Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategia


Hankenumero

SM077:00/2011

Asettaja

Sisäasiainministeriö
Maahanmuutto-osasto

Hankkeen tila

Arkistoitu

Asettamispäivä

21.12.2011

Toimikausi/aikataulu

21.12.2011 - 31.01.2013

Yhteyshenkilö

Gras Jutta, lainsäädäntöneuvos ja Sanna Sutter, neuvotteleva virkamies, [email protected]

Organisointitapa

Työryhmä

Tehtävä

Kehittämis- ja uudistushanke

Tehtäväkuvaus

Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategiahankkeen tehtävänä on laatia maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategia hallituksen hyväksyttäväksi. Strategian valmistelua taustoittaa vuonna 2006 laadittu maahanmuuttopoliittinen ohjelma. Strategian valmistelussa hyödynnetään olemassa olevaa tutkimus- ja tilastotietoa. Strategiassa tarkasteltavat aihealueet ovat:

1. Maahanmuuton nykytila ja tulevan kehityksen arviointi
- nykytila ja sen ongelmakohdat
- toimintaympäristön muutokset vuoteen 2020

2. Arvot ja visio
- maahanmuuttopolitiikan yhteiset arvot
- maahanmuuttopolitiikan visio vuoteen 2020

3. Työvoiman maahanmuutto, maahanmuuttajien työllisyys ja yrittäjyys

4. Opiskelijat

5. Kansainvälinen suojelu

6. Perheenjäsenet ja muut omaiset

7. Laittoman maahanmuuton ja ihmiskaupan torjunta

8. Kotoutuminen ja kotouttaminen

9. Vaikuttaminen EU-politiikassa

10. Kansainvälinen vaikuttaminen
- yhteistyö lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa
- muu kansainvälinen vaikuttaminen

11. Vaikutukset
- vaikutukset organisointiin
- taloudelliset vaikutukset

Läpileikkaavana teemana ovat hyvät etniset suhteet ja rasismin torjunta.

Tavoitteet

Laaditaan kokonaisvaltainen Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategia, jossa pyritään enna-koimaan Suomeen kohdistuvan maahanmuuton määrää sekä laatua ja niiden vaikutuksia suomalaiseen yhteiskuntaan. Strategiassa tulee käsitellä tasapuolisesti kaikkia Suomen kannalta keskeisiä maahanmuuton alueita huomioiden erityisesti EU:n linjaukset.

Hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena on maahanmuuttopolitiikan linja, joka tukee suvaitse-van, turvallisen ja moniarvoisen Suomen rakentamista sekä lisää Suomen kansainvälistä kil-pailukykyä. Tavoitteena on turvata hallitut työmarkkinat sekä yhtäläiset oikeudet työntekijöille kansainvälistyvillä ja avoimilla työmarkkinoilla. Tavoitteena on maahanmuuttajien työlli-syysasteen nostaminen, vaikuttavampi kotouttamispolitiikka, turvapaikkahakemusten nopeam-pi käsittely ja tehokas syrjinnän torjuminen.

Tausta

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaisesti maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategia päivitetään. Ajantasaisen maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategian laatiminen on sijoitettu hallitusohjelman strategisen toimeenpanosuunnitelman III strategisen painopistealu-een, kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen osaksi maahanmuut-tajien työllisyysasteen nostamista koskevaa toimenpidettä.

Kustannukset ja rahoitus

Työ on virkatyötä, josta ei suoriteta erillistä korvausta. Ohjelman valmisteluun osallistuville ei makseta korvausta valmisteluun osallistumisesta, ellei toisin ole päätetty. Muut kustannukset maksetaan momentilta 26.01.01 (Sisäasiainministeriön toimintamenot).

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Organisointikuvaus

Hankkeen työskentely voi tapahtua hankkeen asettamissa alatyöryhmissä. Tarvittaessa hank-keessa ja alatyöryhmissä voidaan kuulla asiantuntijoita.

Hankkeessa järjestetään vähintään kuusi pyöreän pöydän keskustelua, joiden teemat ovat: työvoiman maahanmuutto, perhesiteen perusteella tapahtuva maahanmuutto, kansainvälinen suojelu, laittoman maahanmuuton ja ihmiskaupan torjunta, maahanmuuttajien kotouttaminen sekä maahanmuuttohallinnon rakenteet ja kehittäminen. Lisäksi hankkeessa laadittavasta strategiasta järjestetään lausuntokierros sekä kuuleminen.

