Hallinto- ja kehittämisosasto

Jukka Aalto, Osastopäällikkö/avdelningschef

Hallinto- ja kehittämisosasto

0295488510 

Elina Halonen, henkilöstösuunnittelija/personalplanerare

Hallinto- ja kehittämisosasto, Henkilöstö ja hallinto

Kirkkokatu 12
0295488260 

Hanne Huvila, Johtava asiantuntija/ledande sakkunnig

Hallinto- ja kehittämisosasto, Henkilöstö ja hallinto

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488313 

Milja Jumppainen, assistentti/assistent

Hallinto- ja kehittämisosasto, Henkilöstö ja hallinto

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488243 

Marianna Kellokoski, Asiantuntija/sakkunnig

Hallinto- ja kehittämisosasto, Henkilöstö ja hallinto

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488318 

Tuija Saari, Johtava asiantuntija/ledande sakkunnig

Hallinto- ja kehittämisosasto, Henkilöstö ja hallinto

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488566 

Sanna Sahramo, Erikoissuunnittelija/specialplanerare

Hallinto- ja kehittämisosasto, Henkilöstö ja hallinto

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488307 

Heli Salmela, henkilöstösuunnittelija/personalplanerare

Hallinto- ja kehittämisosasto, Henkilöstö ja hallinto

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488211 

Marja-Riitta Salokannel, Henkilöstö- ja hallintojohtaja/personal- och förvaltningsdirektör

Hallinto- ja kehittämisosasto, Henkilöstö ja hallinto

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488304 

Aino Tuovinen, erikoissuunnittelija/specialplanerare

Hallinto- ja kehittämisosasto, Henkilöstö ja hallinto

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488317 

Anniina Vesteri, Suunnittelija/planerare

Hallinto- ja kehittämisosasto, Henkilöstö ja hallinto

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488473 

Hanna Helinko, Hallitusneuvos/regeringsråd

Hallinto- ja kehittämisosasto, Oikeudellinen tuki

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488230 

Sirkka Huttala, Hankinta-asiantuntija/sakkunnig i upphandlingsfrågor

Hallinto- ja kehittämisosasto, Oikeudellinen tuki

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488524 

Ulla Kumpulainen, Hallitusneuvos/regeringsråd

Hallinto- ja kehittämisosasto, Oikeudellinen tuki

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488522 

Heidi Lempiö, Erityisasiantuntija/specialsakkunnig

Hallinto- ja kehittämisosasto, Oikeudellinen tuki

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488692 

Tiina Mantere, Erityisasiantuntija/specialsakkunnig

Hallinto- ja kehittämisosasto, Oikeudellinen tuki

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488292 

Päivi Pekkarinen, Hallitusneuvos/regeringsråd

Hallinto- ja kehittämisosasto, Oikeudellinen tuki

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488282 

Teija Puroila, Assistentti/assistent

Hallinto- ja kehittämisosasto, Oikeudellinen tuki

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488583 

Krista Sirén, Asiantuntija/sakkunnig

Hallinto- ja kehittämisosasto, Oikeudellinen tuki

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488287 

Anu Alvesalo, Johdon sihteeri/ledningens sekreterare

Hallinto- ja kehittämisosasto, Strateginen ohjaus ja kehittäminen

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488253 

Ari Evwaraye, Strategiapäällikkö/strategichef

Hallinto- ja kehittämisosasto, Strateginen ohjaus ja kehittäminen

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488373 

Sari Halenius, Assistentti/assistent

Hallinto- ja kehittämisosasto, Strateginen ohjaus ja kehittäminen

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488311 

Lauri Holmström, Erityisasiantuntija/specialsakkunnig, vv.

Hallinto- ja kehittämisosasto, Strateginen ohjaus ja kehittäminen

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488220 

Anna-Mari Kautto, Kansliapäällikön sihteeri / Kanslichefens sekreterare

Hallinto- ja kehittämisosasto, Strateginen ohjaus ja kehittäminen

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295418804 

Eeva Koivunen, Erikoissuunnittelija/specialplanerare

Hallinto- ja kehittämisosasto, Strateginen ohjaus ja kehittäminen

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488293 

Tiina Landström, Johdon sihteeri/ledningens sekreterare

Hallinto- ja kehittämisosasto, Strateginen ohjaus ja kehittäminen

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295418805 

Pia Laulainen, Palvelumuotoilija

Hallinto- ja kehittämisosasto, Strateginen ohjaus ja kehittäminen

0295488217 

Harri Martikainen, Kehittämisjohtaja/utvecklingsdirektör

Hallinto- ja kehittämisosasto, Strateginen ohjaus ja kehittäminen

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488512 

Tiina Männikkö, Neuvotteleva virkamies/Konsultativ tjänsteman

Hallinto- ja kehittämisosasto, Strateginen ohjaus ja kehittäminen

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488415 

Erkki Mäntymäki, Asiantuntija/sakkunnig

Hallinto- ja kehittämisosasto, Strateginen ohjaus ja kehittäminen

0295488309 

Sanni Pohjannoro, Assistentti/assistent

Hallinto- ja kehittämisosasto, Strateginen ohjaus ja kehittäminen

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488479 

Mariana Salgado, Palvelumuotoilija

Hallinto- ja kehittämisosasto, Strateginen ohjaus ja kehittäminen

0295488385 

Sari Samula, suunnittelija/planerare

Hallinto- ja kehittämisosasto, Strateginen ohjaus ja kehittäminen

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488371 

Leena Seitovirta, Erityisasiantuntija/specialsakkunnig

Hallinto- ja kehittämisosasto, Strateginen ohjaus ja kehittäminen

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488244 

Marjukka Sihvola, Assistentti/assistent

Hallinto- ja kehittämisosasto, Strateginen ohjaus ja kehittäminen

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488511 

Hanna-Miina Sihvonen, Erityisasiantuntija/specialsakkunnig

Hallinto- ja kehittämisosasto, Strateginen ohjaus ja kehittäminen

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488527 

Jaana Söderman, Ministerin sihteeri/ministerns sekreterare

Hallinto- ja kehittämisosasto, Strateginen ohjaus ja kehittäminen

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295418801 

Annamaija Vihervirta, vv.

Hallinto- ja kehittämisosasto, Strateginen ohjaus ja kehittäminen

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295418804 

Artsi Alanne, Erityisasiantuntija/specialsakkunnig, vv.

