Government and ministries Media

Lägesrapporten om migration erbjuder en helhetsöversikt över migrationen 2017–2018

Inrikesministeriet 14.12.2018 13.03 | Publicerad på svenska 14.12.2018 kl. 14.54
Nyhet

En färsk lägesöversikt över migration har publicerats. Rapporten för 2017 och början av 2018 är en kortfattad presentation av politiska riktlinjer, viktiga lagändringar och aktuell statistik i anslutning till migrationen. Rapporten innehåller också en omfattande medieöversikt

Åren 2017–2018 skedde det många reformer inom migrationspolitiken, och ny lagstiftning bereddes. Till exempel Migrationsverkets roll förstärktes genom att ärenden som gäller asyl och uppehållsrätt överfördes från polisen och Gränsbevakningsväsendet till Migrationsverket. När det gäller asylprocessen försökte man t.ex. göra frivillig återresa mer lockande. Dessutom främjade regeringen arbetskraftsinvandringen och företagandet bl.a. genom att förlänga giltighetstiden för uppehållstillstånd för specialsakkunniga, forskare och studerande samt genom att skapa ett nytt uppehållstillstånd för tillväxtföretagare.

Av mediebevakningen framgår att migrationen ofta syntes i rubrikerna. I inrikesnyheter fästes mest uppmärksamhet vid tillgodoseendet av asylsökandes rättigheter. Medierna fäste också uppmärksamhet vid säkerhetshoten i anslutning till asylsökande, integrationen av invandrare och rasismen mot invandrare.

Den nu publicerade lägesrapporten är samtidigt Finlands rapport om migration till OECD, organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. Därför baserar sig rapportens teman i huvudsak på OECD:s anvisningar. I år var in- och utvandring av pensionärer ett särskilt tema.

Rapporten har beretts vid inrikesministeriet. Flera andra ministerier och ämbetsverk, t.ex. arbets- och näringsministeriet, justitieministeriet, social- och hälsovårdsministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet har varit med om att producera material. Rapporten har sänts till OECD på engelska.

International Migration 2017–2018 - Report for Finland (publikationen på engelska)

Läs också Miikka Pajulas blogg om beredningen av OECD-rapporten (på finska)

Ytterligare information

Miikka Pajula, specialsakkunnig, tfn 0295 488 210, [email protected]