Skip to content
Government and ministries Media

Personer från Finland återsänds inte till Afghanistan – verksamheten i linje med FN:s anvisning

Inrikesministeriet
18.8.2021 17.02 | Publicerad på svenska 18.8.2021 kl. 17.15
Pressmeddelande 102/2021

FN:s flyktingkommissariat UNHCR har denna vecka instruerat alla länder att avbryta återsändandet av afghanska medborgare till sitt hemland. Anvisningen gäller också återsändande av asylsökande som fått avslag på sin ansökan. Finland har redan i flera veckor följt motsvarande linje.

I regeringsprogrammet för Finlands regering förbinder sig regeringen att fortsätta samarbetet för att säkerställa att myndigheternas riktlinjer gällande situationen i de viktigaste utreseländerna och möjligheten till internflykt står i samklang med FN:s flyktingkommissariats rekommendationer.

– De finländska myndigheterna har noga följt hur säkerhetsläget i Afghanistan utvecklas. I juli var Finland bland de första i ärendet och i praktiken avbröt Finland återsändandet till Afghanistan, säger inrikesminister Maria Ohisalo.

Migrationsverket avbröt den 9 juli att fatta sådana negativa beslut genom vilka en person återsänds till Afghanistan. Avbrottet gäller under den tid man utreder säkerhetsläget i Afghanistan och ser över de landspecifika riktlinjerna. Migrationsverket fortsätter att fatta positiva beslut, och den nya landinformationen och situationen beaktas också vid bedömningen av förutsättningarna för beviljande av asyl.

I Finland ansvarar polisen för verkställigheten av återsändanden. Efter Migrationsverkets beslut fastställde Polisstyrelsen att återsändanden till Afghanistan ska skjutas upp och att inga nya återsändanden ska förberedas förrän Migrationsverket har färdigställt sin utredning och en översyn av de landspecifika riktlinjerna.

– Finland, liksom alla EU-länder, iakttar det ovillkorliga förbudet mot tillbakasändning i de internationella människorättskonventionerna och även i vår grundlag och vår utlänningslag. Ingen ska återsändas till ett område där han eller hon hotas av dödsstraff, tortyr, förföljelse eller någon annan omänsklig behandling eller behandling som kränker människovärdet. Situationen i Afghanistan är för närvarande mycket allvarlig och den mänskliga nöden i regionen är stor, säger minister Ohisalo.

Utvecklingen av säkerhetsläget i Afghanistan följs noga både i Finland och på EU-nivå. Statsrådet beslutade förra veckan att Finland kan ta emot 170 personer från Afghanistan. Denna kvot omfattar afghaner som arbetat för myndigheterna och deras familjer.

Ytterligare information:

Milja Henttonen, specialmedarbetare, tfn 050 599 3094, [email protected] (begäran om intervjuer med minister Ohisalo)
Kukka Krüger, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 270, [email protected]