Sisäasiainhallinnon painopisteet EU- ja kansainvälisissä asioissa 

Sisäministeriö hyväksyy vuosittain hallinnonalaa koskevat EU- ja kansainvälisen toiminnan painopisteet. COVID19-pandemian aikana moni EU- ja kansainvälinen tapahtuma on toteutettu virtuaalisesti, mutta vuonna 2022 on jo nähtävissä paluu aikaan, jolloin kokouksia ja tapaamisia järjestetään eri maissa. 

Vuonna 2022 EU-asioissa edetään puheenjohtajamaiden Ranskan ja Tsekin johdolla, jotka pitkälti määrittelevät EU-neuvostossa priorisoitavat asiat. Kansainvälisissä asioissa sisäministeriö tulee painottamaan yhteistyön tiivistämistä eri ilmansuunnissa olevien naapureidemme kanssa.

Sisäasiainhallinnon EU- ja kv-toiminnan yleisenä lähtökohtana on oikeusvaltiokehityksen sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen edistäminen.

Painopisteet

 • Vaikutetaan aktiivisesti EU:n turvapaikkajärjestelmän uudistamiseksi, tavoitteena kaikissa muuttoliiketilanteissa toimiva järjestelmä. Kehitetään muuttoliikkeen ennakointia ja kriisivarautumista EU:ssa ja kansallisesti.
   
 • Rakennetaan räätälöityjä muuttoliikekumppanuuksia kahdenvälisesti ja EU-tasolla keskeisten lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa, kattaen paluu- ja takaisinottokysymykset, uudelleenkotoutumisen sekä laillisten väylien kehittämisen.
   
 • Vahvistetaan Schengen-alueen kriisinkestävyyttä tukemalla Schengen-järjestelmän kokonaisvaltaista kehittämistä.
   
 • Kehitetään lainvalvontaviranomaisten toimintaedellytyksiä vastaamaan muuttuviin turvallisuusuhkiin. EU:n tekoälysääntelyn valmistelussa huomioidaan kattavasti sisäasiainhallinnon tarpeet, sekä tietosuoja ja yksityisyydensuoja.
   
 • Osoitetaan johtajuutta EU-tasolla ja kansainvälisesti väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisaation ennaltaestämiseksi.
   
 • Edistetään kokonaisturvallisuusajattelua pohjoismaisessa yhteistyössä, EU:ssa ja Nato-kontekstissa kriisinsietokyvyn (resilienssin) vahvistamiseksi ja sen eri sektorien työn yhteensovittamiseksi, osana ulko- ja turvallisuuspoliittista keskustelua.
   
 • Torjutaan kansallisen turvallisuuden uhkia kehittämällä turvallisuusviranomaisten kykyä vastata informaatiovaikuttamiseen, hybridivaikuttamiseen ja vakaviin kyberuhkiin huomioiden EU:n strategisen kompassin tavoitteet ja kriittiselle infrastruktuurille tulevat resilienssivaatimukset.
   
 • Edistetään aktiivisesti kansallisen osaamisen hyödyntämistä ja kehittämistä EU:n digitalisaatio- ja tutkimus- ja innovaatiopolitiikan valmistelussa sekä eri ohjelmien toimeenpanossa.
   

Painopisteiden vaikuttavuutta ja täytäntöönpanoa seurataan sisäministeriössä konsernistrategian toimeenpanon rinnalla.