Hoppa till innehåll
Media

Inrikesministeriet bereder lagstiftning enligt en EU-förordning för att ingripa i spridning av terrorisminnehåll online

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 19.11.2021 11.16
Pressmeddelande

Inrikesministeriet har den 19 november 2021 tillsatt ett projekt för att bereda ett förslag till lagstiftning för att ingripa i spridning av terrorisminnehåll online. Syftet med projektet är att införliva EU-förordningen om detta i den nationella lagstiftningen.

EU-förordningen syftar till att förbättra möjligheterna att identifiera och avlägsna webbinnehåll som uppmanar till terrordåd. Förordningen förpliktar internetleverantörerna att aktivt skydda sina tjänster mot spridning av terrorisminnehåll. Med internetleverantörer avses till exempel sociala mediers plattformar, såsom Facebook och Twitter, men också mindre aktörer.

I och med EU-förordningen, som börjar tillämpas i juni 2022, ska varje medlemsstat utse en eller flera behöriga myndigheter som ska ha till uppgift att utfärda order om att avlägsna terrorisminnehåll, bedöma behovet av avlägsnandet, övervaka genomförandet av specifika åtgärder samt påföra sanktioner.

Enligt EU-förordningen har dessa myndigheter befogenheter att förplikta internetleverantörerna att avlägsna terrorisminnehåll eller att göra terrorisminnehåll oåtkomligt i sina tjänster. Förordningen gäller tjänsteleverantörer som sprider information till allmänheten och som är verksamma inom EU, oberoende av deras huvudsakliga verksamhetsställe. 

Projektets mandatperiod löper ut den 30 september 2022. Bestämmelserna avses träda i kraft den 7 juni 2022, samtidigt som förordningen börjar tillämpas.

Ytterligare information:
Elina Rantakokko, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 611, [email protected]