Skip to content
Government and ministries Media

Inrikesminister Ohisalo och Estlands inrikesminister Helme diskuterar samarbetet vid oljebekämpning i Östersjön

Inrikesministeriet
25.8.2020 10.07
Pressmeddelande 99/2020

Inrikesminister Maria Ohisalo träffar i dag sin kollega, Estlands inrikesminister Mart Helme i Tallinn. Ministrarna ska underteckna ett samförståndsavtal om oljebekämpning mellan Finland och Estland.

Syftet med samförståndsavtalet är att stärka samarbetet mellan Gränsbevakningsväsendet och Estlands polis- och gränsbevakningsväsende genom att avtala om flexibla samarbetsarrangemang. I samförståndsavtalet avtalas om intensifierat samarbete kring oljebekämpning, till exempel om övningssamarbete. Avsikten är att man vid årliga bilaterala möten ska fortsätta att utveckla bekämpningsåtgärderna och utbyta information. 

– Om det inträffar en storolycka till havs, kräver det ett nära samarbete mellan alla Östersjöländer, men i synnerhet mellan grannländerna. Finland och Estland har en lång tradition när det gäller det bilaterala samarbetet. Det är viktigt att vi också vid bekämpningen av miljöskador har beredskap för ett så effektivt samarbete som möjligt, konstaterar minister Maria Ohisalo.

I Finland sköter Gränsbevakningsväsendet organiseringen och utvecklingen av bekämpningen av fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor. Räddningsväsendet ansvarar inom sitt verksamhetsområde för bekämpningen av olje- och kemikalieskador i vattenområden och markområden. Inrikesministeriet ansvarar för den allmänna styrningen, uppföljningen och utvecklingen av bekämpningen av oljeskador och fartygskemikalieolyckor.

Estland ordnar en årligen återkommande bekämpningsövning

Vid sitt möte diskuterar inrikesministrarna dessutom bland annat den situation som coronaviruspandemin orsakat vid Schengenområdets inre och yttre gränser samt informationsutbytet om gränsmyndigheternas uppgifter med anknytning till det militära försvaret.

Onsdagen den 26 augusti följer ministrarna Ohisalo och Helme övningen Helcom Balex Delta. Balex Delta är en operativ övning för bekämpning av miljöskador enligt konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö (Helcom). Från Finland deltar Gränsbevakningsväsendets fartyg Turva, Marinens oljebekämpningsfartyg Halli och det nya avtalsfartyget för oljebekämpning Grisslan. 

Balex Delta-övningen har ordnats varje år sedan 1990. Organiseringsansvaret byts årligen mellan Östersjöländerna, och i år är det Estlands tur att ordna övningen. Övningen 2021 ordnas i Finland i Kotkatrakten.

Ytterligare information:

Ismo Siikaluoma, kommendör, direktör för sjösäkerhet, tfn 0295 421 151, [email protected] 
Jarno Lappalainen, ministerns specialmedarbetare, tfn 0400 536 973