Skip to content
Media

Pitkäaikaisen D-viisumin avulla nopeutettaisiin oleskeluluvan saaneiden opiskelijoiden ja tutkijoiden maahantuloa

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 16.6.2022 13.33
Tiedote

Ulkomaalaislain muutoksilla laajennettaisiin pitkäaikaisen eli niin sanotun D-viisumin käyttöä. Muutokset edistäisivät osaltaan koulutus- ja työperusteista maahanmuuttoa ja sujuvoittaisivat maahantulomenettelyjä. Hallitus antoi asiaa koskevan ehdotuksen eduskunnalle 16.6.

Jatkossa D-viisumi voitaisiin myöntää opiskelijoille, tutkijoille, sertifioitujen työnantajien työntekijöille, yritysten johtotehtävissä toimiville sekä edellä mainittujen perheenjäsenille.

Maahanmuuttovirasto myöntäisi D-viisumin myönteisen oleskelulupapäätöksen yhteydessä. Näin oleskeluluvan saaneet voisivat matkustaa Suomeen nykyistä nopeammin: heidän ei tarvitsisi odottaa oleskelulupakortin toimitusta ulkomailla, vaan Suomen edustustossa matkustusasiakirjaan kiinnitetty viisumitarra osoittaisi maahantulo-oikeuden. Tämä edistäisi opintojen, tutkimustyön ja työskentelyn aloittamista ajallaan, helpottaisi osaajien rekrytointia ja vahvistaisi Suomen vetovoimaa.

– Suomen tavoitteena on tehdä tasapainoista maahanmuuttopolitiikkaa, jossa työ- ja koulutusperusteisella maahanmuutolla on merkittävä osuus. Nyt esitetyt muutokset ovat osa laajaa toimien kokonaisuutta, jolla hallitus pyrkii vastaamaan osaajapulaan ja lisäämään Suomen vetovoimaa, sanoo sisäministeri Krista Mikkonen.

D-viisumi voitaisiin myöntää maahantuloa varten myös ulkomailla oleskelevalle oleskeluluvan haltijalle, jonka oleskelulupakortti on esimerkiksi kadonnut, varastettu tai vanhentunut.

Sisäministeriön säädöshankkeessa on lisäksi valmisteltu ulkomaalaislain muutos, joka mahdollistaisi sen, että ulkoministeriö myöntäisi jatkossa tilapäisen oleskeluluvan Suomeen saapuvien diplomaattiperheiden nuorille aina 20 ikävuoteen asti. Tämä olisi kansainvälisen käytännön mukaista. Tällä hetkellä diplomaattiperheiden nuorten on 18 vuotta täytettyään haettava oleskeluluvalleen jatkoa Maahanmuuttovirastosta.

Erityisasiantuntijoiden ja kasvuyrittäjien D-viisumi on jo käytössä

D-viisumi otettiin Suomessa käyttöön kesäkuun alussa. Tuolloin tulivat voimaan ulkoministeriön valmistelemat lainmuutokset, joiden myötä D-viisumi voidaan myöntää erityisasiantuntijoille ja kasvuyrittäjille sekä heidän perheenjäsenilleen. 

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman tavoitteena on lisätä koulutus- ja työperusteista maahanmuuttoa. Erityistä huomiota hallitusohjelmassa on kiinnitetty lupamenettelyjen tehostamiseen ja nopeuttamiseen. Nyt annettu esitys tukee näitä tavoitteita.

Pitkäaikaisen viisumin myöntämistä koskevan säännöksen on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2023. Voimaantulossa on huomioitu tietojärjestelmämuutoksiin vaadittava aika. Muut ehdotetut muutokset tulisivat voimaan jo 1.1.2023.

Lisätietoja:

johtava asiantuntija Berit Kiuru, p. 0295 488 283, [email protected]