Hallinto- ja kehittämisosasto, Talous

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488462 

Antti Karila, Johtava asiantuntija/ledande sakkunnig

Hallinto- ja kehittämisosasto, Talous

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488288 

Riikka Karlsson, Erityisasiantuntija/specialsakkunnig

Hallinto- ja kehittämisosasto, Talous

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488261 

Katja Kaukonen, Erityisasiantuntija/Specialsakkunnig

Hallinto- ja kehittämisosasto, Talous

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488675 

Marina Kinner, Suunnittelija/Planerare

Hallinto- ja kehittämisosasto, Talous

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488612 

Kati Korpi, Talous- ja suunnittelujohtaja/ekonomi- och planeringsdirektör

Hallinto- ja kehittämisosasto, Talous

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488513 

Merita Kujanpää, Taloussuunnittelija/ekonomiplanerare

Hallinto- ja kehittämisosasto, Talous

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488515 

Tuure Lehtinen, Erityisasiantuntija/specialsakkunnig

Hallinto- ja kehittämisosasto, Talous

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488249 

Anni Luukkonen, taloussuunnittelija/ekonomiplanerare

Hallinto- ja kehittämisosasto, Talous

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488516 

Sonja Lyytikäinen, Erityisasiantuntija/specialsakkunnig

Hallinto- ja kehittämisosasto, Talous

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488261 

Maarit Nikander, Neuvotteleva virkamies/konsultativ tjänsteman

Hallinto- ja kehittämisosasto, Talous

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488255 

Maija Norilo, Erityisasiantuntija/specialsakkunnig

Hallinto- ja kehittämisosasto, Talous

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488416 

Kirsi-Marja Oksanen, erityisasiantuntija/specialsakkunnig

Hallinto- ja kehittämisosasto, Talous

Kirkkokatu 12, Helsinki

Laila Tiainen, Taloussihteeri/ekonomisekreterare

Hallinto- ja kehittämisosasto, Talous

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488519 

Joonas Toivainen, Asiantuntija/sakkunnig

Hallinto- ja kehittämisosasto, Talous

Kirkkokatu 12, Helsinki
029548376 

Tapio Aaltonen, Tietohallintojohtaja/dataadministrationsdirektör

Hallinto- ja kehittämisosasto, Tietohallinto

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488350 

Minna Bloigu, Johtava asiantuntija/ledande sakkunnig

Hallinto- ja kehittämisosasto, Tietohallinto

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488359 

Jukka Jaakkola, Erityisasiantuntija/specialsakkunnig

Hallinto- ja kehittämisosasto, Tietohallinto

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488223 

Mikko Levämäki, Erityisasiantuntija/specialsakkunnig

Hallinto- ja kehittämisosasto, Tietohallinto

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488351 

Riina Loppi, Erityisasiantuntija/specialsakkunnig

Hallinto- ja kehittämisosasto, Tietohallinto

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488345 

Anna-Minna Lukkala, Erityisasiantuntija/specialsakkunnig

Hallinto- ja kehittämisosasto, Tietohallinto

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488274 

Risto Niskanen, Erityisasiantuntija/specialsakkunnig, vv.

Hallinto- ja kehittämisosasto, Tietohallinto

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488221 

Ismo Parviainen, Johtava asiantuntija/ledande sakkunnig

Hallinto- ja kehittämisosasto, Tietohallinto

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488229 

Kansallisen turvallisuuden yksikkö

Annina Ceder, Hallinnollinen avustaja

Kansallisen turvallisuuden yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488262 

Johanna Hakala, Neuvotteleva virkamies

Kansallisen turvallisuuden yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488452 

Heli Heikkola, Erityisasiantuntija

Kansallisen turvallisuuden yksikkö

Kirkkokatu 12
0295488224 

Petri Knape, Kansallisen turvallisuusyksikön johtaja

Kansallisen turvallisuuden yksikkö

Kirkkokatu 12
0295488235 

Niina Koivisto, Valmiuskoordinaattori, vv.

Kansallisen turvallisuuden yksikkö

Kirkkokatu 12
0295488624 

Eero Kytömaa, Neuvotteleva virkamies

Kansallisen turvallisuuden yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488280 

Olli Lampinen, Valmiuspäällikkö

Kansallisen turvallisuuden yksikkö

Kirkkokatu 12
0295488514 

Mikael Lohse, Neuvotteleva virkamies, vv.

