Skip to content
Media

Inreserestriktionerna i trafiken över de yttre gränserna fortsätter fram till den 24 oktober

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 7.10.2021 14.27
Pressmeddelande 123/2021

Inreserestriktionerna avvecklas i trafiken från Kuwait till Finland i fråga om invånare i Kuwait. Statsrådet fattade beslut i ärendet den 7 oktober och beslutet träder i kraft den 11 oktober. Det görs inga andra ändringar i restriktionerna. De gällande inreserestriktionerna i trafiken över de yttre gränserna fortsätter fram till den 24 oktober. Man kan dock komma till Finland från vilket land som helst genom att visa upp ett godtagbart intyg över fullständig vaccinationsserie.

Med trafik över de yttre gränserna avses trafik mellan Finland och tredjeländer som inte hör till Schengenområdet. Om en person som kommer från ett land som omfattas av begränsningarna inte har fått hela vaccinationsserien är tillåtna inresegrunder återresa till Finland eller till andra EU- och Schengenstater, transitering i reguljär trafik på flygplatsen eller någon annan nödvändig orsak.

Se gällande inreserestriktioner och hälsosäkerhetskrav på webbplatserna nedan.

Ytterligare information:
Gränsbevakningsväsendet ger allmänheten råd om gränstrafiken per telefon och e-post. Tjänsten finns tillgänglig på finska, svenska och engelska vardagar kl. 8–16 på numret 0295 420 100. Frågor kan också sändas per e-post till adressen [email protected] 

Om du har frågor om godkända vacciner eller kraven på testning och karantän, kontakta statsrådets telefontjänst för coronainfo på numret 0295 535 535 eller läs mer på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.