Valtioneuvoston asettama hanke

Kyllä

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Kyllä

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan, kuvaus

Hallitusohjelman strateginen toimenpanosuunnitelma.

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Ei

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Aihealueet

Muut

Asiasanat

Kotouttaminen, Maahanmuutto, Opiskelu, Työllisyys

Asettamispäätöksen allekirjoittajat

Päivi Räsänen, Pentti Partanen

Asettamispäätöksen liitteet

Muistio

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Visanen Pentti osastopäällikkö sisäasiainministeriö Puheenjohtaja
Kurri Tuomo maahanmuuttojohtaja sisäasiainministeriö Jäsen
Päivärinne Sirkku maahanmuuttojohtaja sisäasiainministeriö Jäsen
Koponen Riitta hallitusneuvos sisäasiainministeriö Jäsen
Nikander Maarit neuvotteleva virkamies sisäasiainministeriö Jäsen
Blinnikka Päivi ulkoasiainneuvos ulkoasiainministeriö Jäsen
Karlsson Ulla-Jill neuvotteleva virkamies opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Stenman Kristina maahanmuuttojohtaja työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Arrhenius Viveca sosiaalineuvos sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Taipale Hannu lainsäädäntöneuvos valtiovarainministeriö Jäsen
Riikka Asa ylitarkastaja Maahanmuuttovirasto Jäsen
Länsivuori Joni poliisitarkastaja sisäasiainministeriö Jäsen
Niemenkari Arto eversti sisäasiainministeriö Jäsen
Keskinen Sinikka erityisasiantuntija sisäasiainministeriö Jäsen
Kirjavainen Riitta politiikka-analyysiyksikön päällikkö valtioneuvoston kanslia Jäsen
Poutanen Mia poliisitarkastaja Poliisihallitus Jäsen
Kansanaho Sirpa johtaja Oulun vastaanottokeskus Jäsen
Kuusipalo Paula maahanmuuttoasiantuntija Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Jäsen
Kirmanen Leena sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto Jäsen
Ketola Kimmo tutkija Kirkkohallitus Jäsen
Horttanainen Erja EU-asiain päällikkö Suomen Kuntaliitto Jäsen
Taulu Heikki työvoimapoliittinen asiamies Akava ry Jäsen
Wärn Riitta asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK Jäsen
Sund Ralf talouspoliittinen asiantuntija Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry Jäsen
Väänänen Pirjo työllisyysasioiden päällikkö Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ry Jäsen
Väänänen Olli-Pekka johtaja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Jäsen
Dirie Abdirashid puheenjohtaja Suomen Somaliliitto ry Jäsen
Gerbert Natalie Voimavarakeskus Monikan johtaja Monika-Naiset liitto ry Jäsen
Habib Hasan puheenjohtaja SONDIP - Varsinais-Suomen Monikulttuuristen yhdistysten liitto ry Jäsen
Minguet Alain puheenjohtaja Joensuun seudun Monikulttuurisuusyhdistys Jomoni ry Jäsen
Åberg Leena-Kaisa pakolais- ja maahanmuuttotyön päällikkö Suomen Punainen Risti Jäsen
Remitz Kim Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu ry Jäsen
Bremer Lena Erityisasiantuntija Ihmisoikeusliitto ry Jäsen
Pentikäinen Merja puheenjohtaja ETMU, Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura ry Jäsen
Soitu Kermen puheenjohtaja ALVA, Aikuiset lapset vanhempiensa apuna ry Jäsen
Potchinchtchikov Petr toiminnanjohtaja Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto r.y. (SVYL) Jäsen
Vanhanen Rauno johtaja Suomen Yrittäjät ry Jäsen

Sihteeristö

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Sutter Sanna neuvotteleva virkamies sisäasiainministeriö Jäsen
Gras Jutta lainsäädäntöneuvos sisäasiainministeriö Jäsen
Länsivuori Joni poliisitarkastaja sisäasiainministeriö Jäsen
Nikander Maarit neuvotteleva virkamies sisäasiainministeriö Jäsen
Keskinen Sinikka erityisasiantuntija sisäasiainministeriö Jäsen
Haarala Seija maahanmuuttoasioiden koordinaattori ulkoasiainministeriö Jäsen
Karlsson Ulla-Jill neuvotteleva virkamies opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Suomi Juha-Pekka ylitarkastaja työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Hyytiäinen Pekka everstiluutnantti Rajavartiolaitoksen esikunta Jäsen
Arrhenius Viveca sosiaalineuvos sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Perasto Pirkko johdon sihteeri sisäasiainministeriö Jäsen
Rantala Tarja ylitarkastaja sisäasiainministeriö Jäsen
Lisätiedot