Kansallisen turvallisuuden yksikkö

Kirkkokatu 12

Laura Naumanen, Valmiuskoordinaattori

Kansallisen turvallisuuden yksikkö

Kirkkokatu 12
0295488328 

Kari Santalahti, Turvallisuuspäällikkö/säkerhetschef

Kansallisen turvallisuuden yksikkö

Kirkkokatu 12
0295488219 

Juha Vehmaskoski, Poliisitarkastaja

Kansallisen turvallisuuden yksikkö

Kirkkokatu 12
0295488208 

Kriisinhallintakeskus

Kaisa Happo, Assistentti

Kriisinhallintakeskus, Henkilöstö- ja operaatiotukiyksikkö

0295488499 

Anna Matikka, Henkilöstöasiantuntija

Kriisinhallintakeskus, Henkilöstö- ja operaatiotukiyksikkö

Hulkontie 83, 70820 Kuopio
0295488485 

Jari Mustonen, Johtava asiantuntija

Kriisinhallintakeskus, Henkilöstö- ja operaatiotukiyksikkö

Hulkontie 83, 70820 Kuopio
0295488481 

Jouni Pajunen, Assistentti

Kriisinhallintakeskus, Henkilöstö- ja operaatiotukiyksikkö

0295488347 

Petri Palviala, Henkilöstöasiantuntija

Kriisinhallintakeskus, Henkilöstö- ja operaatiotukiyksikkö

0295488498 

Tapio Räsänen, Henkilöstöasiantuntija

Kriisinhallintakeskus, Henkilöstö- ja operaatiotukiyksikkö

Hulkontie 83, 70820 Kuopio
0295488520 

Minna Suutari, Suunnittelija

Kriisinhallintakeskus, Henkilöstö- ja operaatiotukiyksikkö

Hulkontie 83, 70820 Kuopio
0295488495 

Tiina Törnroos, Assistentti

Kriisinhallintakeskus, Henkilöstö- ja operaatiotukiyksikkö

0295488519 

Tiina Ehrnrooth, Johtava asiantuntija

Kriisinhallintakeskus, Johdon tuki

Kirkkokatu 12, 00170 Helsinki
0295488277 

Kaisa Kopsa, Assistentti

Kriisinhallintakeskus, Johdon tuki

0295488489 

Kaija Pekkarinen, Taloussihteeri

Kriisinhallintakeskus, Johdon tuki

Hulkontie 83, 70820 Kuopio
0295488494 

Kinga Dévényi, Johtava asiantuntija, koulutuspäällikkö

Kriisinhallintakeskus, Koulutusyksikkö

Kirkkokatu 12, 00170 Helsinki
0295488492 

Conor Hancock, Harjoittelija

Kriisinhallintakeskus, Koulutusyksikkö

0295488526 

Pekka Hyytiäinen, Koulutusasiantuntija

Kriisinhallintakeskus, Koulutusyksikkö

0295488523 

Marika Naumanen, Koulutuksen assistentti

Kriisinhallintakeskus, Koulutusyksikkö

0295488363 

Mikko Ojala, Koulutusasiantuntija

Kriisinhallintakeskus, Koulutusyksikkö

Hulkontie 83, 70820 Kuopio
0295488493 

Sari Rautarinta, Koulutusasiantuntija

Kriisinhallintakeskus, Koulutusyksikkö

0505349091 

Arto Tissari, Koulutusasiantuntija

Kriisinhallintakeskus, Koulutusyksikkö

Hulkontie 83, 70820 Kuopio
0295488484 

Vera Vikström, Korkeakouluharjoittelija

Kriisinhallintakeskus, Koulutusyksikkö

0295488483 

Kirsi Henriksson, Johtaja

Kriisinhallintakeskus

Kirkkokatu 12, 00170 Helsinki
0295488480 

Katrina Carlson, Tiedottaja

Kriisinhallintakeskus, Tutkimus-, kehittämis- ja tilannekuvayksikkö

0295488497 

Elina Nyholm, Korkeakouluharjoittelija

Kriisinhallintakeskus, Tutkimus-, kehittämis- ja tilannekuvayksikkö

0295488334 

Jyrki Ruohomäki, Johtava asiantuntija

Kriisinhallintakeskus, Tutkimus-, kehittämis- ja tilannekuvayksikkö

Kirkkokatu 12, 00170 Helsinki
0295488490 

Ville Savoranta, tutkimus- ja kehittämisasiantuntija

Kriisinhallintakeskus, Tutkimus-, kehittämis- ja tilannekuvayksikkö

Kirkkokatu 12, 00170 Helsinki
0295488491 

Maahanmuutto-osasto

Jorma Vuorio, Osastopäällikkö/ylijohtaja/överdirektör

Maahanmuutto-osasto

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488600 

Päivi Heinolainen, Assistentti

Maahanmuutto-osasto, Ohjaus- ja kehittämisyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488631 

Mari Helenius, Erityisasiantuntija

Maahanmuutto-osasto, Ohjaus- ja kehittämisyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488214 

Niina Koivunen, Säädösvalmisteluavustaja/Lagberedningsassistent

Maahanmuutto-osasto, Ohjaus- ja kehittämisyksikkö

Kirkokatu 12, Helsinki
0295488281 

Tiina Pelkonen, Säädösvalmisteluavustaja

Maahanmuutto-osasto, Ohjaus- ja kehittämisyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488647 

Pirkko Perasto, Johdon sihteeri, osastopäällikön sihteeri

Maahanmuutto-osasto, Ohjaus- ja kehittämisyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488601 

