Skip to content
Media

Lähiriikidesse reisimise piirangud tühistatakse osaliselt, välispiiridel püsivad piirangud endisena

sisäministeriösosiaali- ja terveysministeriöulkoministeriövaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 11.6.2020 12.26 | article-published-for-lang
Tiedote 405/2020

Valitsus otsustas 11. juunil sisepiiride valvamise osalise jätkamise ja välispiiride piiriliikluse piiramise endiselt kuni 14.7.2020. Piiranguid jätkatakse selles osas, kui neid vältimatuks peetakse nakkushaiguse olukorra poolt tekitatud tõsise ohu tõttu. Riiginõukogu teeb selles küsimuses otsuse täiskogu istungil 12. juunil.

Valitsuse suunised on osa riiginõukogu hübriidstrateegiast, mille kohaselt COVID-19 nakkushaiguse epideemia tõttu tehtud piirangutest loobutakse astmeliselt nakkushaiguse olukorra ning sotsiaalsete ja majanduslike vaatepunktide alusel. Inimeste liikumist ja liiklust lihtsustatakse eelkõige samalaadses haiguse olukorras olevate riikide vahel. Valitsus kontrollib olukorda uuesti kahe nädala pärast. Valitsus peab tähtsaks, et küsimust koordineeritakse EL-i tasemel.

Sisepiiride valvamises muutused

Sisepiiride valvamine muutub 15.6 nii, et Soomes loobutakse piirivalvest teatud riikide ja liiklusliikide osas. Sisepiiride valvamine lõpeb 15.6 alates:

-          Soome ja Norra vahelisel maapiiril

-          Soome ja Norra, Taani, Islandi, Eesti, Läti ja Leedu vahelises lennuliikluses ja regulaarses laevaliikluses.

-          lõbusõidulaevade liikluses ehk eraisikute reisimises oma paadiga.

Sisepiiride valvamine jätkub edasi Soome ja muude kui eelpool nimetatud Schengeni riikide vahelises liikluses. Seega jätkub sisepiiride valvamine näiteks Soome ja Rootsi vahelises liikluses.

Selles osas kui sisepiiride valvamine jätkub, on sisepiiridel võimalik tagasisõiduliiklus Soome, tööpärane liiklus ja muu vältimatu liiklus. Kõne all võib olla näiteks perekondlik põhjus, isiklik põhjus või kinnistu, korter või vaba-aja eluase Soomes. Tagasisõiduliiklus puudutab Soome kodanikele lisaks kõiki Soomes elavaid EL-i ja Schengeni riikide kodanikke ja nende perekonnaliikmeid ning Soomes elamisloa alusel elavaid kolmanda riigi kodanikke. EL-i ja Schengeni riikide ning Suurbritannia kodanikel on võimalik tööpärane liiklus.

Eesmärgiks on võimaldada piiramatut reisimist Rootsist Soome nii kiiresti kui haiguse olukord seda lubab. Olukorda kontrollitakse pidevalt. Lähedased sõprus- ja kaubandussuhted on Soomele tähtsad ja Soome kahepoolses koostöös on Rootsil eriline positsioon.

Igaühel on õigus Soomest lahkuda, tarbetut reisimist on hea vältida

Soome põhiseaduse § 9 kohaselt on Soome kodanikul alati õigus Soome naasta, ja igaühel on õigus soovi korral Soomest lahkuda, kui isikul ei ole selleks seaduslikku takistust. 

Valitsus soovitab siiski endiselt vältida tarbetut reisimist mujale, välja arvatud Norrasse, Taani, Islandile, Eestisse, Lätti ja Leetu. Igaüks meist saab omalt poolt koroonaepideemia levimist takistada reisimissoovitusi ja hügieenijuhiseid järgides.

Välispiiridel jätkuvad piirangud

Piiriliikluse piirangud jätkuvad praegusel kujul välispiiril ehk Venemaa piiril ja muudest kolmandatest riikidest saabuvate puhul kuni 14.7. Välispiiridel lubatakse tagasisõiduliiklust Soome, transiitliiklust Helsingi-Vantaa lennujaamas ja muud vältimatut liiklust. Soome kodanike pereliikmete riiki sissepääs on võimalik kodakondsusest sõltumata.

Soome saabuvate isikute karantiinijuhistesse muudatused

15.6 alates soovitatakse vabatahtlikku karantiini kõigile Soome saabuvatele, kes tulevad riikidest, kus kehtib endiselt sise- või välispiirivalve. Sellised riigid on näiteks Rootsi, Saksamaa ja Venemaa. Vabatahtlikku karantiini ei ole vaja, kui isik saabub Eestist, Lätist, Leedust, Norrast, Taanist või Islandilt. Tervise ja Heaolu Instituudi juhendi 14-ööpäeva vabatahtliku karantiini sisu iseenesest ei muutu. Vabatahtlikus karantiinis tohib liikuda töökoha ja elukoha vahel. Ka muu vältimatu liikumine on võimalik.

Riiki saabuvaid reisijaid informeeritakse ka Soome hügieeni- ja turvalise distantsi juhistest, soovitusest hoida kõrvale füüsilisest kontaktist riskirühmadega 14 ööpäeva jooksul, vajadusel kiiresti ravile pöördumisest ja tulevikus ka juhistest mobiilirakenduse paigaldamisest.  Teavet jagatakse mitmetes kanalites.

Reisile mineja peab ise veenduma sihtriigi riiki sisenemis- ja karantiinimäärustes ja võtma arvesse Soome naasja karantiinisoovitused. Reisija peab ise selgitama oma reisikindlustuskaitse katvust pandeemia olukorras. Igal reisile minejal tasub kontrollida kehtivaid juhiseid. Sihtriigi riiki sisenemis- ja karantiinijuhised sihtriigi võimuesindajate netilehekülgedelt.

Lisateave meediale:

Erinõunik Jarno Lappalainen, siseministeerium tel 0400 536 973 (minister Ohisalo intervjuu taotlused)

Erinõunik Jeri Aalto, tel 358 50 472 0725 (minister Haavisto intervjuu taotlused)

Piirivalveameti meediatelefon, tel 050 456 2862

Maria Ohisalo Pekka Haavisto Timo Harakka