Hyppää sisältöön
Media

Nuohouspalveluja on saatavilla entiseen tapaan

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 26.4.2021 11.26
Uutinen
Nuohooja katolla.

Nuohouspalvelut uudistuivat vuoden 2019 alussa, kun piirinuohousjärjestelmä ja siihen liittynyt hintasääntely loppuivat. Nuohousuudistuksen seurantaryhmän arvion mukaan nuohouspalvelut näyttäisivät toimivat pääsääntöisesti kuten ennenkin. Säädösmuutosten todellisia vaikutuksia on kuitenkin vielä liian aikaista arvioida, koska nuohous toteutuu pääosin vuoden tai kolmen vuoden välein.

Nuohousuudistuksessa rakennuksen omistajan ja haltijan velvoite huolehtia tulisijan ja savuhormin säännöllisestä nuohouksesta säilyi entisenä. Myös nuohouksen määräväleistä säädetään entiseen tapaan. Rakennuksen omistaja ja haltija voi tilata nuohouspalvelun haluamaltaan nuohousyritykseltä, sillä nuohousyrittäjät voivat nykyään tarjota palvelujaan vapaasti koko maassa.

Kuluttajat ovat olleet tyytyväisiä nuohouspalveluihin

Nuohousuudistuksen seurantaryhmä on koonnut vuosien 2019-2020 seurantahavaintonsa toimintakertomukseen. Omakotiliiton ja Kiinteistöliiton toteuttamien seurantakyselyiden mukaan nuohouspalvelujen saatavuus on pysynyt kutakuinkin ennallaan. Nuohouksen hinta on pysynyt aikaisemmalla tasolla ja kuluttajat ovat olleet tyytyväisiä nuohoojiin ja nuohoustyön laatuun. 

Pelastustoimen tilastojen mukaan tulisijoihin ja savuhormeihin liittyvät tulipalot ovat vähentyneet samassa suhteessa muiden rakennusten tulipalojen kanssa. Kiinnostus nuohoojan koulutusta kohtaan on lisääntynyt pienen tauon jälkeen. 

Nuohousuudistuksen seurantaryhmä jatkaa vuoden 2021 loppuun

Sisäministeriön pelastusosasto asetti alkuvuodesta 2019 nuohousuudistuksen seurantaryhmän. Seurantaryhmän tehtävänä on edistää ja seurata nuohousuudistuksen toimeenpanoa, tukea nuohoukseen liittyvää viestintää sekä kerätä ja arvioida tietoa nuohousuudistuksen toteutumisesta ja vaikutuksista. 

Säädösmuutosten toimeenpano on vielä osittain kesken, kun kiinteistöjen omistajat ja nuohousyrittäjät eivät ole täysin sopeutuneet uusiin toimintatapoihin. Sisäministeriö on jatkanut nuohousuudistuksen seurantaryhmän toimikautta vuoden 2021 loppuun, jotta säädösmuutosten todellisista vaikutuksista saadaan kattavampi kuva.

Muista nämä asiat, kun olet tilaamassa nuohousta

  • Piirinuohouksen päätyttyä loppui myös nuohouspalvelujen hintasääntely. Nuohouspalvelun hinta on hyvä varmistaa ennen palvelutapahtumaa. Kuluttajat voivat hillitä hintojen nousua olemalla tietoisia palvelun hinnasta.
  • Nuohous on tehtävä vakituisessa asunnoissa vähintään kerran vuodessa ja kesämökeillä vähintään kolmen vuoden välein. Jos vapaa-ajan asuntoa ja sen tulisijaa käytetään ympäri vuoden, on nuohottava kuten vakituisella asunnolla eli kerran vuodessa. 
  • Nuohoojan antama nuohoustodistus kannattaa säilyttää. Nuohoustodistuksella voi tarvittaessa osoittaa valvontaa tekevälle pelastusviranomaiselle, että rakennuksen nuohouksesta on huolehdittu asianmukaisesti. Nuohousyrityksellä ei ole enää velvoitetta ylläpitää nuohousluetteloa.
  • Nuohouspalvelut ruuhkautuvat erityisesti syksyllä. Nuohouksen voi kuitenkin hoitaa mihin aikaan vuodesta tahansa, ei ainoastaan lämmityskauden alkaessa.

Lisätietoja
yli-insinööri Jaana Rajakko, p. 0295 488 435, [email protected]