Minnamari Piipponen vv, Säädösvalmisteluavustaja

Maahanmuutto-osasto, Ohjaus- ja kehittämisyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488643 

Anna Rundgren, Erityisasiantuntija

Maahanmuutto-osasto, Ohjaus- ja kehittämisyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488324 

Kirta Sandström vv, Erityisasiantuntija/specialsakkunnig

Maahanmuutto-osasto, Ohjaus- ja kehittämisyksikkö

Kirkkokatu 12
0295488604 

Tiina Snellman, Neuvotteleva virkamies

Maahanmuutto-osasto, Ohjaus- ja kehittämisyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488638 

Sanna Sutter, Yksikön päällikkö, maahanmuuttojohtaja

Maahanmuutto-osasto, Ohjaus- ja kehittämisyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488200 

Katri Thakur, Sihteeriharjoittelija

Maahanmuutto-osasto, Ohjaus- ja kehittämisyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488447 

Jutta Gras vv, Lainsäädäntöneuvos

Maahanmuutto-osasto, Oikeudellinen yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki

Roope Jokinen, Erityisasiantuntija

Maahanmuutto-osasto, Oikeudellinen yksikkö

Kirkkokatu 12
0295488362 

Jorma Kantola, Lainsäädäntöneuvos/lagstiftningsråd

Maahanmuutto-osasto, Oikeudellinen yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488215 

Satu Kaskinen, erityisasiantuntija

Maahanmuutto-osasto, Oikeudellinen yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488680 

Riitta Koponen, Lainsäädäntöjohtaja/ lagstiftningsdirektör

Maahanmuutto-osasto, Oikeudellinen yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488610 

Kukka Krüger, Johtava asiantuntija

Maahanmuutto-osasto, Oikeudellinen yksikkö

Kirkkokatu 12
0295488270 

Sanna Montin, Erityisasiantuntija

Maahanmuutto-osasto, Oikeudellinen yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488314 

Hanna Pihkanen, Erityisasiantuntija

Maahanmuutto-osasto, Oikeudellinen yksikkö

Kirkkokatu 12
0295488256 

Anu Polojärvi, Asiantuntija

Maahanmuutto-osasto, Oikeudellinen yksikkö

Kirkkokatu 12
0295488237 

Tiina Sinkkanen, Lainsäädäntöneuvos/lagstiftningsråd

Maahanmuutto-osasto, Oikeudellinen yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488626 

Harri Sivula, Neuvotteleva virkamies

Maahanmuutto-osasto, Oikeudellinen yksikkö

0295488623 

Jarmo Tiukkanen, Johtava asiantuntija

Maahanmuutto-osasto, Oikeudellinen yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488606 

Tuuli Tuunanen, Johtava asiantuntija / Ledande sakkunnig

Maahanmuutto-osasto, Oikeudellinen yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488658 

Anu Aavamäki, Erityisasiantuntija

Maahanmuutto-osasto, Politiikkayksikkö

Kirkkokatu 12
0295488421 

Mirka Eirola, Erityisasiantuntija/Specialsakkunnig

Maahanmuutto-osasto, Politiikkayksikkö

Kirkkokatu 12
0295488383 

Mikko Hakkarainen vv, Erityisasiantuntija

Maahanmuutto-osasto, Politiikkayksikkö

Kirkkokatu 12, 00170 Helsinki

Elina Johansson, Erityisasiantuntija

Maahanmuutto-osasto, Politiikkayksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488615 

Berit Kiuru, Erityisasiantuntija

Maahanmuutto-osasto, Politiikkayksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488283 

Eero Koskenniemi, Hallitusneuvos/regeringsråd

Maahanmuutto-osasto, Politiikkayksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488616 

Tuomo Kurri, Maahanmuuttojohtaja/direktör för migration

Maahanmuutto-osasto, Politiikkayksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488620 

Katri Niskanen, neuvotteleva virkamies

Maahanmuutto-osasto, Politiikkayksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488672 

Tiina Paakkari, korkeakouluharjoittelija

Maahanmuutto-osasto, Politiikkayksikkö

0295488368 

Johanna Räty vv, Erityisasiantuntija

Maahanmuutto-osasto, Politiikkayksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488605 

