Pitkäaikainen viisumi (D) opiskelijoille ja tutkijoille

Pitkäaikaisen viisumin käytön laajentaminen opiskelijoihin ja tutkijoihin sekä heidän perheenjäseniinsä

SM031:00/2021 Säädösvalmistelu

Hankkeen aikana valmistellaan muutokset ulkomaalaislakiin siten, että jatkossa on mahdollista myöntää maahantuloa varten pitkäaikainen viisumi Suomeen oleskeluluvan saaneelle opiskelijalle ja tutkijalle sekä heidän perheenjäsenilleen. Lainvalmistelussa voidaan huomioida myös muita tunnistettuja pitkäaikaisen viisumin käyttötarpeita.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM031:00/2021

Asianumerot VN/31772/2021

Asettaja sisäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 15.12.2021 – 30.6.2022

Asettamispäivä 15.12.2021

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi

Lainvalmistelu

HE laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 7.9.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 24/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  16.6.2022
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 168/2022

Valmistellaan muutokset ulkomaalaislakiin siten, että jatkossa on mahdollista myöntää maahantuloa varten pitkäaikainen viisumi Suomeen oleskeluluvan saaneelle opiskelijalle ja tutkijalle sekä heidän perheenjäsenilleen. Lainvalmistelussa voidaan huomioida myös muita tunnistettuja pitkäaikaisen viisumin käyttötarpeita. Lisäksi hankkeen yhteydessä valmistellaan ulkomaalaislakiin muutokset, jotka mahdollistavat oleskelulupien myöntämisen ulkoministeriön toimesta diplomaatti- ja konsuliedustustojen henkilökuntaan kuuluvan lapselle 20-vuoden ikärajaan asti.

VastuuministeriSisäministeri Mikkonen

Kevätistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Berit Kiuru, Johtava asiantuntija
puh. +358 295 488 283
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen aikana valmistellaan muutokset ulkomaalaislakiin siten, että jatkossa on mahdollista myöntää maahantuloa varten pitkäaikainen viisumi Suomeen oleskeluluvan saaneelle opiskelijalle ja tutkijalle sekä heidän perheenjäsenilleen. Lainvalmistelussa voidaan huomioida myös muita tunnistettuja pitkäaikaisen viisumin käyttötarpeita.

Lisäksi hankkeen yhteydessä valmistellaan ulkomaalaislakiin muutokset, jotka mahdollistavat oleskelulupien myöntämisen ulkoministeriön toimesta diplomaatti- ja konsuliedustustojen henkilökuntaan kuuluvien henkilöiden lapsille 20-vuoden ikärajaan asti.

Tiivistelmä

Hankkeen aikana valmistellaan muutokset ulkomaalaislakiin siten, että jatkossa on mahdollista myöntää maahantuloa varten pitkäaikainen viisumi Suomeen oleskeluluvan saaneelle opiskelijalle ja tutkijalle sekä heidän perheenjäsenilleen. Lainvalmistelussa voidaan huomioida myös muita tunnistettuja pitkäaikaisen viisumin käyttötarpeita.

Lähtökohdat

Hallitusohjelman tavoitteena on lisätä osaajien työperusteista maahanmuuttoa. Erityistä huomiota hallitusohjelmassa on kiinnitetty lupaprosessien tehostamiseen ja nopeuttamiseen.

Eduskunta on 8.12.2021 hyväksynyt lainmuutokset (HE 122/2021 vp) pitkäaikaisen eli niin sanotun kansallisen D-viisumin käyttöönottamisesta Suomessa. Ensimmäisessä vaiheessa pitkäaikainen viisumi hyväksyttiin annettavaksi erityisasiantuntijoille, kasvuyrittäjille ja heidän perheenjäsenilleen. Muutokset tukevat omalta osaltaan hallituksen tavoitetta edistää työperusteista maahanmuuttoa ja erityisesti siihen liittyvien maahantuloprosessien sujuvoittamista.

Syksyn 2021 budjettiriihikirjauksen mukaan hallitus laajentaa D-viisumin jo tällä hallituskaudella tutkijoihin ja opiskelijoihin sekä heidän perheenjäseniinsä. Lakiesityksen (HE 122/2021 vp) käsittelyn yhteydessä on noussut esiin tarpeita pitkäaikaisen viisumin laajemmallekin käytölle.

Ulkomaalaislain ja yleisen kansainvälisen käytännön mukaisesti ulkoministeriö myöntää tilapäisen oleskeluluvan Suomeen saapuvalle diplomaatti- ja konsuliedustuston henkilökuntaan kuuluvalle ja hänen perheenjäsenelleen. Ulkomaalaislain mukaisesti perheenjäsenenä pidetään alle 18-vuotiasta. Ikäraja on kansainvälisesti vertailtuna alhainen, ja lapsen täytettyä 18 vuotta hänelle on haettava oleskelulupaa Maahanmuuttovirastosta.

Lisätietoja

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.