RescEU CBRN -varastointihanke

RescEU CBRN (chemical, biological, radiological and nuclear) -hankkeessa perustetaan ja ylläpidetään EU:n pelastuspalvelumekanismiin kuuluvaa varastoa, joka sisältää

  • CBRN-suojavarusteita
  • mittalaitteita
  • tukivälineistöä
  • CBRN-lääkkeitä ja -vasta-aineita.

Suomi koordinoi hanketta sisäministeriön johdolla yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Huoltovarmuuskeskuksen ja Säteilyturvakeskuksen kanssa. 

CBRN-varastoissa säilytettävä materiaali on tarkoitettu sekä ensitoimijoiden että siviiliväestön käyttöön erilaisissa CBRN-onnettomuus ja -häiriötilanteissa,  esimerkiksi kemikaali- tai ydinvoimalaitoksen onnettomuuksissa, terroristi-iskuissa tai rajat ylittävissä tartuntatautitilanteissa.

Varastoitu materiaali on pystyttävä lähettämään suuronnettomuus- tai kriisialueelle 12 tunnissa avustustarjouksen hyväksymisestä. Ensimmäisten erien on suunniteltu olevan hälytysvalmiudessa vuonna 2024.

Hankkeen kokonaiskustannus on 242 miljoonaa euroa ja hankkeen suunniteltu kesto 1.1.2023−30.9.2026. Euroopan komissio rahoittaa hanketta täysimääräisesti. Hanke on mittakaavaltaan erittäin merkittävä ja ensimmäinen laatuaan Euroopassa.

Lisätietoja

Tarja Rantala, Projektipäällikkö 
sisäministeriö, Pelastusosasto, EU- ja kansainväliset asiat -yksikkö Puhelin:0295488372   Sähköpostiosoite:


Pertti Kelloniemi, Projektipäällikkö 
sisäministeriö, Pelastusosasto, EU- ja kansainväliset asiat -yksikkö Puhelin:0295488260   Sähköpostiosoite: