Skip to content
Media

Migrationsverkets avgifter ändras 2022

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2021 15.39
Pressmeddelande 165

Inrikesministeriet har utfärdat en förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2022.

Behandlingsavgifterna för ansökningar uppmuntrar till att använda e-tjänste

Det görs måttliga ändringar i en del av Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer från ingången av 2022. Behandlingsavgifterna för ansökningar om uppehållstillstånd och för medborgarskapsanmälningar sjunker något. Från ingången av året är till exempel behandlingsavgiften för permanent uppehållstillstånd 160 euro (tidigare 190 euro). Avgiften för en medborgarskapsanmälan i pappersform är 160 euro (tidigare 200 euro) och avgiften för en elektronisk medborgarskapsanmälan 120 euro (tidigare 150 euro).

Behandlingsavgifterna för vissa ansökningar i pappersform stiger. Till exempel förlängning av ett tidsbegränsat uppehållstillstånd genom pappersansökan kostar i fortsättningen 430 euro (tidigare 330 euro), medan avgiften för ett säsongsarbetsintyg i pappersform stiger till 250 euro (tidigare 175 euro).

Avgifterna för registrering av EU-medborgare och för uppehållstillståndskort för brittiska medborgare höjs från 49 euro till 54 euro. Behandlingsavgifterna motsvarar den avgift som tas ut för nationella identitetskort (54 euro år 2022).

Det föreslås inga höjningar i avgifterna för övriga ansökningar som lämnas in via e-tjänster, eftersom Migrationsverket kan behandla elektroniska ansökningar till lägre kostnader. Det är också lättare för kunden att uträtta ärenden elektroniskt. Syftet med avgifterna är att uppmuntra fler sökande att använda e-tjänster.

Avgifterna motsvarar kostnaderna för behandlingen

Utgångspunkten för avgifterna är att de motsvarar de kostnader som behandlingen av ansökningarna orsakar Migrationsverket. Behandlingsavgifterna säkerställer Migrationsverkets tillräckliga resurser, vilket bidrar till att målen i fråga om behandlingstiderna kan nås.

Av sociala och humanitära skäl är behandlingsavgifterna för ansökningar om första uppehållstillstånd (med undantag av uppehållstillstånd för arbetstagare, företagare och tillväxtföretagare) och för ansökningar om tidsbegränsade uppehållstillstånd för studerande eller minderåriga mindre än kostnaderna. Ansökan om internationellt skydd är avgiftsfri.

Ytterligare information:
Iikka Saunamäki
, specialsakkunnig, tfn 0295 488 267, [email protected]
Sanna Sutter, migrationsdirektör, tfn 0295 488 200, [email protected]