Skip to content
Media

Mottagning av 175 asylsökande från Medelhavsområdet finansieras via asyl-, migrations- och integrationsfonden

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 2.4.2020 13.57
Pressmeddelande 23/2020
Flyktingsläger.

Statsrådet godkände den 2 april ändringen av det nationella genomförandeprogrammet för EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF). Ändringen gäller fördelning av de kompensationspengar som Europeiska kommissionen betalar Finland för att ta emot kvotflyktingar. Den riktade ansökan om medel ur AMIF inleds den 3 april.

AMIF-fondens nationella genomförandeprogram får 13,3 miljoner euro i Europeiska kommissionens anslag för vidarebosättning. Det är kompensation för kvotflyktingar som Finland har tagit emot under de senaste två åren.

Av anslaget för genomförandeprogrammet avsätts 12 miljoner euro för att trygga mottagningsförhållandena för personer som anländer till landet på grund av interna omplaceringar inom EU. Det resterande anslaget på 1,3 miljoner euro riktas till att främja integrationen av kvotflyktingar och till tekniskt bistånd vid förvaltningen av fonden.

Inrikesministeriet inleder den 3 april en riktad ansökan som grundar sig på det ändrade genomförandeprogrammet. Ansökan pågår fram till den 20 april. Ansökan gäller endast finansiering för att trygga mottagningsförhållandena för personer som anländer till landet på grund av omplaceringar inom EU, och den hänför sig till statsrådets tidigare beslut om mottagande av 175 asylsökande från Medelhavsområdet.

Coronavirusepidemin fördröjer omplacering av asylsökande

Statsrådet beslutade den 27 februari 2020 att Finland tar emot högst 175 mest utsatta asylsökande från Europeiska unionens yttre gränsstater i Medelhavsområdet. Sökande kan tas emot från Grekland, Cypern, Malta och Italien, beroende på var deras situation är allvarligast. Enligt beslutet kan de kostnader som omplaceringarna medför för mottagningssystemet täckas med AMIF-medel.

Beslutet om ändring av genomförandeprogrammet för AMIF-fonden gör det möjligt att tillämpa det tidigare beslutet. De begränsningar i rörelsefriheten som införts mellan de olika länderna på grund av coronavirusepidemin gör dock omplaceringarna av asylsökande långsammare. När man tagit beslut om vilka personer som ska omplaceras, inleder man omplaceringarna så fort det är möjligt i praktiken.

Mer information:

Pauliina Eskola, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 263, [email protected] (AMIF-fonden)
Iikka Saunamäki, specialsakkunnig, tfn 0295 488 267, [email protected] (AMIF-fonden)
Kukka Krüger, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 270, [email protected] (omplacering av asylsökande)