laajempaa poliisin vakauttamissuunnitelmaa käynnistänyt hankkeen poliisin hallintorakennetta koskevaksi arvioinniksi ja asiaan liittyvien kehittämisvaihtoehtojen selvittämiseksi. Aivan pian asetetaan lisäksi hanke poliisin toimintalähtöiseksi verkostotarkasteluksi. Sen tavoitteena on puolestaan tunnistaa koko toimipaikkaverkostoon liittyvät investointien kohdistamistarpeet sekä tuottaa tietoa ja näkemystä jatkokehitystä varten. Hankkeen tavoitteena on myös tunnistaa tietoon perustuvat mallit toimitilahankkeiden laajuuden määrittelyyn. 

Kuten sanottu, oikeusvaltiolla on hintansa, ja turvallisuus maksaa. Me olemme ministeriössä ja poliisissa kuitenkin tilivelvollisia veronmaksajille ja myös poliittiselle päätöksentekijälle. Siksi sitoudumme tämän vakauttamissuunnitelman kautta tekemään kaikkemme, jotta poliisia koskevat ratkaisut johtaisivat parhaaseen mahdolliseen poliisitoimintaan sillä rahalla, joka käytettävissä on. 

Kaiken tämän olemme sitoutuneet tekemään avoimuuden hengessä. Ihmisillä on oikeus tietää, mihin heidän rahansa käytetään. Päätöksentekijöiden on yhtä lailla voitava luottaa siihen, että poliisin toiminnan tason ylläpitämiseen ohjattu raha menee juuri nimenomaan ilmoitettuun tarkoitukseen, eikä esim. toimitilakuluihin. 

Turvalliset toimitilat ovat kuitenkin hyvin tärkeät. Poliisi on joutunut laajasti kärsimään huonokuntoisten toimitilojen aiheuttamista terveyshaitoista. Oletamme verkostotarkastelun kautta saavamme tämänkin asian pikkuhiljaa kuntoon. 

Tomi Vuori
ylijohtaja

@TomiVuori

Poliisin hallintorakenteen arviointi ja kehittäminen - Sisäministeriö

SM SM043:00/2022 Tomi Vuori sisäministeriö

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.