Ministeriön johto

Ville Hulkkonen, Erityisavustaja

Ministeriön johto

Kirkkokatu 12

Sami Kerman, Erityisavustaja

Ministeriön johto

Kirkkokatu 12, Helsinki

Emilia Laaksonen, Erityisavustaja

Ministeriön johto

Kirkkokatu 12, Helsinki

Jarno Lappalainen, Erityisavustaja

Ministeriön johto

Kirkkokatu 12, Helsinki

Maria Ohisalo, Sisäministeri

Ministeriön johto

Kirkkokatu 12, Helsinki

Olli-Poika Parviainen, Valtiosihteeri

Ministeriön johto

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488504 

Kirsi Pimiä, Kansliapäällikkö / Kanslichef

Ministeriön johto

Jussi Pyykkönen, Erityisavustaja

Ministeriön johto

Kirkkokatu 12, Helsinki

Jukka Savolainen, Haavoittuvuudet ja resilienssiverkoston johtaja

Ministeriön johto

Lintulahdenkatu 5, 00530 Helsinki

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö

Aino Ahlstedt, Erikoissuunnittelija

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö, EU- ja kansainväliset asiat ja siviilikriisinhallinta

Kirkkokatu 12
0295488681 

Marja Avonius, Asiantuntija

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö, EU- ja kansainväliset asiat ja siviilikriisinhallinta

0295488668 

Ulriikka Johansson, Erityisasiantuntija/Specialsakkunnig

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö, EU- ja kansainväliset asiat ja siviilikriisinhallinta

Kirkkokatu 12
0295488695 

Kalle Kekomäki, Neuvotteleva virkamies/Konsultativ tjänsteman

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö, EU- ja kansainväliset asiat ja siviilikriisinhallinta

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488252 

Vesa Kotilainen, Johtava asiantuntija

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö, EU- ja kansainväliset asiat ja siviilikriisinhallinta

Kirkkokatu 12
0295488251 

Jenna Kuitunen, Asiantuntija

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö, EU- ja kansainväliset asiat ja siviilikriisinhallinta

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488276 

Katarine Lindstedt vv., Erityisasiantuntija

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö, EU- ja kansainväliset asiat ja siviilikriisinhallinta

Kirkkokatu 12, Helsinki

Emma Patovuori, Ylitarkastaja

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö, EU- ja kansainväliset asiat ja siviilikriisinhallinta

Kirkkokatu 12
0295488273 

Tapio Puurunen, Johtava asiantuntija

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö, EU- ja kansainväliset asiat ja siviilikriisinhallinta

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488254 

Riikka Rytkönen, Erityisasiantuntija

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö, EU- ja kansainväliset asiat ja siviilikriisinhallinta

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488259 

Jekaterina Saveljeva, Assistentti

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö, EU- ja kansainväliset asiat ja siviilikriisinhallinta

0295488377 

Kia Vertio, Eu-asiantuntija

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö, EU- ja kansainväliset asiat ja siviilikriisinhallinta

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488374 

Minna Hulkkonen, Neuvotteleva virkamies

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö

Helsinki
0295488688 

Marketta Karipuu, Assistentti

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295418810 

Laura Yli-Vakkuri, Ylijohtaja

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488250 

Pauliina Eskola, Neuvotteleva virkamies/Konsultativ tjänsteman

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö, Sisäasioiden EU-rahastot

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488263 

Kristiina Mauriala, Erityisasiantuntija

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö, Sisäasioiden EU-rahastot

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488275 

Aleksi Rantamaa, Suunnittelija

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö, Sisäasioiden EU-rahastot

Kirkkokatu 12
0295488315 

Nina Routti-Hietala, Erityisasiantuntija

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö, Sisäasioiden EU-rahastot

Kirkkokatu 12
0295488242 

Iikka Saunamäki, Erityisasiantuntija

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö, Sisäasioiden EU-rahastot

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488267 

Elina Sillanpää, Erityisasiantuntija

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö, Sisäasioiden EU-rahastot

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488266 

Ville Similä, Erityisasiantuntija

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö, Sisäasioiden EU-rahastot

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488279 

Noora Vahervaara, Erikoissuunnittelija

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö, Sisäasioiden EU-rahastot

0295488265 

Sanna Virtanen, Johtava asiantuntija

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö, Sisäasioiden EU-rahastot

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488300 

Riika Väliahde, Erityisasiantuntija

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö, Sisäasioiden EU-rahastot

0295488257 

Ministeriön viestintäyksikkö

Mikaela Carlsson, Viestintäasiantuntija vv.

