Sisäministeriön blogi

Sisäministeriön blogi

Pelastustoimen neuvottelukunta seuraa ja arvioi pelastustoimen järjestämisen kehitystä

Teija Mankkinen Julkaisupäivä 15.11.2022 14.23 Blogit SM

Vuoden 2023 alusta pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille. Uudistuksen myötä on muodostettu uusia foorumeita ja välineitä hyvinvointialueiden ja ohjaavien ministeriöiden vuorovaikutuksen lisäämiseksi ja vahvistamiseksi. Pelastustoimen neuvottelukunta on yksi tällainen foorumi.

Pelastustoimen neuvottelukunnan tehtävänä on seurata ja arvioida pelastustoimen järjestämisen kehitystä. Se ei siis ole päätöksentekoelin, vaan sen tehtävänä on käsitellä pelastustoimen järjestämiseen liittyviä laaja-alaisia ja periaatteellisesti tärkeitä asiakokonaisuuksia. Tällaisia ovat mm. pelastustoimen valtakunnalliset strategiset tavoitteet, lainsäädännön kehittämistarpeet sekä muut periaatteelliset ja laaja-alaiset kehittämishankkeet. Neuvottelukunta voi esittää muutosehdotuksia ja käsitellä kehittämistarpeita.

Neuvottelukuntaan kuuluu enintään 28 jäsentä: yksi kultakin hyvinvointialueelta ja Helsingin kaupungilta, kuusi jäsentä sisäministeriöstä sekä jäsenet valtiovarainministeriöstä ja sosiaali- ja terveysministeriöstä. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii sisäministeriön kansliapäällikkö Kirsi Pimiä ja varapuheenjohtajana pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka. Pääsihteerinä toimii allekirjoittanut.

Neuvottelukunta kokoontuu lähtökohtaisesti kaksi kertaa vuodessa. Ensimmäisessä kokouksessa 24.10.2022 neuvottelukunta järjestäytyi ja käsitteli sisäministeriön esitystä valtioneuvostolle pelastustoimen valtakunnallisiksi strategisiksi tavoitteiksi. Alkuvuodesta 2023 pidettävässä kokouksessa neuvottelukunta käsittelee pelastustoimen järjestämiseen liittyviä kehittämistarpeita syyskaudella käytyjen, sisäministeriön ja hyvinvointialueen välisten neuvottelujen pohjalta.

Syksyn 2023 kokouksessa arvioidaan mennyttä kautta aluehallintovirastojen raporttien ja sisäministeriön selvityksen pohjalta. Lisäksi tullaan käsittelemään muita merkittäviä kehittämiseen liittyviä kokonaisuuksia kuten pelastustoimen hallitusohjelmatavoitteita, tiedonhallintaa ja lainsäädännön kehittämistä. Neuvottelukunnan toiminnan fokus on näin ollen ennen kaikkea pelastustoimen strategisen ohjauksen tukemisessa ja kehittämisessä.   

Esitys pelastustoimen valtakunnallisiksi strategisiksi tavoitteiksi herätti keskustelua ensimmäisessä kokouksessa

Ensimmäisessä kokouksessaan neuvottelukunta kävi keskustelun pelastustoimen valtakunnallisista strategisista tavoitteista ja esille nousi erityisesti kaksi huomiota. Ensimmäinen oli ensihoidon puuttuminen strategisista tavoitteista. Keskustelussa todettiin, että ensihoidon järjestäminen oli yksi hyvinvointialueuudistuksen tavoitteista, joten ensihoidon tulisi näkyä itse tavoitteissa, ei pelkästään tavoitteiden perusteluissa. Käydyn keskustelun perusteella sisäministeriö tulee esittämään, että ensihoito sisällytettäisiin sosiaali- ja terveysministeriön strategisiin tavoitteisiin.

Lisäksi neuvottelukunta esitti, että henkilöstön riittävyyttä koskeva tavoite nostettaisiin strategisten tavoitteiden yhdeksi kärkitavoitteeksi. Esitystä kannatettiin. 

Kaiken kaikkiaan keskustelu neuvottelukunnassa oli vilkasta, mikä kuvastanee sitä, että neuvottelukunnan tyyppiselle foorumille on olemassa selkeä tarve. Tämä lupaa hyvää pelastustoimen kehittämiselle tulevaisuudessa. 

Toivottavasti keskustelu jatkuu runsaana myös seuraavassa, tammikuun 25. päivän kokouksessa!

Valtioneuvosto asetti pelastustoimen neuvottelukunnan lokakuun lopussa. Neuvottelukunta toimii foorumina pelastustoimen järjestämistä ohjaavien ministeriöiden ja hyvinvointialueiden yhteistyölle ja jatkuvan keskustelun käymiselle.

Pelastustoimea ohjaamaan ja kehittämään asetettiin uusi neuvottelukunta

Pelastustoimen uudistuksen tavoitteena on palvelujen paraneminen

Teija Mankkinen
erityisasiantuntija
@teija_mankkinen

 

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.