Sisäministeriön blogi

Sisäministeriön blogi

Migriä uudistetaan palvelemaan paremmin asiakasta ja yhteiskuntaa

Minna Hulkkonen Sonja Hämäläinen Ilkka Haahtela Julkaisupäivä 14.12.2022 11.30 Blogit SM TEM Migri

Maahanmuuttoviraston toiminta on herättänyt paljon keskustelua sen jälkeen, kun Helsingin Sanomat kertoi viraston hylänneen mongolialaisen sairaanhoitajan jatkolupahakemuksen. Virasto epäili asiakasta väärennetyn tiliotteen esittämisestä.

Prosessissa tehtiin selkeä virhe, jota virasto on pyytänyt anteeksi niin asiakkaalta kuin Suomelta. Vaikka päätöstä sittemmin muutettiin, on selvää, että Maahanmuuttovirasto epäonnistui asian käsittelyssä. Ihmisten täytyy voida luottaa viranomaisiin ja näiden toimintaan.

Tällaisia tapauksia ei saa sattua. Maahanmuutto on välttämätön osa maamme tulevaisuutta, ja esimerkiksi juuri hoitoalan ammattilaisista on jo huutava pula. Toisaalta suojelun tarpeessa olevien määrä todennäköisesti kasvaa. Maahanmuuttohallinnon on pystyttävä vastaamaan yhteiskunnan tarpeisiin sujuvilla ja oikeudenmukaisilla palveluilla.

Maahanmuuttovirasto tekee tapauksesta sisäisen selvityksen. Virastossa on jo ennestään käynnissä mittavia uudistuksia. Tammikuussa julkaistaan uusi strategia, jonka myötä uudistetaan paitsi rakenteita, myös johtamis- ja ohjausjärjestelmää sekä toimintakulttuuria. Tavoitteena on laadukas prosessien johtaminen sekä asiakaslähtöisyys. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että epäselvät tilanteet selvitetään jatkossa asiakkaan itsensä kanssa ennen päätöksentekoa.

Sisäministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö ovat Maahanmuuttoviraston tulosohjaajia. Tulosohjauksessa on jo pitkään kiinnitetty huomiota asiakaslähtöisyyteen, lupamenettelyiden yksinkertaistamiseen ja lyhentämiseen sekä päätösten laatuun, ja ministeriöt tukevat viraston muutosprosessia kaikin tavoin. Virastossa on jo tehty monia uudistuksia, ja työperusteisten oleskelulupien käsittelyaikoja on hallitusohjelman mukaisesti saatu jo lyhennettyä kansainväliselle huipputasolle. Tämä työ jatkuu kaikissa lupatyypeissä. 

Tapaus on osoitus siitä, että myös työvoiman ja opiskelijoiden maahanmuuttoa edistävälle ulkomaalaislain kokonaisuudistukselle on todellinen tarve. On tärkeää, että uudistuksella on myös seuraavan hallituksen tuki. Esiselvitystyö lain uudistamisesta on käynnissä ministeriöiden yhteistyönä.

Avoin keskustelu oleskelulupia koskevasta päätöksenteosta ja Maahanmuuttoviraston toiminnasta on hyvästä. Viranomaisen kritisoiminen on demokraattisen yhteiskunnan merkki ja auttaa myös kehittämään toimintaa.

Minna Hulkkonen
ylijohtaja, osastopäällikkö, sisäministeriö
@HulkMi

Sonja Hämäläinen
maahanmuuttojohtaja, työ- ja elinkeinoministeriö
@sonjahamalaine2

Ilkka Haahtela
ylijohtaja, Maahanmuuttovirasto
@IHaahtela

Teksti on julkaistu myös Helsingin Sanomien mielipidepalstalla 14.12.2022.

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.