Hankearkistointi Pirkko Perasto MMO

Arkisto luovutettu

Kyllä

Arkisto luovutettu, PVM

27.07.2016

Arkistotiedot

1 kotelo

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Kyllä

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon, PVM

16.12.2016

172 asiakirjaa


 1. Lausunto

  04.04.2013  Vapaa-ajattelijain Liitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/200017/LAUSUNTO_20130405061619_200017.pdf


 2. Lausunto, VVTDno/2013/43

  03.04.2013  Vähemmistövaltuutettu
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199966/LAUSUNTO_20130404061358_199966.pdf


 3. Lausunto, Dno 5394

  28.03.2013  Varsinais-Suomen liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199802/LAUSUNTO_20130402062124_199802.pdf


 4. Lausunto

  28.03.2013  Karelia ammattikorkeakoulu
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199804/LAUSUNTO_20130402062334_199804.pdf


 5. Lausunto, TEM/289/00.06.01/2013

  25.03.2013  Työ- ja elinkeinoministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199631/LAUSUNTO_20130325175225_199631.docx


 6. Lausunto

  22.03.2013  Amnesty International Suomen osasto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199572/LAUSUNTO_20130325063536_199572.pdf


 7. Lausunto

  20.03.2013  Varsinais-Suomen liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199470/LAUSUNTO_20130321122944_199470.pdf


 8. Lausunto

  20.03.2013  Taiteen edistämiskeskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199487/LAUSUNTO_20130321125752_199487.pdf


 9. Lausunto, Dnro 2337-2013 (002)

  20.03.2013  Turun ammattikorkeakoulu
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199468/LAUSUNTO_20130321122624_199468.pdf


 10. Lausunto, 2400/2013/295

  19.03.2013  Keskusrikospoliisi
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199548/LAUSUNTO_20130322132356_199548.pdf


 11. Lausunto, VM/222/00.00.05/2013

  19.03.2013  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199457/LAUSUNTO_20130321121051_199457.pdf


 12. Lausunto

  18.03.2013  Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199757/LAUSUNTO_20130328054016_199757.pdf


 13. Lausunto

  18.03.2013  Päijät-Hämeen liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199473/LAUSUNTO_20130321123326_199473.pdf


 14. Lausunto, HEL7489-11

  18.03.2013  Ulkoasiainministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199474/LAUSUNTO_20130321123449_199474.pdf


 15. Lausunto, 35/00.04.00.01/2013

  18.03.2013  Etelä-Savon maakuntaliitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199471/LAUSUNTO_20130321123058_199471.pdf


 16. Lausunto, 774/-2013/3/Ha-1

  18.03.2013  Lapin maistraatti
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199266/LAUSUNTO_20130319075539_199266.pdf


 17. Lausunto, YM22/04/2013

  18.03.2013  Ympäristöministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199465/LAUSUNTO_20130321122125_199465.pdf


 18. Lausunto

  15.03.2013  Väestöliitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199758/LAUSUNTO_20130328055758_199758.pdf


 19. Lausunto

  15.03.2013  Suomen ekumeeninen neuvosto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199484/LAUSUNTO_20130321125428_199484.pdf


 20. Lausunto, SAK 10887/2013

  15.03.2013  Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199486/LAUSUNTO_20130321125658_199486.pdf


 21. Lausunto

  15.03.2013  International Organization for Migration (IOM)
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199448/LAUSUNTO_20130321110618_199448.pdf


 22. Lausunto, 792-2013-8/Ha-1

  15.03.2013  Lounais-Suomen maistraatti
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199452/LAUSUNTO_20130321112204_199452.pdf


 23. Lausunto

  15.03.2013  Mannerheimin Lastensuojeluliitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199445/LAUSUNTO_20130321105327_199445.pdf


 24. Lausunto, DN:0 792-2013-8/Ha-1

  15.03.2013  Lounais-Suomen maistraatti
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 25. Lausunto, EK-2013-41

  15.03.2013  Elinkeinoelämän keskusliitto EK
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199287/LAUSUNTO_20130319101424_199287.pdf


 26. Lausunto

  15.03.2013  Akava ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 27. Lausunto

  15.03.2013  UNHCR
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199434/LAUSUNTO_20130321102322_199434.pdf


 28. Lausunto

  15.03.2013  Naisjärjestöjen Keskusliitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199435/LAUSUNTO_20130321102613_199435.pdf


