Hoppa till innehåll
Media

Kartläggning av hur polisens nya personuppgiftslag fungerar

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 22.4.2021 13.25
Pressmeddelande 48/2021
Människor.

Polisens nya personuppgiftslag trädde i kraft den 1 juni 2019. Inrikesministeriet har sänt en begäran om yttrande till polisen och berörda parter om hur lagen fungerar och hur den verkställs. Regeringen ska lämna en utredning om verkställigheten av lagen till riksdagens förvaltningsutskott före utgången av året.

Polisens nya personuppgiftslag, dvs. lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet, godkändes i riksdagen den 18 mars 2019 och trädde i kraft den 1 juni 2019. Riksdagen förutsätter att regeringen bevakar och bedömer verkställigheten av polisens personuppgiftslag och utarbetar en detaljerad utredning till förvaltningsutskottet före utgången av 2021.

Vid inrikesministeriet pågår ett projekt för att bevaka och bedöma verkställigheten av polisens personuppgiftslag inom Polisstyrelsen och den underlydande förvaltningen. Inrikesministeriet sände i dag, torsdagen den 22 april, en begäran om yttrande till polisen och berörda parter om hur lagen fungerar och hur den verkställs. 

Det begärs att de som lämnar yttrande ska fästa särskild uppmärksamhet vid hur regleringen fungerar, hur skyddet för personuppgifter tillgodoses och huruvida lagändringen har haft konsekvenser för polisens och andra myndigheters verksamhetsförutsättningar eller övervakningen av behandlingen av personuppgifter. 

Den förändrade verksamhetsmiljön förutsatte ändringar också i lagstiftningen

Ett viktigt syfte med lagreformen har varit att säkerställa polisens möjligheter att reagera på förändringarna i säkerhetsmiljön utifrån korrekt och så uppdaterad information som möjligt. Målet har också varit att trygga den informationsgång som är nödvändig med tanke på myndighetsverksamheten samt att förtydliga och förenkla den komplicerade lagstiftningen.

– I polisens nya personuppgiftslag har strävan varit att beakta förändringarna i polisens verksamhetsmiljö och de behov som dessa medfört. I synnerhet gäller behoven behandlingen av personuppgifter för att förebygga brott, berättar Katriina Laitinen, tf avdelningschef vid inrikesministeriets polisavdelning.

Den utredning som ska lämnas till förvaltningsutskottet avses bli överlämnad till riksdagen före utgången av året. 

Ytterligare information:
Katriina Laitinen, tf avdelningschef för polisavdelningen, tfn 0295 488 559, [email protected]