Hoppa till innehåll
Media

D-visum för längre vistelser ska bidra till en snabbare inresa för studerande och forskare som har fått uppehållstillstånd

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 16.6.2022 13.33 | Publicerad på svenska 16.6.2022 kl. 13.51
Pressmeddelande

Genom ändringarna i utlänningslagen utvidgas användningen av en visering för längre vistelse, så kallat D-visum. Ändringarna främjar för sin del den utbildnings- och arbetsrelaterade invandringen och gör inreseförfarandena smidigare. Regeringen lämnade en proposition om detta till riksdagen den 16 juni.

I fortsättningen kan D-visum beviljas studerande, forskare, arbetstagare hos certifierade arbetsgivare, personer i ledande ställning i företag samt deras familjemedlemmar.

Migrationsverket utfärdar D-visum i samband med beviljandet av uppehållstillstånd. På så sätt kan de som fått uppehållstillstånd resa till Finland snabbare än för närvarande: de behöver inte vänta på att uppehållstillståndskortet levereras utomlands, utan det viseringsmärke som den finska beskickningen fogat till resedokumentet visar rätten till inresa. Detta främjar inledandet av studierna, forskningen och arbetet i tid, underlättar rekryteringen av experter och ökar Finlands attraktivitet.

- Finland har som mål att bedriva en balanserad migrationspolitik där den arbets- och utbildningsrelaterade invandringen spelar en betydande roll. De föreslagna ändringarna är en del av en omfattande åtgärdshelhet genom vilken regeringen försöker svara på bristen på kompetent arbetskraft och öka Finlands attraktionskraft, säger inrikesminister Krista Mikkonen.

D-visum kan beviljas för inresa också en sådan innehavare av ett uppehållstillstånd som vistas utomlands och vars uppehållstillståndskort har förkommit, stulits eller upphört att gälla.

I inrikesministeriets lagstiftningsprojekt har man dessutom berett en ändring av utlänningslagen som gör det möjligt för utrikesministeriet att i fortsättningen bevilja tillfälligt uppehållstillstånd till unga under 20 år i diplomatfamiljer som anländer till Finland. Detta ligger i linje med internationell praxis. För närvarande måste de unga i diplomatfamiljer efter att de fyllt 18 år ansöka om förlängning av sitt uppehållstillstånd hos Migrationsverket.

D-visum för experter och tillväxtföretagare har redan införts

D-visumet infördes i Finland i början av juni. Då trädde i kraft de lagändringar som hade beretts vid utrikesministeriet och enligt vilka D-visum kan beviljas experter och tillväxtföretagare samt deras familjemedlemmar.

Ett mål för regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering är att öka den utbildnings- och arbetsrelaterade invandringen. I regeringsprogrammet har särskild vikt fästs vid att effektivisera och påskynda tillståndsförfarandena. Den aktuella propositionen stöder dessa mål.

Avsikten är att bestämmelsen om beviljande av visering för längre vistelse träder i kraft den 1 april 2023. Vid ikraftträdandet har den tid som krävs för ändringar av informationssystem beaktats. De övriga föreslagna ändringarna ska träda i kraft redan den 1 januari 2023.

Ytterligare information:
Berit Kiuru, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 283, [email protected]