Uskonnollisten yhteisöjen tilojen turvallisuuden parantaminen

Uskonnollisten yhteisöjen tilojen turvallisuuden parantaminen

SM024:00/2020 Kehittäminen

Työn tavoitteena on koota tietoa uskonnollisiin yhteisöihin, erityisesti juutalaisiin synagogiin ja muslimien rukoushuoneisiin/moskeijoihin kohdistuvista turvallisuusuhkista sekä tehdä ehdotuksia siitä, miten näiden turvallisuutta voidaan parantaa koulutuksella, turvallisuusosaamisen ja -toimien parantamisella sekä organisoinnilla.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM024:00/2020

Asianumerot SMDno-2020-1274

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 10.8.2020 – 31.5.2021

Asettamispäivä 11.8.2020

Yhteyshenkilö
Tarja Mankkinen, Kehittämispäällikkö
puh. +358 295 488 370
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tehtävänä on:
• kartoittaa uskonnollisten yhteisöjen turvallisuuden nykytila ja uhkat,
• laatia suunnitelma siitä, miten turvallisuutta tulisi parantaa koulutuksella, toteuttaa pilottikoulutus ja antaa tämän perusteella suositukset tulevasta koulutuksesta
• laatia ehdotus siitä, miten turvallisuustoimia ja -organisaatiota tulisi kehittää ottaen huomioon olemassa olevat hyvät käytännöt ja kokemukset ja mitä turvallisuustoimien lisääminen vaatisi käytännössä, sekä
• laatia syntyneen aineiston pohjalta käsikirja uskonnollisten yhteisöjen turvallisuuden parantamiseksi.

Tiivistelmä

Työn tavoitteena on koota tietoa uskonnollisiin yhteisöihin, erityisesti juutalaisiin synagogiin ja muslimien rukoushuoneisiin/moskeijoihin kohdistuvista turvallisuusuhkista sekä tehdä ehdotuksia siitä, miten näiden turvallisuutta voidaan parantaa koulutuksella, turvallisuusosaamisen ja -toimien parantamisella sekä organisoinnilla.

Lähtökohdat

Työryhmän tehtävä perustuu valtioneuvoston periaatepäätökseen kansallisesta väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn toimenpideohjelmasta 19.12.2019. Ohjelmassa on toimenpide, jonka mukaisesti ” Selvitetään uskonnollisten yhteisöjen tiloihin kohdistuvat uhkat ja toteutetaan koulutusta, joka parantaa niiden varautumista turvallisuusuhkiin ja kriiseihin. Laaditaan uskonnollisten yhteisöjen käyttöön tilaturvallisuuteen liittyvä käsikirja. Hyödynnetään koulutuksessa kansainvälisiä esimerkkejä”.

Lisätietoja

Lisää aiheesta