Skip to content
Government and ministries Media

Poliisin uuden henkilötietolain toimivuutta kartoitetaan

Sisäministeriö
22.4.2021 13.25
Tiedote
Ihmisten siluetteja kadulla.

Poliisin uusi henkilötietolaki astui voimaan 1.6.2019. Sisäministeriö on lähettänyt poliisille ja poliisin sidosryhmille lausuntopyynnön lain toimivuudesta ja sen toimeenpanosta. Hallituksen tulee antaa selvitys lain toimeenpanosta eduskunnan hallintovaliokunnalle tämän vuoden loppuun mennessä.

Poliisin uusi henkilötietolaki eli laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa hyväksyttiin eduskunnassa 18.3.2019 ja se astui voimaan 1.6.2019. Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa ja arvioi poliisin henkilötietolain toimeenpanoa ja laatii seikkaperäisen selvityksen hallintovaliokunnalle vuoden 2021 loppuun mennessä.

Sisäministeriössä on meneillään hanke, jossa seurataan ja arvioidaan poliisin henkilötietolain toimeenpanoa Poliisihallituksessa ja sen alaisessa hallinnossa. Sisäministeriö on lähettänyt poliisille ja poliisin sidosryhmille lausuntopyynnön lain toimeenpanosta ja sen toimivuudesta tänään torstaina 22.4. 

Lausuntopyynnössä pyydetään kiinnittämään huomiota erityisesti sääntelyn toimivuuteen, henkilötietojen suojan toteutumiseen, sekä siihen, onko lainsäädäntömuutoksella ollut vaikutuksia poliisin ja muiden viranomaisten toimintaedellytyksiin tai henkilötietojen käsittelyn valvontaan. 

Muuttunut toimintaympäristö edellytti muutoksia myös lainsäädäntöön

Lakiuudistuksen tärkeänä tavoitteena on ollut varmistaa poliisin mahdollisuudet reagoida turvallisuusympäristön muutoksiin oikean ja mahdollisimman reaaliaikaisen tiedon pohjalta. Tavoitteena on ollut myös turvata viranomaistoiminnan kannalta välttämätön tiedonkulku, sekä selkeyttää ja yksinkertaistaa monimutkaista lainsäädäntöä.

– Poliisin uudessa henkilötietolaissa on pyritty huomioimaan poliisin toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ja niistä aiheutuneet tarpeet, jotka koskevat erityisesti henkilötietojen käsittelyä rikosten ennalta estämiseksi, kertoo vt. osastopäällikkö Katriina Laitinen sisäministeriön poliisiosastolta.

Hallintovaliokunnalle annettava selvitys on tarkoitus antaa eduskunnalle vuoden loppuun mennessä.

Lisätiedot:
Poliisiosaston vt. osastopäällikkö Katriina Laitinen, 0295 488 559, [email protected]