Ministeriön viestintäyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488240 

Ronja Inkovaara, Viestintäsuunnittelija

Ministeriön viestintäyksikkö

0295488343 

Eriikka Koistinen, Viestintäjohtaja

Ministeriön viestintäyksikkö

Kirkkokatu 12, , Helsinki,
0295488222 

Annika Mielty, Viestintäsihteeri

Ministeriön viestintäyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488238 

Saara Nevala, Viestintäpäällikkö

Ministeriön viestintäyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488232 

Minna Piirainen, Viestintäasiantuntija, vv.

Ministeriön viestintäyksikkö

Kirkkokatu 12
0295488288 

Pihla Pitkänen, Viestintäasiantuntija

Ministeriön viestintäyksikkö

0295488209 

Sanni Saarelainen, Korkeakouluharjoittelija

Ministeriön viestintäyksikkö

0295488343 

Satu Sisättö, viestintäasiantuntija

Ministeriön viestintäyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488667 

Tiia Talvitie, Viestintäasiantuntija

Ministeriön viestintäyksikkö

Kirkkokatu 12
0295488656 

Ulla Tulonen, Verkkopäätoimittaja

Ministeriön viestintäyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488234 

Pelastusosasto

Sini Hangaslammi, EU-avustaja

Pelastusosasto, Kansainväliset asiat -yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488474 

Jari Honkanen, Erityisasiantuntija

Pelastusosasto, Kansainväliset asiat -yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488323 

Mirka Meres-Wuori, Neuvotteleva Virkamies

Pelastusosasto, Kansainväliset asiat -yksikkö

0295488344 

Veera Parko, Kansainvälisten asioiden johtaja

Pelastusosasto, Kansainväliset asiat -yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488442 

Pekka Tiainen, Erityisasiantuntija

Pelastusosasto, Kansainväliset asiat -yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488227 

Wivi-Ann Wagello-Sjölund, Neuvotteleva virkamies

Pelastusosasto, Kansainväliset asiat -yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488640 

Stig Granström, Erityisasiantuntija

Pelastusosasto, Ohjausyksikkö

0295488233 

Niki Haake, Erityisasiantuntija

Pelastusosasto, Ohjausyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488205 

Mirva Kahlos, Pelastusylitarkastaja/Räddningsöverinspektör

Pelastusosasto, Ohjausyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488434 

Esa Kokki, Erityisasiantuntija

Pelastusosasto, Ohjausyksikkö

0295488316 

Arto Lönnroth, Yli-insinööri/överingenjör

Pelastusosasto, Ohjausyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488454 

Teija Mankkinen, Erityisasiantuntija

Pelastusosasto, Ohjausyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488671 

Jaana Määttälä, Erityisasiantuntija

Pelastusosasto, Ohjausyksikkö

0295488386 

Olli Pietikäinen, Erityisasiantuntija

Pelastusosasto, Ohjausyksikkö

0295488339 

Jari Soininen, Erityisasiantuntija

Pelastusosasto, Ohjausyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488322 

Matti Arppe, Viestintäsuunnittelija

Pelastusosasto, Oikeusyksikkö

0295488308 

Veli-Pekka Hautamäki, Pelastusylitarkastaja

Pelastusosasto, Oikeusyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488419 

Ilpo Helismaa, Hallitusneuvos/Regeringsråd

Pelastusosasto, Oikeusyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488422 

Anne-Mari Hyytiäinen, Johdon sihteeri

Pelastusosasto, Oikeusyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488401 

Mika Kättö, Lainsäädäntöjohtaja/lagstiftningsdirektör

Pelastusosasto, Oikeusyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488413 