 29. Lausunto

  15.03.2013  Monikulttuuriyhdistys Familla club ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199463/LAUSUNTO_20130321121649_199463.pdf


 30. Lausunto

  15.03.2013  ETMU ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199464/LAUSUNTO_20130321121848_199464.pdf


 31. Lausunto, OKM/24/050/2013

  15.03.2013  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199469/LAUSUNTO_20130321122818_199469.pdf


 32. Lausunto, TAS 51/2013

  15.03.2013  Tasa-arvovaltuutettu
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199438/LAUSUNTO_20130321103026_199438.pdf


 33. Lausunto

  15.03.2013  Itä-Uudenmaan maistraatti
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199443/LAUSUNTO_20130321104812_199443.pdf


 34. Lausunto

  15.03.2013  Ihmisoikeusliitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199442/LAUSUNTO_20130321104222_199442.pdf


 35. Lausunto, 780-2013-6/Ha-1

  15.03.2013  Länsi-Uudenmaan maistraatti
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199458/LAUSUNTO_20130321121422_199458.pdf


 36. Lausunto

  15.03.2013  Lastensuojelun Keskusliitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199295/LAUSUNTO_20130319102349_199295.pdf


 37. Lausunto

  15.03.2013  Monika-Naiset liitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199297/LAUSUNTO_20130319102641_199297.pdf


 38. Lausunto, Dnro 58/2013

  15.03.2013  Suojelupoliisi
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199206/LAUSUNTO_20130318113915_199206.pdf


 39. Lausunto, Dnro 264/04.00.00/2012

  15.03.2013  Uudenmaan liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199298/LAUSUNTO_20130319102756_199298.pdf


 40. Lausunto, SM057:00/20122

  15.03.2013  Etnisten suhteiden neuvottelukunta Etno
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199299/LAUSUNTO_20130319102900_199299.pdf


 41. Lausunto, 507/90/2013, 83/10/2013

  15.03.2013  Suomen Kuntaliitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199284/LAUSUNTO_20130319100933_199284.pdf


 42. Lausunto

  15.03.2013  Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199285/LAUSUNTO_20130319101111_199285.pdf


 43. Lausunto, JVOKDno/2013/19

  15.03.2013  Joutsenon vastaanottokeskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199286/LAUSUNTO_20130319101301_199286.pdf


 44. Lausunto, 795/2013/4/Ha-1

  15.03.2013  Itä-Suomen maístraatti
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199291/LAUSUNTO_20130319101736_199291.pdf


 45. Lausunto

  15.03.2013  Kansalaisopistojen liitto KOL
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199292/LAUSUNTO_20130319101858_199292.pdf


 46. Lausunto

  15.03.2013  Kidutettujen kuntoutuskeskuksen työryhmä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199293/LAUSUNTO_20130319102015_199293.pdf


 47. Lausunto

  15.03.2013  Vapaa liikkuvuus -verkosto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199294/LAUSUNTO_20130319102142_199294.pdf


 48. Lausunto, POPELY/204/00.02.00/2013

  15.03.2013  Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199303/LAUSUNTO_20130319103732_199303.pdf


 49. Lausunto

  15.03.2013  Sisä-Suomen maistraatti
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199306/LAUSUNTO_20130319104811_199306.pdf


 50. Lausunto

  15.03.2013  Seta ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199308/LAUSUNTO_20130319105041_199308.pdf


 51. Lausunto, MIGDno/2013/117

  15.03.2013  Maahanmuuttovirasto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199309/LAUSUNTO_20130319105146_199309.pdf


 52. Lausunto

  15.03.2013  Suomen Vanheimpainliitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199301/LAUSUNTO_20130319103134_199301.pdf


 53. Lausunto, Dnro 706-2013-5/Ma-1

  15.03.2013  Helsingin maistraatti
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199302/LAUSUNTO_20130319103429_199302.pdf


 54. Lausunto ja liite

  15.03.2013  Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199437/LAUSUNTO_20130321102808_199437.pdf


 55. Lausunto, POSELY/570/TE08.03.02/2013

  14.03.2013  Pohjois-Savon elinkeinotoimisto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 56. Lausunto

  14.03.2013  Kehys ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 57. Lausunto, POSELY/570/TE08.03.02/2013

  14.03.2013  Pohjois-Savon TE-keskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199485/LAUSUNTO_20130321125545_199485.pdf


