Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Inrikesministrarna diskuterar reformen av EU:s migrationspolitik och frågor som gäller den inre säkerheten

Inrikesministeriet
11.12.2020 15.26 | Publicerad på svenska 14.12.2020 kl. 11.08
Pressmeddelande 157/2020
Europeiska unionens flagga.

EU:s inrikesministrar håller ett informellt videomöte den 14 december 2020. Inrikesminister Maria Ohisalo företräder Finland vid mötet. Ministrarna fortsätter diskussionen om reformen av EU:s migrations- och asylpolitik. På agendan står också bland annat framtiden för den inre säkerheten och för samarbetet mellan brottsbekämpande myndigheter. Inga beslut fattas vid det informella ministermötet. 

Under ledning av ordförandelandet Tyskland behandlas vid mötet en framstegsrapport som beskriver frågor där samförstånd redan har nåtts och frågor som ännu ska utredas. Det gäller centrala delområden av reformen av migrations- och asylpolitiken, såsom det gemensamma asylsystemet, återvändande, relationer med länder utanför EU och lagliga vägar. Ordföranden är inte ute efter medlemsländernas formella godkännande om rapporten, men Finland understöder en heltäckande sammanfattning av höstens diskussioner som grund för det fortsatta arbetet.

- Det är viktigt för Finland att reformen av migrations- och asylpolitiken framskrider. Arbetet utgående från kommissionens förslag från september har bara inletts. Finland lyfter konsekvent fram respekten för de grundläggande och mänskliga rättigheterna och att de behov som personer i utsatt ställning, till exempel offer för människohandel, barn och kvinnor, har beaktas på ändamålsenligt sätt, konstaterar minister Ohisalo.

Slutsatserna om inre säkerhet främjar samarbetet mellan medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter

Ministrarna ska vid sitt möte diskutera slutsatserna om inre säkerhet och europeiskt polispartnerskap. Olika delområden av den inre säkerheten och det brottsbekämpande samarbetet behandlas i slutsatserna i ett brett perspektiv. Finland antar rådets slutsatser om inre säkerhet och europeiskt polispartnerskap.

- Inom området för inre säkerhet måste man hela tiden förutse och utveckla myndigheternas förutsättningar att bemöta föränderliga säkerhetshot och att skydda medborgarnas säkerhet med respekt för de grundläggande och mänskliga rättigheterna, säger minister Ohisalo.

I slutsatserna uppmanas medlemsländerna bland annat att ytterligare stärka det gränsöverskridande brottsbekämpande samarbetet genom att i full utsträckning utnyttja befintliga instrument för utbyte av information.

I slutsatserna betonas också att terrorhotet, som orsakas av alla former av våldsam extremism, fortfarande är stort i EU och uppmanas till ett snabbt antagande av förordningen om förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online. Vid mötet informerar ordförandelandet Tyskland om hur förhandlingarna om förslaget till förordning om förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online framskrider.

Ytterligare information:
Laura Yli-Vakkuri, överdirektör, tfn 040 720 2216, [email protected]
Sameli Sivonen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 406 6855, [email protected]