Skip to content
Government and ministries
Media

EU:n sisäministerit keskustelevat eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta

Sisäministeriö 11.10.2018 15.26
Tiedote 115/2018

Sisäministeri Kai Mykkänen osallistuu oikeus- ja sisäasioiden neuvostoon Luxemburgissa 12. lokakuuta. Kokouksen aiheina ovat muun muassa eurooppalaisen raja- ja merivartioston vahvistaminen, sisäasioiden rahastot ja EU:n yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistaminen.

Euroopan unionin sisäministereiden on tarkoitus keskustella eurooppalaista raja- ja merivartiostoa koskevasta asetusehdotuksesta. Euroopan rajaturvallisuusvirasto Frontex on osa eurooppalaista raja- ja merivartiostoa. Ehdotuksen keskeisin uudistus on Frontexille luotava 10 000 henkilön joukko, jolla olisi täydet toimivaltuudet sekä oma kalusto.

– EU:n ulkorajavalvontaa on yhä tehostettava. Vastuu ulkorajavalvonnasta on ennen kaikkea jäsenvaltioilla, mutta Frontexilla on keskeinen rooli unionin ulkorajavalvonnan tukemisessa ja Schengen-alueen toimivuuden varmistamisessa. Suomen kannalta tärkeää on löytää vaikuttava ja kustannustehokas ratkaisu, joka huomioi jäsenvaltioiden ja viraston roolit ulkorajavalvonnassa sekä sen, että jäsenvaltioiden vastuulla olevat rajaosuudet poikkeavat toisistaan, ministeri Mykkänen sanoo.

Sisäministerit käyvät lisäksi periaatekeskustelua sisäasioiden rahastoista ja komission ehdotuksista tulevan rahoituskauden painopisteiksi. Keskusteltavana ovat maahanmuutto- ja turvapaikkarahasto (AMIF), sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF) sekä rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahastoa.

– Uudelleensijoittamisen eli kiintiöpakolaisten vastaanoton merkittävää taloudellista tukemista tulisi jatkaa maahanmuutto- ja turvapaikkarahaston kautta myös tulevalla ohjelmakaudella. Suomelle on tärkeää, että rahastosta tuettaisiin paitsi EU:n puitteissa tapahtuvaa uudelleensijoittamista myös kansallisia uudelleensijoittamisohjelmia, toteaa ministeri Mykkänen.

Myös muuttoliike ja EU:n yhteinen maahanmuuttopolitiikka ovat vahvasti kokouksen agendalla. Ministerit keskustelevat muun muassa EU:n palauttamispolitiikasta ja paluudirektiivin uudistamisesta.

Lisätietoja

ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri, p. 040 720 2216, [email protected]