 58. Lausunto

  14.03.2013  Palkansaajajärjestö Pardia
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199204/LAUSUNTO_20130318113719_199204.pdf


 59. Lausunto, VNK/152/03/2013

  14.03.2013  Valtioneuvoston kanslia
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199205/LAUSUNTO_20130318113823_199205.pdf


 60. Lausunto, LAPS/432/2012

  14.03.2013  Lapsiasiavaltuutettu
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199273/LAUSUNTO_20130319081119_199273.pdf


 61. Lausunto, ISAVI/522/00.02.00/2013

  14.03.2013  Itä-Suomen AVI
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199280/LAUSUNTO_20130319083312_199280.pdf


 62. Lausunto

  14.03.2013  Naisasialiitto Unioni ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199281/LAUSUNTO_20130319083419_199281.pdf


 63. Lausunto

  14.03.2013  Kehys ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199296/LAUSUNTO_20130319102509_199296.pdf


 64. Lausunto

  14.03.2013  Suomen Punainen Risti
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199216/LAUSUNTO_20130318115338_199216.pdf


 65. Lausunto

  14.03.2013  Moniheli ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199217/LAUSUNTO_20130318115436_199217.pdf


 66. Lausunto

  14.03.2013  Pirkanmaan liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199269/LAUSUNTO_20130319080320_199269.pdf


 67. Lausunto

  14.03.2013  Suomen evankelis-luterilainen kirkko
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199270/LAUSUNTO_20130319080414_199270.pdf


 68. Lausunto

  14.03.2013  Suomen mielenterveysseura
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199203/LAUSUNTO_20130318113633_199203.pdf


 69. Lausunto

  14.03.2013  Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry VALO
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199214/LAUSUNTO_20130318115128_199214.pdf


 70. Lausunto

  14.03.2013  Suomen UNICEF
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199215/LAUSUNTO_20130318115244_199215.pdf


 71. Lausunto

  14.03.2013  Jyväskylän ammattikorkeakoulu
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199300/LAUSUNTO_20130319103031_199300.pdf


 72. Lausunto

  14.03.2013  Siirtolaisuusinstituutti
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199211/LAUSUNTO_20130318114805_199211.pdf


 73. Lausunto, OM 9/03/2013

  14.03.2013  Oikeusministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199212/LAUSUNTO_20130318114902_199212.pdf


 74. Lausunto, Dnro 505/5/13

  14.03.2013  Eduskunnan oikeusasiamies
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199207/LAUSUNTO_20130318114016_199207.pdf


 75. Lausunto

  14.03.2013  Pirkanmaan liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199210/LAUSUNTO_20130318114555_199210.pdf


 76. Lausunto, OKV/7/20/2013

  13.03.2013  Valtioneuvoston oikeuskansleri
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 77. Lausunto

  13.03.2013  Kuopion kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199172/LAUSUNTO_20130318083653_199172.pdf


 78. Lausunto

  13.03.2013  SM/Oikeusyksikkö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199174/LAUSUNTO_20130318083825_199174.pdf


 79. Lausunto

  13.03.2013  Lahden kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199166/LAUSUNTO_20130318083031_199166.pdf


 80. Lausunto

  13.03.2013  Oulun vastaanottokeskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199171/LAUSUNTO_20130318083600_199171.pdf


 81. Lausunto

  13.03.2013  Arene
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199163/LAUSUNTO_20130318082652_199163.pdf


 82. Lausunto

  13.03.2013  Suomen yliopistot ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199175/LAUSUNTO_20130318084158_199175.pdf


 83. Lausunto

  13.03.2013  Vantaan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199177/LAUSUNTO_20130318084527_199177.pdf


 84. Lausunto, POSELY/267/00.02.00/2013

  13.03.2013  Pohjois-Savon ELY-keskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199208/LAUSUNTO_20130318114127_199208.pdf


 85. Lausunto, KESELY/131/00.04.00/2013

  13.03.2013  Keski-Suomen ELY-keskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199213/LAUSUNTO_20130318115019_199213.pdf


 86. Lausunto

  13.03.2013  Etelä-Savon ELY-keskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199271/LAUSUNTO_20130319080558_199271.pdf


 87. Lausunto, PSAVI 302/00.02.00/2013

  13.03.2013  Pohjois-Suomen AVI
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199272/LAUSUNTO_20130319080710_199272.pdf


 88. Lausunto

  13.03.2013  Vammaisfoorumi ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199277/LAUSUNTO_20130319082352_199277.pdf


