Government and ministries Media

Finland återinför tillfälligt gränskontroller vid de inre EU-gränserna som en säkerhetsåtgärd inför toppmötet

13.7.2018 11.14
Pressmeddelande 82/2018

Finland återinför tillfälligt gränskontroller vid sina inre EU-gränser som ett led i säkerhetsarrangemangen kring mötet mellan Förenta staternas president Donald Trump och Rysslands president Vladimir Putin. Gränskontrollerna införs fredagen den 13 juli kl. 12 och upphör tisdagen den 17 juli kl. 12. Statsrådet beslutade om tillfälligt återinförande av gränskontroller vid de inre gränserna den 13 juli.

Syftet med återinförandet av gränskontroller är att säkerställa att utlänningar som reser in eller ut från Finland uppfyller de lagstadgade villkoren för inresa eller vistelse i landet, och att identifiera potentiella riskpersoner.

Alla resenärer berörs inte av gränskontrollerna. Gränskontrollerna vid de inre gränserna ska riktas mot de potentiella hot och risker som de myndigheter som ansvarar för den inre säkerheten gemensamt identifierat. Särskild fokus ligger på Helsingfors-Vanda flygplats samt hamnarna i Helsingfors och Åbo.

Gällande lagstiftning ändras inte i samband med återinförandet av gränskontroller vid de inre gränserna. Att passera den inre gränsen förutsätter inte att man har med andra resedokument än normalt. Den enda förändringen är att varje resenär ska förbereda sig på att eventuella gräns- och utlänningskontroller vidtas också vid de inre gränserna.

Gränsbevakningsväsendet svarar för det tillfälliga återinförandet av gränskontroller vid de inre gränserna.

Vad betyder återinföring av inre gränskontroller när man reser inom Schengenområdet?

Ytterligare information

Kimmo Elomaa, biträdande avdelningschef, överste, Gränsbevakningsväsendet, tfn 0295 412 104, [email protected]