Sisäministeriön blogi

Sisäministeriön blogi

Ylimääräinen hätäkeskuspäivystäjäkurssi helpottaa Hätäkeskuslaitoksen henkilöstövajetta

Krista Mikkonen Julkaisupäivä 16.12.2022 9.24 Blogit SM

Hätäkeskuslaitoksella on tärkeä rooli suomalaisten arjen turvallisuuden takaamisessa. Kun hätä on suuri, täytyy apua saada nopeasti. Hätäkeskus on ensimmäinen lenkki auttamisen ketjussa. Soittamalla hätänumeroon 112 kansalaiset tietävät saavansa sen viranomaisavun, jota tilanne edellyttää. 

Useat mittarit osoittavat, että Hätäkeskuslaitos on suoriutunut tehtävistään todella hyvin. Hätäkeskuspäivystäjät vastaavat puheluihin keskimäärin kolmessa sekunnissa ottipa avun tarvitsija yhteyttä sitten kaupungista, tunturista tai mereltä. Tutkimukset osoittavat myös, että hätänumeroon soittaneet pitävät hätäkeskuspäivystäjien asiantuntemusta ja annettujen ohjeiden selkeyttä erittäin hyvinä.

Kansalaisten tyytyväisyys näkyy lisäksi laitoksen maineessa. Uusimman Luottamus & Maine -tutkimuksen mukaan Hätäkeskuslaitoksella on kaikista julkishallinnon toimijoista kolmanneksi paras maine. Tämä on todella hyvä sijoitus: hätäkeskuspalveluihin luotetaan laajasti. Tämä on tärkeää, sillä juuri luottamus siihen, että apua saa tarvittaessa, on ihmisen turvallisuuden tunteen kulmakivi. 

Tänään valmistuu 45 uutta hätäkeskuspäivystäjää

Voidakseen tarjota turvallisuuspalveluita myös jatkossa, tarvitsee Hätäkeskuslaitos riittävät voimavarat. On äärimmäisen tärkeää, että olemme tällä hallituskaudella onnistuneet turvaamaan laitoksen rahoituksen. Nousevien vuokra-, henkilöstö- ja ICT-kustannusten vuoksi rahoitustasoa on kuitenkin tulevina vuosina edelleen nostettava. 

Hätäkeskuslaitoksen tärkein voimavara on ammattitaitoinen henkilökunta. Valitettavasti Hätäkeskuslaitoksen työvoimatilanne on ollut pätevyyden omaavien hätäkeskuspäivystäjien osalta heikko jo pitkään. Työntekijöitä on lopettanut enemmän kuin uusia on ollut tarjolla työmarkkinoilla, mikä on kasvattanut nykyisten työntekijöiden työkuormaa.

Tilanteen ratkaisemiseksi osoitimme vuoden 2021 lisätalousarviossa Pelastusopistolle lisärahoitusta hätäkeskuspäivystäjien kouluttamiseen. Normaalisti hätäkeskuspäivystäjiä valmistuu vuodessa kaksi kurssia, toukokuussa ja joulukuussa. Lisärahoituksen turvin Pelastusopisto pystyi käynnistämään myös kolmannen hätäkeskuspäivystäjäkurssin, joka on juuri tullut päätökseen. 

Tänään Pelastusopistolta valmistuu siis yhden kurssin sijaan kahden kurssin edestä uusia ammattitaitoisia hätäkeskuspäivystäjiä, yhteensä 45. Tämä on merkittävä apu laitoksen rekrytointihaasteisiin. Kaikille vastavalmistuneille voidaan tarjota töitä, mikä parantaa selkeästi Hätäkeskuslaitoksen henkilöstötilannetta. Ylimääräisen kurssin ansiosta Hätäkeskuslaitos pääsee sille asetettuun henkilötyövuositavoitteeseen.

Nyt on pidettävä huolta siitä, että uudet osaajat saavat hyvän alun työuralleen. Samalla on varmistettava, että koulutusmäärät ovat riittäviä myös tulevaisuudessa ja että loppusuoralla oleva hätäkeskustoiminnan koulutusuudistus toteutuu seuraavalla hallituskaudella.

Hätäkeskuspalveluita kehitetään jatkuvasti

Henkilöstö on tärkeä voimavara paitsi hätäkeskuspalveluiden ylläpitämiseksi, myös niiden kehittämiseksi. Muuttuvassa maailmassa etenkin digitalisaatio vaikuttaa merkittävästi hätäkeskuspalveluiden tuottamiseen. 

Digitalisaation myötä tavat olla yhteydessä hätäkeskuspäivystäjään ovat moninaistuneet. Hätäkeskukseen voi tänä päivänä olla yhteydessä myös tekstiviestillä. Lisäksi Hätäkeskuslaitos tekee parhaillaan esiselvitystä reaaliaikaisesta chat-palvelusta. Vuodesta 2013 alkaen on ollut käytössä myös tulkkauspalvelu, jolla soittaja voi saada hätätilanteessa apua omalla kielellään. 

Yksi Hätäkeskuslaitoksen kehitystyön tunnetuimmista ja onnistuneimmista esimerkeistä on 112 Suomi -sovellus. Siitä on kehittynyt verrattain lyhyessä ajassa kokonainen turvallisuuden palvelukokonaisuus, jolla on jo yli kaksi miljoonaa aktiivista käyttäjää.

Erityisen iloinen olen siitä, että 112 Suomi -sovelluksen kautta hätäilmoituksen voi tehdä arkisin virka-aikaan myös suomalaisella viittomakielellä. Olen tyytyväinen siihen, että viittomakielisen hätäilmoituksen kokeilu jatkuu ensi vuonna. Palvelu on turvallisuuden ja yhdenvertaisuuden kannalta äärimmäisen tärkeä. Pidemmällä aikavälillä palvelusta pitäisi tehdä pysyvä ja sen tulisi olla käytettävissä ympäri vuorokauden. 

Sisäministeriön tavoitteena on, että Suomi on maailman turvallisin maa jokaiselle ihmiselle ja ihmisryhmälle. Hätäkeskuslaitoksella on tavoitteen saavuttamisessa tärkeä rooli, joka korostuu muuttuneessa turvallisuusympäristössä. Onnittelut tänään valmistuneille hätäkeskuspäivystäjille ja menestystä tärkeään sekä arvostettuun työhönne!

Krista Mikkonen
sisäministeri
@MikkonenKrista

 

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.