Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Suomi vastaanottaa syyrialaisia ja kongolaisia pakolaisia ensi vuoden pakolaiskiintiössä

Sisäministeriö
21.12.2017 9.34
Tiedote 138/2017

Sisäministeriö on 20. joulukuuta vahvistanut maahanmuuton ministerityöryhmän päätöksen tulevan vuoden 750 henkilön pakolaiskiintiön kohdentamisesta.

Suomi sitoutuu vastaanottamaan vuoden 2018 kiintiössä syyrialaisia pakolaisia Turkista ja kongolaisia pakolaisia Sambiasta. Syyriassa jatkuvan konfliktin ja humanitaarisen kriisin seurauksena miljoonat ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa. Sambiaan on puolestaan paennut noin 33 000 kongolaista pakolaista pitkään jatkuneiden väkivaltaisuuksien vuoksi. Heistä suurin osa on naisia ja lapsia.

Suomi varautuu aiempien vuosien tavoin myös 100 hätätapauksen vastaanottoon. Hätätapauksilla tarkoitetaan pakolaisia, jotka tarvitsevat kiireellistä sijoittamista suojelun tarpeen tai esimerkiksi lääketieteellisten syiden vuoksi. Hätätapauksia vastaanotetaan ilman kansalaisuus- ja aluerajausta.

Suomi vastaanottaa pakolaiskiintiössä henkilöitä, jotka YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on katsonut pakolaisiksi ja joita UNHCR esittää uudelleensijoitettavaksi. Suomen viranomaiset valitsevat Suomeen otettavat pakolaiset UNHCR:n esityksestä.

Kiintiöpakolaisten vastaanotto on tehokkain tapa auttaa

Kiintiöpakolaisten vastaanotto on tehokkain tapa auttaa todellisessa hädässä olevia pakolaisia, sillä tulijoiden suojelun tarve arvioidaan jo ennen heidän tuloaan Suomeen. Suomi on vastaanottanut kiintiöpakolaisia jo 70-luvulta asti. Kotouttamisen eteen on tehty paljon työtä, jotta tulijat sopeutuisivat mahdollisimman hyvin suomalaiseen yhteiskuntaan.

Suomi on yhdessä Euroopan komission kanssa kannustanut myös muita EU-jäsenvaltioita osallistumaan kiintiöpakolaisten vastaanottoon eli uudelleensijoittamiseen.

EU tarjoaa jäsenvaltioille taloudellista tukea kiintiöpakolaisten vastaanottoon

Komissio tukee uudelleensijoittamista EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF). Rahastosta maksetaan uudelleensijoittamisohjelmaan osallistuville EU-maille tukea, joka perustuu jäsenvaltioiden vastaanottamien kiintiöpakolaisten lukumäärään.

Jäsenvaltio saa uudelleensijoitetusta kiintiöpakolaisesta lähtömaasta tai uudelleensijoittamisen kiireellisyydestä riippuen kertakorvauksena 6 000 tai 10 000 euroa. Uudelleensijoittamisen määrärahalla tuetaan kansallisesti kiintiöpakolaisten kuntiin sijoittamista ja kotoutumista sekä uudelleensijoittamisen viranomaisprosessien kehittämistä.

Vuoden 2018 pakolaiskiintiössä vastaanotettavista pakolaisista Suomen saama kertakorvaus on 10 000 euroa henkilöä kohden.

Lisätietoa kiintiöpakolaisten vastaanotosta

Lisätietoja

maahanmuuttojohtaja Tuomo Kurri, p. 0295 488 620, [email protected]