Sisäministeriön blogi

Sisäministeriön blogi

Pelastustoimen suunnittelu- ja ohjausjärjestelmän käyttöönotto alkaa

Teija Mankkinen Julkaisupäivä 21.6.2022 8.50 Blogit SM

Sisäministeriössä on vuoden 2022 alussa käynnistetty pelastustoimen suunnittelu- ja ohjausjärjestelmän käyttöönottotyö. Suunnittelu- ja ohjausjärjestelmä perustuu Pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja suunnitteluperusteet -hankkeessa (2020-2021) kehitettyyn ns. suorituskykymalliin, jonka avulla pelastustoimen palvelutarvetta ja suorituskykyä on mahdollista määritellä yhtenäisesti valtakunnallisella, alueellisella ja hyvinvointialueiden pelastustoimien tasoilla.  

Suunnittelujärjestelmän avulla varmistetaan, että:
•    toiminnan suunnittelu, ohjaus ja johtaminen perustuvat ajantasaiseen tietoon.
•    vaadittava suorituskyky ja palvelut ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan.
•    suorituskykymme on valtakunnallisesti yhdenmukaista ja osaaminen ajantasaista.
•    pelastustoimen palveluiden arviointi, seuranta ja kehittäminen on systemaattista.

Pelastustoimen suunnittelujärjestelmän kick off -tilaisuus järjestetään 23.8.2022 klo 9.30–16.30 Säätytalolla, Helsingissä. Tilaisuus on suunnattu pelastusviranomaisille, ja siinä käydään koko suunnittelujärjestelmä vaihe vaiheelta läpi yhdessä keskustellen. 

Tiivistä yhteistyötä pelastusalan eri toimijoiden kanssa

Vuoden 2022 aikana toteutetaan suunnittelujärjestelmän käyttöönotto Kymenlaakson ja Satakunnan pelastuslaitoksissa. Tuolloin suunnittelujärjestelmä käydään vaihe vaiheelta läpi yhdessä pelastuslaitoksen ja pelastusosaston työryhmän kanssa. Samalla suunnittelujärjestelmää jatkokehitetään ja tarkennetaan. Lisäksi suunnittelujärjestelmää työstetään aluehallintovirastojen yhteistyöryhmän kanssa siten, että malli vastaisi mahdollisimman hyvin myös valvonnan tarpeita. 

Pelastusopiston kanssa jatketaan jo keväällä 2021 alkanutta osaamisen yhdenmukaistamistyötä. Työssä käydään läpi suunnittelujärjestelmän sisältämiä suorituskykyvaatimuksia ja tunnistettuja kyvykkyyksiä suhteessa eri tutkintojen edellyttämiin osaamisvaatimuksiin. Tavoitteena on, että työskentelyn aikana voidaan rakentaa jo alustavia laatuvaatimuksia kyvykkyyksille (eli millä tasolla osaamisen tulisi olla, jotta se olisi hyvällä, kohtalaisella tai välttävällä tasolla). 

Lisäksi Helsingin pelastuslaitoksen ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön kanssa on keskusteltu yhteistyöstä liittyen CBRN-toimintaan ja HAKA-rekisteriin. Syksyllä on myös tarkoitus järjestää pelastustoimen asiantuntijoille työpajoja suunnittelujärjestelmään liittyvistä asioista.

Tutustu suorituskykymallin tiivistelmään

Teija Mankkinen
erityisasiantuntija
@teija_mankkinen

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.