 89. Lausunto, Dnro 250/00.04.00.01/2013

  13.03.2013  Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri eksote
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199279/LAUSUNTO_20130319083159_199279.pdf


 90. Lausunto

  13.03.2013  Kotkan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199201/LAUSUNTO_20130318113430_199201.pdf


 91. Lausunto

  13.03.2013  Helsingin kaupunki, Maahanmuutto- ja kotoumisasioiden neuvottelukunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199466/LAUSUNTO_20130321122421_199466.pdf


 92. Lausunto

  12.03.2013  Etelä-Karjalan liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199290/LAUSUNTO_20130319101541_199290.pdf


 93. Lausunto, 8/050/2013

  12.03.2013  Opetushallitus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199170/LAUSUNTO_20130318083413_199170.pdf


 94. Lausunto (ei lausuntoa)

  12.03.2013  Taideyliopisto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 95. Lausunto, 8010/2013/255

  12.03.2013  Helsingin poliisilaitos
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199451/LAUSUNTO_20130321111957_199451.pdf


 96. Lausunto

  11.03.2013  Helsingin yliopisto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199162/LAUSUNTO_20130318082523_199162.pdf


 97. Lausunto, THL/192/4.00.00/2013

  11.03.2013  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199168/LAUSUNTO_20130318083211_199168.pdf


 98. Lausunto, Nro 5/2013

  11.03.2013  Vaasan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199178/LAUSUNTO_20130318084708_199178.pdf


 99. Lausunto

  11.03.2013  Oulun kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199209/LAUSUNTO_20130318114501_199209.pdf


 100. Lausunto

  11.03.2013  Kajaanin kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199275/LAUSUNTO_20130319081811_199275.pdf


 101. Lausunto, POKELY/77/05.13.05/2013

  11.03.2013  Pohjois-Karjalan TE-keskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199307/LAUSUNTO_20130319105004_199307.pdf


 102. Lausunto

  11.03.2013  Metropolia Ammattikorkeakoulu
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/198776/LAUSUNTO_20130312123138_198776.pdf


 103. Lausunto, 92/2013

  11.03.2013  Etelä-Pohjanmaan liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/198777/LAUSUNTO_20130312123306_198777.doc


 104. Lausunto

  11.03.2013  Savonia-ammattikorkeakoulu
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/198772/LAUSUNTO_20130312122524_198772.pdf


 105. Lausunto

  11.03.2013  Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto FARO ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/198773/LAUSUNTO_20130312122718_198773.docx


 106. Lausunto, 886/05.10/2013

  10.03.2013  Hämeenlinnan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/198778/LAUSUNTO_20130312123410_198778.docx


 107. Lausunto, Dnro 110/03/2013

  08.03.2013  Turun yliopisto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199444/LAUSUNTO_20130321105159_199444.pdf


 108. Lausunto

  08.03.2013  STM/Valtakunnallinen vammaisneuvosto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199268/LAUSUNTO_20130319075758_199268.pdf


 109. Lausunto, 64/2013

  08.03.2013  Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/198783/LAUSUNTO_20130312123917_198783.pdf


 110. Lausunto

  08.03.2013  Diakonia-ammattikorkeakoulu
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/198786/LAUSUNTO_20130312124152_198786.pdf


 111. Lisäaikapyyntö lausunnolle (3.4.2013)

  08.03.2013  Vähemmistövaltuutettu
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 112. Lausunto, 795/05.11.00/2013

  06.03.2013  Espoon kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/198505/LAUSUNTO_20130307141551_198505.pdf


 113. Lausunto, 497/040/13

  06.03.2013  Väestörekisterikeskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/198774/LAUSUNTO_20130312122933_198774.pdf


 114. Lausunto

  05.03.2013  Suomen Ekumeeninen Neuvosto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/199475/LAUSUNTO_20130321123716_199475.pdf


 115. Lausunto

  05.03.2013  Selkokeskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/198494/LAUSUNTO_20130307141327_198494.pdf


 116. Lausunto, H 00051/13

  05.03.2013  Helsingin hallinto-oikeus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/198495/LAUSUNTO_20130307141438_198495.pdf


 117. Lausunto, PIRELY/205/05.13.05/2013

  05.03.2013  Pirkanmaan ELY-keskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/198790/LAUSUNTO_20130312124714_198790.pdf


 118. Lausunto

  28.02.2013  Porin kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/197816/LAUSUNTO_20130228112436_197816.pdf


 119. Lausunto

  27.02.2013  Hämeen TE-keskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/198807/LAUSUNTO_20130312130543_198807.pdf


