Skip to content
Media

Inrikesminister Ohisalo deltar i Europeiska kommissionens kvotflyktingforum – Finlands goda praxis presenteras

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 8.7.2021 14.35
Pressmeddelande 88/2021

Fredagen den 9 juli ordnar Europeiska kommissionen ett högnivåforum med temat mottagande av kvotflyktingar och främjande av det. Inrikesminister Maria Ohisalo företräder Finland vid forumet, som ordnas virtuellt över video.

Europeiska kommissionen har som mål att vidarebosättningen av flyktingar, det vill säga mottagandet av kvotflyktingar, ska bli en etablerad del av allt fler medlemsländers verksamhet. FN:s flyktingkommissariat UNHCR uppskattar att 1,47 miljoner flyktingar kommer att vara i behov av vidarebosättning nästa år.

Finland har tagit emot kvotflyktingar sedan 1970-talet, och verksamheten har fortgått även under coronapandemin. Ute i världen har mottagandet av kvotflyktingar dock minskat på grund av pandemin. Finland har ombetts att berätta om sin egen praxis vid forumet.

– Trots coronaläget har vi kunnat höja flyktingkvoten i enlighet med regeringsprogrammet. Det är mycket viktigt, eftersom migrationens grundläggande orsaker ingalunda har försvunnit i och med pandemin: till exempel konflikter och klimatförändringens följder tvingar fortfarande människor att lämna sina bostadsområden. Systemet med kvotflyktingar spelar en viktig roll för att Finland för sin del ska kunna hjälpa de mest nödställda människorna i världen, säger inrikesminister Maria Ohisalo.

– Pandemin har också haft enorma socioekonomiska konsekvenser. I praktiken har allt fler av världens flyktingar hamnat i en allt mer utsatt ställning, eftersom många har förlorat sin näring och försörjning, fortsätter minister Ohisalo.

Finland har valt ut kvotflyktingar genom intervjuer på distans

I flyktingkvoten tar Finland emot personer som UNHCR betraktar som flyktingar. Vanligen väljs kvotflyktingarna ut under urvalsresor där sakkunniga från Migrationsverket samt anställda hos skyddspolisen och hos NTM-centralen eller kommunen deltar.

Under pandemin har kvotflyktingar valts ut på basis av intervjuer som ordnats på distans. Det har också varit möjligt att göra val utifrån UNHCR:s dokument.

– Urvalsresor ordnas så snart läget tillåter det. Jag hoppas dock att Finlands erfarenheter är ett uppmuntrande exempel för andra länder och visar att det är möjligt att ta emot kvotflyktingar flexibelt och på alternativa sätt också under exceptionella förhållanden, säger minister Ohisalo.

I Finland har man i år också gjort en utredning om ideella sponsorprogram för integration av kvotflyktingar, där idén är att för varje kvotflykting utse en faddergrupp på cirka fem personer. Enligt utredningen, som publicerades i slutet av maj, kan sponsorprogrammet komplettera myndigheternas integrationsinsatser och förebygga utslagning. Europeiska kommissionen och UNHCR uppmuntrar länderna att utnyttja ideella sponsorprogram för integration.

Mottagande av kvotflyktingar är ett effektivt sätt att hjälpa

I kvotflyktingforumet deltar bland annat kommissionären Ylva Johansson och chefen för UNHCR Filippo Grandi. Andra länder utöver EU-länder som är representerade vid forumet är Förenta staterna och Kanada, båda centrala när det gäller att ta emot kvotflyktingar.

Mottagande av kvotflyktingar är en av de viktigaste prioriteringarna i Finlands migrationspolitik. Det är ett effektivt och verkningsfullt sätt att hjälpa de mest utsatta flyktingarna, eftersom behovet av skydd och förutsättningarna för vistelse utreds redan innan flyktingarna kommer till Finland. Det är också ett konkret sätt att visa internationell solidaritet med de länder där det finns stora flyktingsamhällen.

I år tar Finland emot 1 050 kvotflyktingar, vilket är ett historiskt stort antal. Tillsammans med Europeiska kommissionen strävar också Finland efter att etablera verksamheten i så många medlemsländer som möjligt.

Ytterligare information:

Iikka Saunamäki, specialsakkunnig, tfn 0295 488 267, [email protected]
Milja Henttonen, specialmedarbetare, tfn 050 599 3094, [email protected] (förfrågningar om intervjuer med minister Ohisalo)

Maria Ohisalo