Skip to content
Government and ministries Media

Tiina Kivinen inrikesminister Ohisalos nya specialmedarbetare

Inrikesministeriet
16.4.2021 10.33 | Publicerad på svenska 16.4.2021 kl. 13.36
Pressmeddelande 44/2021

Tiina Kivinen har inlett arbetet som inrikesminister Maria Ohisalos specialmedarbetare. Kivinen ansvarar för frågor som gäller EU-ärenden, migration, asylpolitik och underrättelseinhämtning.

Kivinen övergår till arbetet från uppdraget som generalsekreterare för Gröna riksdagsgruppen. Emilia Laaksonen, som hittills skött uppgifterna, har blivit familjeledig.

Som specialmedarbetare i Ohisalos stab fortsätter teknologie kandidat Jarno Lappalainen, diplomingenjör Sami Kerman, teknologie kandidat Heikki Sairanen och ekonomi- och arkitekturstuderande Sameli Sivonen.

Kontaktinformation:
Tiina Kivinen, specialmedarbetare, tfn 050 566 1922, [email protected]