 120. Lausunto, KSL/41/05.00.12/2013

  26.02.2013  Keski-Suomen liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/197817/LAUSUNTO_20130228112610_197817.pdf


 121. Lausunto, 28/04/21/2013

  22.02.2013  Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/197632/LAUSUNTO_20130226113603_197632.pdf


 122. Lausunto, FI.PLM.2013-900148/00.99.00/2013

  19.02.2013  Puolustusministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/197446/LAUSUNTO_20130222113145_197446.pdf


 123. Lausunto, PIRELY/321/08.03.02/2013

  15.02.2013  Pirkanmaan TE-keskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/197445/LAUSUNTO_20130222112758_197445.pdf


 124. Lausunto, LAAVI/141/00.02/2013

  14.02.2013  Lapin aluehallintovirasto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/197177/LAUSUNTO_20130218132844_197177.pdf


 125. Lausunto, STM/479/2013

  14.02.2013  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/197032/LAUSUNTO_20130215073445_197032.PDF


 126. Lausunto

  13.02.2013  Satakunnan ELY
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/197176/LAUSUNTO_20130218132659_197176.pdf


 127. Lausunto

  13.02.2013  Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
  Kirjeenvaihto | Lausuntopyyntö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/197033/LAUSUNTOPYYNTO_20130215073921_197033.dot


 128. Lausunto

  13.02.2013  Pohjois-Pohjanmaan liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/196939/LAUSUNTO_20130213130159_196939.pdf


 129. Lausunto, ESAVI/913/00.02.00/2013

  08.02.2013  Etelä-Suomen AVI
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/196812/LAUSUNTO_20130212104608_196812.pdf


 130. Lausunto, LSAVI/249/00.02.00/2013

  07.02.2013  Lounais-Suomen AVI
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/196814/LAUSUNTO_20130212104723_196814.pdf


 131. Lausunto

  07.02.2013  SONDIP - Varsinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/196803/LAUSUNTO_20130212103703_196803.JPG


 132. Lausuntopyyntö; Maahanmuuton tulevaisuus 2020 - työryhmän ehdotus

  01.02.2013  Sisäasiainministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausuntopyyntö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/196381/LAUSUNTOPYYNTO_20130204092836_196381.pdf


 133. Täydentävä lausuma

  24.01.2013  Elinkeinoelämän keskusliiitto ja Suomen Yrittäjät
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/196196/LAUSUNTO_20130130122132_196196.pdf


 134. Lausunto

  04.09.2012  UNHCR
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 135. Jäsenen muutosesitys (Merja Hirvosen tilalle Rauno Vanhanen)

  02.09.2012  Suomen Kuntaliitto
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Esitys
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 136. Lausunto, DNro 1429/90/2012

  18.04.2012  Suomen Kuntaliitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 137. Kommentti (059/ROBNC/2012)

  23.03.2012  UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees
  Kirjeenvaihto | Saapunut kannanotto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 138. Jäsenen nimeämisesitys (jäseneksi Peter Potchinchtchikov)

  08.02.2012  Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten liitto FARO/SVYL ry
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Esitys
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 139. Asettamispäätös

  21.12.2011  Sisäasiainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/178589/ASETTAMISPAATOS_20111221090200_178589.pdf


 140. Muistio

  16.12.2011  Sisäasiainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Muistio
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/178590/MUISTIO_20111221090558_178590.doc


 141. Jäsenten nimeäminen (jäseneksi Lena Bremer)

  08.12.2011  Ihmisoikeusliitto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 142. Jäsenten nimeäminen (jäseneksi sekä sihteeristöön Sinikka Keskinen)

  29.11.2011  SM/Oikeusyksikkö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 143. Jäsenten nimeäminen (jäseneksi Alain Minguet)

  28.11.2011  Joensuun seudun monikulttuuriyhdistys ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 144. Jäsenten nimeäminen (jäseneksi Tuija Oivo, varajäseneksi Kristina Stenman sekä sihteeristön yhteyshenkilöksi Juha-Pekka Suomi))

  24.11.2011  Työ- ja elinkeinoministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 145. Jäsenten nimeäminen (jäseneksi Kimmo Ketola)

  24.11.2011  Kirkkohallitus
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 146. Jäsenten nimeäminen (jäseneksi Päivi Blinnikka, sihteeristön yhdyshenkilöksi Seija Haarala)

