Skip to content
Government and ministries Media

Laki räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä voimaan 1.2.2021

Sisäministeriö
14.1.2021 14.31
Tiedote 3/2020

Uusi räjähteiden lähtöaineita koskeva laki rajoittaa nykyistä enemmän kuluttajien pääsyä tiettyihin räjähteiden lähtöaineisiin. Valtioneuvosto esitti lain vahvistamista torstaina 14.1.2021. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki 15.1.

Laissa annetaan kansalliset säädökset räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä, ja sillä kumotaan nykyinen räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä annettu laki. Kansallisilla säädöksillä täydennetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta.

Uusi laki sisältää tiettyjä EU-asetuksessa edellytettyjä tarkennuksia. Kuluttajat eivät voisi esimerkiksi enää ollenkaan hankkia joitain kloraatteja ja perkloraatteja tietyn pitoisina. Myös rikkihappo tietyn pitoisena tulee nyt luvanvaraiseksi.

Lisäksi luvanhakijan tausta tarkistetaan jatkossa entistä tarkemmin. Tähän liittyvät säännökset lisätään rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden EU:n jäsenvaltioiden välillä annettuun lakiin sekä rikosrekisterilakiin.

Lait tulevat voimaan 1.2.2021, kun EU-asetuksen soveltaminen alkaa.

Lisätietoja:
poliisijohtaja Hannele Taavila, 0295 488 568, [email protected]