Lainsäädäntöhanke verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön leviämiseen puuttumisesta annetun asetuksen edellyttämistä muutoksista kansalliseen lainsäädäntöön

SM028:00/2021 Säädösvalmistelu

Lainsäädäntöhankkeessa valmistellaan ehdotus verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön leviämiseen puuttumisesta annetun asetuksen edellyttämistä muutoksista kansalliseen lainsäädäntöön.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM028:00/2021

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 19.11.2021 – 30.9.2022

Asettamispäivä 19.11.2021

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Elina Rantakokko, Johtava asiantuntija
puh. +358 295 488 611
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on saattaa lainsäädäntö vastaamaan verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön leviämiseen puuttumisesta annetun asetuksen sääntelyä. Siltä osin, kuin kyse on lainsäädäntömuutoksia koskevista ehdotuksista, työryhmän tulee laatia ehdotus hallituksen esityksen muotoon.

Tiivistelmä

Lainsäädäntöhankkeessa valmistellaan ehdotus verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön leviämiseen puuttumisesta annetun asetuksen edellyttämistä muutoksista kansalliseen lainsäädäntöön.

Lähtökohdat

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/784 verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttumisesta annettiin 29.5.2021. Asetusta sovelletaan 7.6.2022 lähtien. Asetuksen tavoitteena on varmistaa digitaalisten sisämarkkinoiden moitteeton toiminta avoimessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa puuttumalla terroristisissa tarkoituksissa tapahtuvaan säilytyspalvelujen väärinkäyttöön ja edistämällä yleistä turvallisuutta unionissa.

Asetuksessa vahvistetaan yhdenmukaiset säännöt puuttumiseksi säilytyspalvelujen väärinkäyttöön verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämiseen yleisölle. Soveltamisalaan kuuluvat yleisölle tietoa levittävät säilytyspalvelun tarjoajat, siltä osin kuin ne tarjoavat palveluja unionissa, riippumatta siitä, missä niiden päätoimipaikka sijaitsee.

Lisää aiheesta