  22.11.2011  Ulkoasiainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 147. Jäsenten nimeäminen (jäseneksi Kermen Soitu)

  18.11.2011  ALVA ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 148. Jäsenten nimeäminen (jäseneksi sekä yhteyshenkilöksi Ulla-Jill Karlsson)OKM/64/041/2011

  18.11.2011  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 149. Jäsenten nimeäminen (jäseneksi Kimmo Ketola)

  17.11.2011  Kirkkohallitus
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 150. Jäsenten nimeäminen (jäseneksi Maarit Nikander)

  17.11.2011  SM/Kansainvälisten asioiden yksikkö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 151. Jäsenten nimeäminen (jäseneksi Olli-Pekka Väänänen)

  17.11.2011  Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 152. Jäsenten nimeäminen (jäseneksi Eva Lindberg)

  16.11.2011  Pakolaisneuvonta ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 153. Jäsenten nimeäminen (ei nimeä jäseniä)

  16.11.2011  Vähemmistövaltuutettu
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 154. Jäsenten nimeäminen (jäseneksi Merja Pentikäinen)

  16.11.2011  Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura ETMU ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 155. Jäsenten nimeäminen (jäseneksi Viveva Arrhenius)

  15.11.2011  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 156. Jäsenten nimeäminen (jäseneksi Erja Horttanainen, varajäseneksi Anu Wikman-Immonen)

  15.11.2011  Suomen Kuntaliitto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 157. Jäsenten nimeäminen (jäseneksi Natalie Gerbert, varajäseneksi Reet Nurmi)

  15.11.2011  Monika-Naiset liitto ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 158. Jäsenten nimeäminen (jäseneksi Paula Kuusipalo)

  14.11.2011  Pirkanmaan ELY
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 159. Jäsenten nimeäminen (jäseneksi Riitta Kirjavainen)

  14.11.2011  Valtioneuvoston kanslia
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 160. Jäsenten nimeäminen (jäseneksi Pirjo Väänänen, varajäseneksi Eve Kyntäjä)

  11.11.2011  Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 161. Jäsenten nimeäminen (jäseneksi Riikka Asa)

  10.11.2011  Maahanmuuttovirasto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 162. Jäsenten nimeäminen (jäseneksi Ralf Sund)

  10.11.2011  Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 163. Jäsenten nimeäminen (jäseneksi Merja Hirvonen)

  10.11.2011  Suomen Yrittäjät
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 164. Jäsenten nimeäminen (jäseneksi Kaisa Åberg)

  09.11.2011  Suomen Punainen Risti
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 165. Jäsenten nimeäminen (jäseneksi Heikki Taulu)

  08.11.2011  Akava ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 166. Jäsenten nimeäminen (jäseneksi Leena Kirmanen), ESAVI/6141/00.00.01.02/2011

  08.11.2011  Etelä-Suomen AVI
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 167. Jäsenten nimeäminen (jäseneksi Mia Poutanen, varalle Per Ehrstén, henkilöt voivat tarvittaessa toimia myöskin hankkeen sihteeristössä) 2020/2011/3869

  07.11.2011  Poliisihallitus
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 168. Jäsenten nimeäminen (jäseneksi Arto Niemenkari, varajäseneksi Martti Ant-Wuorinen sekä sihteeristön edustajaksi Pekka Hyytiäinen))

  07.11.2011  Rajavartiolaitos
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 169. Jäsenen nimeäminen (jäseneksi ja sihteeristön edustajaksi Joni Länsivuori, varajäseneksi Johanna Kari

  03.11.2011  SM/Poliisiosasto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 170. Jäsenten nimeäminen (jäseneksi Riitta Wärn, varajäseneksi Mikko Räsänen), EK/2011/623

  31.10.2011  Elinkeinoelämän keskusliitto EK
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 171. Jäsenten nimeäminen (jäseneksi Sirpa Kansanaho)

  28.10.2011  Oulun vastaanottokeskus
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 172. Jäsenten nimeämispyyntö

  28.10.2011  Sisäasiainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/176398/KIRJE_20111028092023_176398.pdf

 1. Maahanmuuton tulevaisuus 2020 - työryhmän ehdotus

  2013  Sisäasiainministeriö
  Nimi ruotsiksi: Förslag från arbetsgruppen för Migrationens framtid 2020
  Verkko-osoite: http://www.intermin.fi/julkaisu/052013
  Tiedoston osoite: http://www.hare.vn.fi/Uploads/17916/404060/JULKAISU_20130130123430_404060.pdf