Hyppää sisältöön
Media

Maahanmuuttoviraston maksuihin muutoksia vuonna 2022

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 16.12.2021 15.39
Tiedote 165/2021

Sisäministeriö on antanut asetuksen Maahanmuuttoviraston maksuista. Asetus tulee voimaan 1.1.2022.

Hakemusten käsittelymaksut kannustavat sähköiseen asiointiin

Osaan Maahanmuuttoviraston maksullisista suoritteista tehdään maltillisia hintamuutoksia vuoden 2022 alussa. Oleskelulupahakemusten ja kansalaisuusilmoitusten käsittelymaksut laskevat hieman vuoden 2022 alussa. Esimerkiksi pysyvän oleskeluluvan käsittelymaksu on vuoden alusta alkaen 160 euroa (ennen 190 euroa). Paperisen kansalaisuusilmoituksen maksuksi tulee 160 euroa (ennen 200 euroa) ja sähköisen kansalaisuusilmoituksen maksuksi 120 euroa (ennen 150 euroa).

Joidenkin paperisten hakemusten käsittelymaksut nousevat. Esimerkiksi määräaikaisen oleskeluluvan jatkaminen paperihakemuksella maksaa jatkossa 430 euroa (ennen 330 euroa), ja paperisen kausityötodistusta koskevan hakemuksen maksu nousee 250 euroon (ennen 175 euroa). 

EU-kansalaisten rekisteröintien sekä Britannian kansalaisten oleskelulupakorttien maksut nousevat 49 eurosta 54 euroon. Käsittelymaksut seuraavat kansallisesta henkilökortista perittävää maksua, joka on vuonna 2022 on 54 euroa.

Muihin sähköisen asioinnin maksuihin ei esitetä korotuksia, koska Maahanmuuttovirasto voi käsitellä sähköiset hakemukset pienemmin kustannuksin. Sähköinen asiointi on myös asiakkaalle helpompaa. Lupamaksuilla halutaankin kannustaa hakijoita yhä enenevissä määrin siirtymään sähköiseen asiointiin.

Maksut vastaavat käsittelyn kuluja

Maksujen lähtökohtana on, että ne vastaavat hakemusten käsittelystä aiheutuvia kustannuksia Maahanmuuttovirastossa. Käsittelymaksut varmistavat osaltaan Maahanmuuttoviraston riittävät resurssit, mikä tukee myös käsittelyaikatavoitteiden toteutumista.

Kustannuksia edullisempi käsittelymaksu on kuitenkin sosiaalisista ja humanitaarisista syistä esimerkiksi ensimmäisillä oleskelulupahakemuksilla (pois lukien työntekijän, yrittäjän ja kasvuyrittäjän luvat) sekä alaikäisen ja opiskelijan määräaikaisilla oleskelulupahakemuksilla. Kansainvälisen suojelun hakeminen on maksutonta.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Iikka Saunamäki, p. 0295 488 267, [email protected] 
maahanmuuttojohtaja Sanna Sutter, p. 0295 488 200, [email protected]