Hoppa till innehåll
Media

Internationella experter på våldsbejakande radikalisering samlas i Helsingfors

EU2019FIinrikesministeriet
Utgivningsdatum 16.9.2019 13.04
Pressmeddelande 64/2019

Konferensen om förebyggande av våldsbejakande radikalisering (Conference on Preventing Violent Radicalisation) samlar ett stort antal internationella experter i Finlandiahuset den 17–18 september. De kommer att utifrån forskningsdata, praktisk erfarenhet och myndighetsperspektiv diskutera förebyggande av våldsbejakande radikalisering.

Konferensens mål är att ge möjlighet att höra och utbyta erfarenheter av arbetet hittills och att utvärdera hur arbetets genomslagskraft kan ökas.

Till konferensen har det bjudits in deltagare från EU:s alla medlemsländer. Bland deltagarna finns det företrädare för både icke-statliga organisationer, experter, forskare och myndigheter. Även företrädare för Europeiska kommissionen, rådets generalsekretariat, det europeiska nätverket för strategisk kommunikation och RAN-nätverket (Radicalization Awareness Network) kommer att delta i konferensen.

Hotet om våldsbejakande radikalism har vuxit och nya hot har uppkommit vid sidan av tidigare

Med våldsbejakande radikalisering eller extremism avses att man använder våld, hotar med våld, uppmuntrar till våld eller rättfärdigar våld ideologiskt. Våldsbejakande radikalisering kan leda till att personer ansluter sig till våldsbejakande och extrema grupper eller verksamheter. I sin yttersta form kan våldsbejakande radikalisering leda till terrordåd.

I Finland är hotet om våldsbejakande radikalisering och extremism fortfarande rätt litet jämfört med många andra länder. Hotet har dock vuxit under de senaste åren.

– Hotet om våldbejakande radikalisering har vuxit och fältet förändrats. Det har uppstått nya hot vid sidan av tidigare. Den våldsbejakande ytterhögern har blivit starkare och terroristisk propaganda och straffbar hatpropaganda sprids på nätet. Man bör hela tiden utveckla förebyggande åtgärder för att ha beredskap för de nya hoten. Konferensen har som mål att utvärdera ur olika perspektiv det arbete som hittills gjorts, så att man kan bilda sig en uppfattning om nuläget inom förebyggandet av våldsbejakande radikalisering och hur det förebyggande arbetet kan utvecklas vidare, säger utvecklingschef Tarja Mankkinen vid inrikesministeriet.

En av prioriteringarna under Finlands EU-ordförandeskap

Under sitt ordförandeskap främjar Finland dialogen mellan terrorismbekämpning och förebyggande av våldsbejakande radikalisering. Målet är att det förebyggande arbetet ska stöda terrorismbekämpningen. Terrorism kan bäst bekämpas genom förebyggande arbete, som alltid är effektivare än att rätta till följderna. Effekterna av en terrorattack är alltid större än den enskilda attacken. De får en stor inverkan på hela samhället och på människornas säkerhet och säkerhetskänsla.

Europeiska kommissionen stöder förebyggande av våldsbejakande radikalisering. Vid kommissionen finns det en expertgrupp som fokuserar på förebyggande. Även det finansiella stödet för förebyggande har ökat betydligt.

EU-länderna utvecklar systematiskt sitt samarbete

Våldsbejakande radikalisering och extremism är gränsöverskridande hot. Därför sker det förebyggande arbetet lokalt, nationellt och genom internationellt samarbete. Genom det internationella samarbetet identifieras nya och uppkommande hot, utbyts information om olika länders erfarenheter och goda praxis samt dryftas förebyggande åtgärder.

– Vid konferensen övervägs hur olika aktörer – EU, myndigheter, forskare, religiösa samfund och icke-statliga organisationer – kan samarbeta och både lära sig av varandra och stöda varandra, säger Mankkinen.

Mer information:

Tarja Mankkinen, utvecklingschef, tfn +358 295 488 370, [email protected]