Skip to content
Government and ministries
Media

Polisen kan i fortsättningen ingripa i flygning av drönare i vissa situationer

Inrikesministeriet 21.2.2019 14.21 | Publicerad på svenska 21.2.2019 kl. 14.40
Pressmeddelande 12/2019
Drone

Polisen får större befogenheter att ingripa i modellflygplans och obemannade luftfartygs, s.k. drönares, färd. Statsrådet föreslog den 21 februari att polislagen ska ändras. Avsikten är att republikens president stadfäster lagändringarna den 22 februari.

Polisen kan i fortsättningen ingripa i flygning av drönare då det är nödvändigt för att bl.a. upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Nya befogenheter behövs också för att förebygga brott och trygga säkerheten vid viktiga statliga evenemang.

Polisen kan vid ingripandet använda maktmedel eller t.ex. sådana tekniska anordningar som stör kontakten mellan drönaren och dess styrsystem eller som tar över styrningen av flyganordningen. Polisen kan t.ex. förhindra flygningen på en olycksplats så att olycksoffer inte ska fotograferas eller åtgärderna på olycksplatsen störas med drönare utrustade med kamera.

Den kraftigt ökade obemannade luftfarten har skapat nya slags säkerhetshot. Drönare kan användas för att begå eller förbereda brott, t.ex. smygfotografering eller företagsspioneri. Dessutom kan oskicklig eller vårdslös flygning av drönare orsaka farliga situationer.

Lagändringarna träder i kraft den 18 mars 2019.

Ytterligare information:
Marja-Leena Härkönen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 297, [email protected]