Skip to content
Government and ministries Media

Suomen ja Ruotsin välinen sopimus tehostaa raja-alueen poliisiyhteistyötä entisestään

Sisäministeriö
19.10.2021 15.59
Tiedote 131/2021

Suomi ja Ruotsi ovat allekirjoittaneet sopimuksen raja-alueen poliisiyhteistyöstä Tornionlaaksossa. Sen tarkoituksena on tehostaa entisestään maiden välistä poliisiyhteistyötä. Sisäministeri Maria Ohisalo ja Ruotsin sisäministeri Mikael Damberg allekirjoittivat sopimuksen tiistaina 19.10. Torniossa.

-Suomen ja Ruotsin poliisiyhteistyöllä on pitkät perinteet. Nyt tarkoituksena on entisestään parantaa viranomaisyhteistyötä ja ihmisten kiireellistä avunsaantia alueella, jossa rajat ylittävä kanssakäyminen ja yhteistoiminta on hyvin tiivistä muutenkin, kertoo sisäministeri Ohisalo.

Sopimusta sovelletaan Suomessa Enontekiön, Kolarin, Muonion, Pellon, Tornion ja Ylitornion kuntien alueilla. Ruotsissa sopimusta sovelletaan Haaparannan, Kiirunan, Pajalan ja Ylitornion kuntien alueilla.

Valtiosopimus kattaa vakavien rikosten estämiseen liittyvät kiireelliset tilanteet

Sopimusta sovelletaan vain kiireellisissä tilanteissa, ja se sisältää pääasiassa kahdenlaista yhteistyötä: pyynnöstä ja ilman pyyntöä toteutettavat toimenpiteet. Pyyntö voidaan esittää naapurivaltiolle, jos tarvitaan kiireellistä apua sellaisen vakavan rikoksen torjumiseksi, johon liittyy ihmisen elämää, terveyttä tai ruumiillista koskemattomuutta uhkaava vaara. Tällaisia vakavia rikoksia ovat esimerkiksi raiskaus, törkeä pahoinpitely ja henkirikokset. Pyynnöstä voi kuitenkin aina kieltäytyä.

Apua voidaan antaa naapurivaltiolle myös ilman erillistä pyyntöä. Poliisiviranomainen voi siis ylittää valtionrajan ja ryhtyä raja-alueella väliaikaisiin toimenpiteisiin, joilla voidaan torjua edellä mainittujen tyyppisiä vakavia rikoksia. Tätä sovelletaan vain, jos on olemassa riski, että vaara toteutuu ennen kuin isäntämaan poliisit ehtivät paikalle.

Poliisien, jotka toimivat toisen maan alueella sopimuksen perusteella, on toimittava isäntämaan lainsäädäntöä noudattaen ja kansalliseen lainsäädäntöönsä perustuvien toimivaltuuksiensa rajoissa. Sopimuksessa määrätään myös muun muassa rikos- ja siviilioikeudellisesta vastuusta sekä kulujen vastaamisesta.

Pohjoismaista poliisiyhteistyötä tehdään niin strategisella kuin operatiivisella tasolla

Pohjoismaiset poliisiviranomaiset ovat tehneet käytännönläheistä rikostorjuntayhteistyötä jo vuosikymmeniä. Yhteistyö perustuu kansainvälisiin sopimuksiin, EU-oikeuteen ja kunkin maan kansalliseen lainsäädäntöön, ja sitä tehdään niin strategisella kuin operatiivisella tasolla. Pohjoismainen poliisiviranomaisten yhteistyö on tehokasta ja säännöllistä.

Suomen ja Ruotsin rajaseutu on luonteeltaan poikkeuksellista valtioiden raja-aluetta, sillä alueen yhdyskuntarakenne ei noudata valtioiden rajoja (Tornio-Haaparanta-alue) ja rajat ylittävä kanssakäyminen ja yhteistoiminta on eri elämänalueilla ylipäänsä hyvin tiivistä koko Tornionlaakson alueella.

Nyt allekirjoitettu sopimus on oikeudellisesti sitova valtiosopimus. Allekirjoituksen jälkeen valmistellaan hallituksen esitys, jolla eduskuntaa pyydetään hyväksymään sopimus ja joka sisältää lakiehdotuksen sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Lisäksi kansallinen lainsäädäntö on saatettava asialliselta sisällöltään sopusointuun sopimuksen kanssa.  

Lisätietoja:
poliisijohtaja Hannele Taavila (sopimus raja-alueen poliisiyhteistyöstä), p. 0295 488 568, [email protected] 
erityisavustaja Tiina Kivinen (ministeri Ohisalon haastattelupyynnöt), p. +358 50 566 19 22, [email protected] 
rajayhteistyön kehittäjä Hanna-Leena Ainonen, Tornio-Haparanda, p. +358 40 502 11 03, [email protected]
toiminnanjohtaja Tuula Ajanki, Tornionlaakson Neuvosto (raja-alueen yhteistyö Tornionlaaksossa),
p. +358 40 614 7224, [email protected]