Skip to content
Government and ministries
Media

Säkerhetskontroller vid Migrationsverket ska komplettera det redan befintliga säkerhetsskyddet

Inrikesministeriet 9.8.2018 15.17
Pressmeddelande 89/2018

I fortsättningen ska det vara möjligt att vid Migrationsverket utföra säkerhetskontroller på personer som kommer till eller uppehåller sig i verkets lokaler. Statsrådet föreslog den 9 augusti att lagen om säkerhetsskydd i Migrationsverket och lagen om ändring av lagen om privata säkerhetstjänster ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster ändringarna den 10 augusti. Lagarna träder i kraft den 20 augusti 2018.

Genom att möjliggöra säkerhetskontrollerna redan före kundmöten skyddar man personalen vid verket mot olika riskfaktorer, tryggar arbetsförhållandena och skyddar verkets egendom. Lagen tillämpas inte på personer som kommer till eller uppehåller sig i inkvarteringsrum i statliga förläggningar för asylsökande och flyktingslussar som drivs av Migrationsverket.

Avsikten är att de personer som kommer till Migrationsverkets lokaler och saker som de har med sig kan kontrolleras för att utreda att de inte har med sig sådana föremål eller ämnen genom vilka säkerheten eller ordningen kan äventyras eller som kan användas för att skada egendom. Det finns redan motsvarande gällande lagstiftning för att trygga riksdagens, statsrådets och domstolarnas verksamhet.

Man ska kunna ingripa i eventuella säkerhetshot med framförhållning

Migrationsverket har anlitat privata bevakningstjänster, men väktarna har inte befogenheter att före ett kundmöte utföra säkerhetskontroller på personer som anländer till lokalerna, utan det har varit fråga om att reagera i hotande situationer. Genom den nya lagstiftningen kompletteras de nuvarande metoderna att vara beredd på hotsituationer.

En säkerhetskontrollör kan vara en polisman, en gränsbevakningsman eller en anställd vid Migrationsverket som har fått utbildning för uppgiften. Också någon annan person som har fått en behörig utbildning för uppgiften och som polisen har godkänt för uppgiften kan utföra en säkerhetskontroll. I praktiken ska säkerhetskontroller utföras av aktörer inom den privata säkerhetsbranschen som anskaffats som köpta tjänster.

Mera information om projektet (på finska):
https://intermin.fi/hankkeet/hankesivu/-/hankesivu/hanke?tunnus=SM028%3A00%2F2017

Ytterligare information:
Jarmo Tiukkanen
, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 606, [email protected]
Jorma Kantola, lagstiftningsråd, tfn 0295 488 215, [email protected] (fr.o.m. 16.8)