Hallinto- ja kehittämisosasto

Internal Audit Unit

Kansallisen turvallisuuden yksikkö

Kriisinhallintakeskus

Maahanmuutto-osasto

Ministeriön johto

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö

Ministeriön viestintäyksikkö

Pelastusosasto

Permanent Secretary

Poliisiosasto