Skip to content
Media

Uskonnollisten yhteisöjen tilojen turvallisuutta parannetaan

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 12.8.2020 11.30
Tiedote 86/2020

Sisäministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on kartoittaa uskonnollisten yhteisöjen tiloihin kohdistuvia turvallisuusuhkia ja laatia esityksiä turvallisuuden parantamiseksi.

Työryhmä kokoaa tietoa turvallisuusuhkista, jotka kohdistuvat erityisesti juutalaisiin synagogiin sekä muslimien rukoushuoneisiin ja moskeijoihin. Lisäksi ryhmä tekee ehdotuksia siitä, miten näiden yhteisöjen turvallisuutta voidaan parantaa koulutuksella, turvallisuusosaamisen ja -toimien parantamisella sekä turvallisuustoiminnan organisointia kehittämällä.  Aineiston pohjalta laaditaan myös turvallisuuden parantamisen käsikirja.

Työryhmän tehtävä perustuu valtioneuvoston joulukuussa 2019 tekemään periaatepäätökseen kansallisesta väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmasta. Viime vuosina uskonnollisten yhteisöjen tiloihin ja tiloja käyttäviin yhteisöjen jäseniin kohdistuvat turvallisuusuhkat ovat lisääntyneet. Eri maissa näihin tiloihin on tehty vakavia iskuja, ja myös Suomessa tiloihin kohdistuu aiempaa enemmän uhkauksia ja ilkivaltaa. Suomen tavoitteena on ehkäistä turvallisuusuhkia parantamalla turvallisuusosaamista ja -toimia ennakoivasti.

Työryhmään kuuluu jäseniä sisäministeriöstä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä sekä keskeisistä uskonnollisista yhteisöistä ja järjestöistä. Lisäksi työryhmä kuulee työn aikana uskonnollisten yhteisöjen edustajia sen varmistamiseksi, että työssä tulee otetuksi huomioon laajasti eri yhteisöjen näkemyksiä. Tarvittaessa työryhmä voi kuulla myös muita asiantuntijoita.

Työryhmän toimikausi kestää 31.5.2021 saakka.

Lisätietoja:

kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen, p. 0295 488 370, [email protected]