Skip to content
Government and ministries Media

Sisäasiainministeri Holmlund: Poliiseja koulutettu enemmän kuin poliisihallinto pystyy työllistämään

Ministry of the Interior
8.2.2008 8.28
Tiedote -

Sisäasiainministeri Anne Holmlund vierailee tänään perjantaina 8.2.2008 Poliisiammattikorkeakoulussa Tampereella. Holmlund tutustuu Poliisiammattikorkeakoulun toimintaan ja keskustelee opiskelijoiden kanssa työllisyystilanteesta. Tänä vuonna Poliisiammattikorkeakoulusta valmistuu noin 500 uutta poliisia.

Poliisiammattikorkeakoulun selvityksen mukaan 1.1.2006 jälkeen valmistuneista poliiseista tammikuun lopulla 2008 työttöminä oli 190 poliisimiestä. Hätäkeskuslaitoksen, tullin, rajavartiolaitoksen, puolustusvoimien tai vankeinhoitolaitoksen palveluksessa oli noin 50 poliisimiestä.

Koulutukseen valittavien henkilöiden määrän tulisi vastata poliisin henkilöstötarvetta ja rekrytointiin käytettävissä olevia määrärahoja. Tänä vuonna valmistuu ennätysmäärä poliiseja, joiden koulutukseen ottaminen kolmisen vuotta sitten on perustunut henkilöstön poistuman arvioon. Todellinen poistuma ei kuitenkaan ole aivan vastannut arviota. Nyt koulutusmääriä on vähennetty, mutta vaikutukset näkyvät vasta muutaman vuoden viiveellä. Ministeri Holmlundin mukaan on tärkeää pystyä mahdollisimman hyvin arvioimaan henkilöstön poistuma sekä poliisien todellinen tarve.

Ministeri Holmlundin mukaan lyhyellä aikavälillä poliisihallinnon keskeisimpiä haasteita on työttömien ja valmistumassa olevien poliisien työllistäminen. Ilman lisärahoitusta tämä ei kuitenkaan ole mahdollista. Poliisien kouluttaminen työttömiksi on suomalaisen yhteiskunnan kannalta kestämätön tilanne.

Hallitusohjelman mukaisesti ministeri Holmlund käynnistää ensi viikolla hankkeen, jonka tavoitteena on laatia poliisin henkilöstötarpeista pitkän aikavälin suunnitelma. Hankkeen yhteydessä arvioidaan poliisin toimintaympäristön tilaa ja tulevaisuutta noin 10 vuoden aikajaksolla. Hankkeen keskeinen tavoite on arvioida poliisin tehtäviä ja toimintaan vaikuttavia tekijöitä siten, että tehtävien toteuttamiseksi tarvittava henkilöstömäärä ja resurssit voitaisiin jatkossa vakiinnuttaa oikealle tasolle.

Lisätietoja: erityisavustaja Sami Paatero, (09) 1604 4633, 040 510 4454

Anne Holmlund