Lainsäädäntöhanke verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön leviämiseen puuttumisesta annetun asetuksen edellyttämistä muutoksista kansalliseen lainsäädäntöön

SM028:00/2021 Säädösvalmistelu

Lainsäädäntöhankkeessa valmistellaan ehdotus verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön leviämiseen puuttumisesta annetun asetuksen edellyttämistä muutoksista kansalliseen lainsäädäntöön.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM028:00/2021

Asianumerot VN/24391/2021

Asettaja sisäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 19.11.2021 – 31.3.2023

Asettamispäivä 19.11.2021

Lainvalmistelu

HE laiksi verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttumisesta ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.1.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 36/2022
  Arvioitu uusi esittelyviikko 43/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  27.10.2022
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 225/2022

Tavoitteena on saattaa lainsäädäntö vastaamaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/784 verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttumisesta sääntelyä. Siltä osin, kuin kyse on lainsäädäntömuutoksia koskevista ehdotuksista, työryhmän tulee laatia ehdotus hallituksen esityksen muotoon.

VastuuministeriSisäministeri Mikkonen

Lisätietoa

 • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Hannele Taavila, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 488 568
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on saattaa lainsäädäntö vastaamaan verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön leviämiseen puuttumisesta annetun asetuksen sääntelyä. Siltä osin, kuin kyse on lainsäädäntömuutoksia koskevista ehdotuksista, työryhmän tulee laatia ehdotus hallituksen esityksen muotoon.

Tiivistelmä

Lainsäädäntöhankkeessa valmistellaan ehdotus verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön leviämiseen puuttumisesta annetun asetuksen edellyttämistä muutoksista kansalliseen lainsäädäntöön.

Lähtökohdat

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/784 verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttumisesta annettiin 29.5.2021. Asetusta sovelletaan 7.6.2022 lähtien. Asetuksen tavoitteena on varmistaa digitaalisten sisämarkkinoiden moitteeton toiminta avoimessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa puuttumalla terroristisissa tarkoituksissa tapahtuvaan säilytyspalvelujen väärinkäyttöön ja edistämällä yleistä turvallisuutta unionissa.

Asetuksessa vahvistetaan yhdenmukaiset säännöt puuttumiseksi säilytyspalvelujen väärinkäyttöön verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämiseen yleisölle. Soveltamisalaan kuuluvat yleisölle tietoa levittävät säilytyspalvelun tarjoajat, siltä osin kuin ne tarjoavat palveluja unionissa, riippumatta siitä, missä niiden päätoimipaikka sijaitsee.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.