Pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja suunnitteluperusteet

Pelastustoimen suunnitteluperusteita koskeva kehittämishanke

SM015:00/2020 Kehittäminen

Hankkeen tavoitteena on selvittää, miten pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja palvelut nykyisellään vastaavat toimintaympäristöä, riskejä ja asiakastarpeita.

Hankkeella pyritään luomaan yhdenmukaisia menettely- ja toimintatapoja, joilla voidaan vastata toimintaympäristön ja riskien muutoksiin.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM015:00/2020

Asianumerot SMDro-2020-208 , VN/6183/2021

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 3.2.2020 – 31.12.2021

Asettamispäivä 3.2.2020

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen päätavoitteena on selvittää, miten nykyiset pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja palvelut vastaavat toimintaympäristöä, riskejä ja asiakastarpeita.
Hankkeen tavoitteena on
1. Tuottaa analyysi pelastustoimen suorituskyvystä ja suorituskykyvaatimuksista valtakunnallisten suunnitteluperusteiden pohjaksi.
2. Rakentaa yhdenmukaiset menettelytavat, joiden perusteella pelastustoimen suorituskykyjä voidaan systemaattisesti arvioida suhteessa suorituskykyvaatimuksiin.
3. Tuottaa onnettomuusriskien ennustemalleja, joiden avulla onnettomuuksien ennakointia voidaan tehostaa.

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on selvittää, miten pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja palvelut nykyisellään vastaavat toimintaympäristöä, riskejä ja asiakastarpeita.

Hankkeella pyritään luomaan yhdenmukaisia menettely- ja toimintatapoja, joilla voidaan vastata toimintaympäristön ja riskien muutoksiin.

Lähtökohdat

Pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja suunnitteluperusteet -hankkeen avulla pelastustoimi valmistautuu alueellisen pelastustoimen järjestelmän muuttumiseen hyvinvointialueisiin perustuvaksi järjestelmäksi.

Pelastustoimelta puuttuu yhdenmukaiseen tietoon ja kriteereihin perustuva kokonaisesitys ja -analyysi pelastustoimen suorituskyvystä ja suorituskykyvaatimuksista kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Palveluiden suunnittelun kehittäminen edellyttää yhdenmukaisia menettelytapoja ja myös niihin liittyvän tietoperustan kehittämistä.

Hanke perustuu Pelastustoimen uudistushankkeelle (2015-2018), jossa 15 työryhmää tuotti yhteensä 97 erilaista kehittämisehdotusta. Hanke toimeenpanee uudistushankkeen ehdotuksia.

Lisätietoja

Lisää aiheesta