Skip to content
Government and ministries Media

Finland tar emot syriska och kongolesiska flyktingar i nästa års flyktingkvot

Inrikesministeriet
21.12.2017 9.34
Pressmeddelande 138/2017

Inrikesministeriet har den 20 december fastställt det beslut som ministerarbetsgruppen för migrationsfrågor fattat om hur nästa års flyktingkvot på 750 personer ska inriktas.

Finland förbinder sig att i 2018 års flyktingkvot ta emot syriska flyktingar från Turkiet och kongolesiska flyktingar från Zambia. Till följd av den konflikt och humanitära kris som pågår i Syrien har miljontals människor varit tvungna att lämna sitt hem. Cirka 33 000 kongolesiska flyktingar har i sin tur flytt till Zambia på grund av de utdragna våldsamheterna. Största delen av dem är kvinnor och barn.

Finland förbereder sig också på att ta emot 100 nödfall, på samma sätt som tidigare år. Med nödfall avses flyktingar som är i behov av brådskande vidarebosättning på grund av behovet av skydd eller t.ex. av medicinska skäl. Akuta fall tas emot utan någon avgränsning i fråga om nationalitet eller region.

I flyktingkvoten tar Finland emot sådana personer som FN:s flyktingorganisation UNHCR betraktar som flyktingar och för vilka UNHCR föreslår vidarebosättning. De finländska myndigheterna väljer enligt UNHCR:s förslag de flyktingar som tas emot i Finland.

Att ta emot kvotflyktingar är det effektivaste sättet att hjälpa

Att ta emot kvotflyktingar är det effektivaste sättet att hjälpa de flyktingar som är i verklig nöd eftersom behovet av skydd utvärderas redan innan flyktingarna kommer till Finland. Finland har tagit emot kvotflyktingar sedan 70-talet. Man har gjort mycket för integrationen för att de som anländer så bra som möjligt ska kunna anpassa sig till det finländska samhället.

Finland har tillsammans med Europeiska kommissionen uppmuntrat också andra EU-medlemsstater att delta i mottagandet, dvs. vidarebosättningen, av kvotflyktingar.

EU erbjuder medlemsstaterna ekonomiskt stöd för att ta emot kvotflyktingar

Kommissionen stöder vidarebosättningen ur EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF). Ur fonden betalas stöd till de EU-länder som deltar i vidarebosättningsprogrammet. Stödet baserar sig på det antal kvotflyktingar som medlemsstaterna tar emot.

Beroende på utreselandet eller hur brådskande vidarebosättningen är får medlemsstaten en engångsersättning på 6 000 eller 10 000 euro för varje vidarebosatt kvotflykting. Med anslaget för vidarebosättning stöder man på nationell nivå placeringen av kvotflyktingar i kommunerna och deras integration samt utvecklingen av myndighetsprocesserna i samband med vidarebosättningen.

Den engångsersättning som Finland får för de flyktingar som tas emot i 2018 års flyktingkvot är 10 000 euro per person.

Mer information om mottagande av kvotflyktingar

Ytterligare information:

Tuomo Kurri, migrationsdirektör, tfn 0295 488 620, [email protected]