Skip to content
Media

Sisäministeriö valmistelee EU-asetuksen mukaista lainsäädäntöä verkossa levitettävään terroristiseen sisältöön puuttumiseksi

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 19.11.2021 11.16
Tiedote 148/2021

Sisäministeriö on 19.11.2021 asettanut hankkeen valmistelemaan ehdotusta lainsäädännöksi verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön leviämiseen puuttumiseksi. Hankkeen tavoitteena on tuoda aiheesta annettu EU:n asetus osaksi kansallista lainsäädäntöä.

EU-asetuksella pyritään parantamaan mahdollisuuksia tunnistaa ja poistaa verkkosisältöä, joka yllyttää terroristisiin tekoihin. Asetus velvoittaa internetpalvelun tarjoajat suojaamaan aktiivisesti palvelunsa terroristisen sisällön levittämistä vastaan. Internetpalvelun tarjoajalla tarkoitetaan esimerkiksi sosiaalisen median verkkoalustoja kuten Facebookia ja Twitteriä, mutta myös pienempiä toimijoita.

EU-asetusta aletaan soveltaa kesäkuussa 2022, ja sen myötä jokaisen jäsenvaltion on nimettävä yksi tai useampi toimivaltainen viranomainen, jonka tehtäväksi tulee antaa määräys terroristisen verkkosisällön poistamisesta, arvioida poistamisen tarvetta, valvoa erityistoimenpiteiden toteuttamista sekä määrätä seuraamuksia. 

EU-asetuksen mukaan näillä viranomaisilla on valtuudet velvoittaa internetpalvelujen tarjoajia poistamaan terroristinen sisältö tai estämään pääsy siihen palveluissaan. Asetus koskee yleisölle tietoa levittäviä palveluntarjoajia, jotka toimivat EU:n alueella riippumatta siitä, missä niiden päätoimipaikka sijaitsee. 

Hankkeen toimikausi päättyy 30.9.2022. Säännösten on tarkoitus tulla voimaan, kun asetuksen soveltaminen alkaa 7.6.2022.

Lisätietoja:
Johtava asiantuntija Elina Rantakokko, p. 0295 488 611, [email protected]