CMC Kriisinhallintakeskus

Enheten för intern revision

Hallinto- ja kehittämisosasto

Kansallisen turvallisuuden yksikkö

Kanslichef

Kriisinhallintakeskus

Maahanmuutto-osasto

Ministeriön johto

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö

Ministeriön viestintäyksikkö

Pelastusosasto

Poliisiosasto