Skip to content
Government and ministries Media

Sisäministerit keskustelevat EU:n maahanmuuttopolitiikan uudistuksesta ja sisäisen turvallisuuden asioista

Sisäministeriö
11.12.2020 15.26
Tiedote 157/2020
Euroopan unionin lippu.

EU:n sisäministerit kokoontuvat epäviralliseen videokokoukseen 14.12.2020. Suomea kokouksessa edustaa sisäministeri Maria Ohisalo. Ministerit jatkavat keskustelua EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistuksesta. Asialistalla on myös mm. sisäisen turvallisuuden ja lainvalvontaviranomaisten yhteistyön tulevaisuus. Epävirallisessa ministerikokouksessa ei tehdä päätöksiä.

Puheenjohtajamaa Saksan johdolla kokouksessa käydään läpi edistymisraportti, jossa kuvataan kysymyksiä, joissa yhteisymmärrys on jo saavutettu sekä vielä selvitettäviä kysymyksiä. Aihealueina ovat maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistuksen keskeiset osa-alueet kuten yhteinen turvapaikkajärjestelmä, paluuasiat, suhteet EU:n ulkopuolisiin maihin ja lailliset väylät. Puheenjohtaja ei hae raportille jäsenmaiden muodollista hyväksyntää, mutta Suomi kannattaa syksyn aikana käytyjen keskustelujen kattavaa yhteenvetoa jatkotyön pohjaksi.

- Maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistuksessa eteneminen on Suomelle tärkeää. Työ komission syyskuisten ehdotusten pohjalta on vasta alussa. Suomi pitää johdonmukaisesti esillä perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä sitä, että haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden, kuten ihmiskaupan uhrien, lasten ja naisten, tarpeet huomioidaan asianmukaisesti, ministeri Ohisalo toteaa.

Sisäisen turvallisuuden päätelmillä edistetään jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten yhteistyötä

Ministerit keskustelevat kokouksessaan sisäistä turvallisuutta ja eurooppalaista poliisikumppanuutta koskevista päätelmistä. Päätelmissä käsitellään laajasti sisäisen turvallisuuden ja lainvalvontayhteistyön eri osa-alueita. Suomi hyväksyy neuvoston päätelmät sisäisestä turvallisuudesta ja eurooppalaisesta poliisikumppanuudesta.

- Sisäisen turvallisuuden alalla on jatkuvasti ennakoitava ja kehitettävä viranomaisten toimintaedellytyksiä vastata muuttuviin turvallisuusuhkiin ja suojata kansalaisten turvallisuutta perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen, sanoo ministeri Ohisalo.

Päätelmissä muun muassa kehotetaan jäsenmaita lujittamaan entisestään rajat ylittävää lainvalvontayhteistyötä hyödyntämällä täysimääräisesti olemassa olevia tiedonvaihtoinstrumentteja.

Niissä myös korostetaan, että terrorismin uhka, joka syntyy kaiken tyyppisistä väkivaltaisista ääriliikkeistä, on edelleen suuri EU:ssa, ja kehotetaan hyväksymään nopeasti asetus terroristisen sisällön levittämisen estämisestä verkossa. Kokouksessa puheenjohtajamaa Saksa informoi terroristisen verkkosisällön levittämisen ehkäisemistä koskevan asetusehdotuksen neuvottelujen etenemisestä.

Lisätietoja:
ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri, p. 040 720 2216, [email protected]
ministerin erityisavustaja Sameli Sivonen, p. 050 406 6855, [email protected]