Skip to content
Media

Kansainväliset väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisyn asiantuntijat koolla Helsingissä

EU2019FIsisäministeriö
Julkaisuajankohta 16.9.2019 13.04
Tiedote 64/2019

Väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisyn konferenssi (Conference on Preventing Violent Radicalisation) kokoaa Finlandia-talolle 17.-18.9. laajan joukon kansainvälisiä asiantuntijoita käsittelemään väkivaltaisen radikalisoitumisen ehkäisytyötä niin tutkimustiedon, käytännön kokemuksen kuin viranomaistyön näkökulmista.

Konferenssin tavoitteena on kuulla ja jakaa kokemuksia tähän asti tehdystä työstä sekä arvioida, miten työn vaikuttavuutta voidaan lisätä.

Konferenssiin on kutsuttu osallistujia kaikista EU-jäsenmaista. Osallistujien joukossa on niin kansalaisjärjestöjen edustajia, asiantuntijoita, tutkijoita kuin viranomaisia. Myös Euroopan komission, neuvoston pääsihteeristön, ESCN:n (European Strategic Communication Network) ja RAN:in (Radicalization Awareness Network) edustajat osallistuvat konferenssiin.

Väkivaltaisen radikalisoitumisen uhka on kasvanut ja vanhojen uhkien rinnalle on tullut uusia

Väkivaltaisella radikalisoitumisella tai ekstremismillä tarkoitetaan sitä, että väkivaltaa käytetään, sillä uhataan, siihen kannustetaan tai se oikeutetaan aatemaailmalla tai ideologialla perustellen. Väkivaltainen radikalisoituminen voi johtaa siihen, että henkilö liittyy väkivaltaisiin ekstremistisiin ryhmiin tai toimintaan. Äärimmillään väkivaltainen radikalisoituminen voi johtaa terroristisiin tekoihin.

Suomessa väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin uhka on edelleen pieni verrattuna moneen muuhun maahan. Se on kuitenkin kasvanut viime vuosina.

— Väkivaltaisen radikalisoitumisen uhka on kasvanut ja kenttä muuttunut. Vanhojen uhkien rinnalle on tullut uusia. Väkivaltainen äärioikeisto on vahvistunut ja terroristinen propaganda ja rangaistava vihapuhe leviävät verkossa. Ennalta ehkäiseviä toimia tulee jatkuvasti kehittää, jotta voidaan varautua näihin uusiin uhkiin. Konferenssin tavoitteena on arvioida tehtyä työtä eri näkökulmista ja muodostaa käsitys siitä, missä väkivaltaisen radikalisoitumisen ehkäisyn työssä ollaan tällä hetkellä ja kuinka toimintaa voidaan jatkossa kehittää, kertoo kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen sisäministeriöstä.

Yksi Suomen EU-puheenjohtajakauden prioriteeteista

Suomi edistää puheenjohtajakaudellaan vuoropuhelua väkivaltaisen radikalisoitumisen ja terrorismin torjunnan välillä tavoitteenaan, että ennalta ehkäisevä työ tukee terrorismin torjuntaa. Terrorismia voidaan parhaiten torjua ennalta ehkäisevällä työllä, ennalta ehkäisy on aina tehokkaampaa kuin seurausten korjaaminen. Terrori-iskun vaikutukset ovat aina yksittäistä tekoa laajempia, ne vaikuttavat laajasti koko yhteiskuntaan ja ihmisten turvallisuuteen ja turvallisuuden tunteeseen.

Euroopan komissio tukee väkivaltaisen radikalisoitumisen ehkäisytyötä. Komissiossa toimii ennalta ehkäisyyn keskittyvä asiantuntijaryhmä ja myös rahallinen tuki työlle on kasvanut merkittävästi.

EU-maat kehittävät systemaattisesti yhteistyötään

Väkivaltainen radikalisoituminen ja ekstremismi ovat rajat ylittäviä uhkia, ja siksi ennalta ehkäisevää työtä tehdään paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisessä yhteistyössä. Kansainvälisen toiminnan kautta tunnistetaan uusia ja nousevia uhkia, vaihdetaan tietoa eri maiden kokemuksista ja hyvistä käytännöistä sekä pohditaan yhteisesti ennaltaehkäiseviä toimia.

— Konferenssissa mietitään, miten eri toimijat - EU, viranomaiset, tutkijat, uskonnolliset yhteisöt ja kansalaisjärjestöt - voivat toimia yhdessä ja saada oppia ja tukea toisiltaan, Mankkinen sanoo.

Lisätietoja:

kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen, p. +358 295 488 370, [email protected]