Enni Tuominen, Assistentti

Pelastusosasto, Oikeusyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488384 

Tanja Ulvinen, Erityisasiantuntija

Pelastusosasto, Oikeusyksikkö

0295488696 

Marja-Sisko Vanonen, Assistentti

Pelastusosasto, Oikeusyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488451 

Perttu Vepsäläinen, Verkkopalvelusuunnittelija

Pelastusosasto, Oikeusyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488438 

Linda Viitala, Erityisasiantuntija

Pelastusosasto, Oikeusyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488299 

Satu Björke, Hallinnollinen avustaja vv.

Pelastusosasto, Palosuojelurahasto

Johanna Herrala, Pääsihteeri

Pelastusosasto, Palosuojelurahasto

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488460 

Solja Kumpulainen, Assistentti

Pelastusosasto, Palosuojelurahasto

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488225 

Ira Nikoskinen, Erityisasiantuntija/Specialsakkunnig

Pelastusosasto, Palosuojelurahasto

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488285 

Hanna-Maria Paakkolanvaara, Pääsihteeri vv.

Pelastusosasto, Palosuojelurahasto

Kirkkokatu 12, Helsinki

Sanna Virtaniemi, Suunnittelija

Pelastusosasto, Palosuojelurahasto

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488564 

Kimmo Kohvakka, Pelastusylijohtaja

Pelastusosasto

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488400 

Jarkko Häyrinen, Erityisasiantuntija

Pelastusosasto, Pelastustoimen palvelut -yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488436 

Jaakko Joentakanen, Erikoissuunnittelija

Pelastusosasto, Pelastustoimen palvelut -yksikkö

0295488684 

Mikko Jääskeläinen, Erityisasiantuntija

Pelastusosasto, Pelastustoimen palvelut -yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488425 

Mikko Karvonen, Erityisasiantuntija

Pelastusosasto, Pelastustoimen palvelut -yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488670 

Janne Koivukoski, Pelastusneuvos

Pelastusosasto, Pelastustoimen palvelut -yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488420 

Jari Lepistö, Pelastusylitarkastaja

Pelastusosasto, Pelastustoimen palvelut -yksikkö

0295488218 

Teemu Luukko, Erityisasiantuntija

Pelastusosasto, Pelastustoimen palvelut -yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488455 

Mirja Palmén, Johtava asiantuntija

Pelastusosasto, Pelastustoimen palvelut -yksikkö

Kirkkokatu 12
0295488426 

Pelastusosasto Päivystäjä,

Pelastusosasto, Pelastustoimen palvelut -yksikkö

Jaana Rajakko, Yli-insinööri/överingenjör

Pelastusosasto, Pelastustoimen palvelut -yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488435 

Kirsi Rajaniemi, Neuvotteleva virkamies

Pelastusosasto, Pelastustoimen palvelut -yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488432 

Rami Ruuska, Pelastusylitarkastaja/Räddningsöverinspektör

Pelastusosasto, Pelastustoimen palvelut -yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488424 

Matti Savolainen,

Pelastusosasto, Pelastustoimen palvelut -yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488286 

Vesa-Pekka Tervo, Erityisasiantuntija, vv.

Pelastusosasto, Pelastustoimen palvelut -yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki

Jussi Korhonen, Varautumisjohtaja

Pelastusosasto, Siviilivalmiusyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488289 

Anni Kurunsaari, Asiantuntija

Pelastusosasto, Siviilivalmiusyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488673 

Alpo Nikula, Erityisasiantuntija

Pelastusosasto, Siviilivalmiusyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488427 

Poliisiosasto

Sima Al-Khafaji, EU-avustaja

Poliisiosasto, Kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö

0295488475 

Krista Heinonen, EU-avustaja

Poliisiosasto, Kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö

0295488325 

Jouko Huhtamäki, Neuvotteleva virkamies

Poliisiosasto, Kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488556 

Anne Lamminmäki, Erityisasiantuntija

Poliisiosasto, Kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488308 

Rosa-Maria Mäkelä, EU-avustaja

Poliisiosasto, Kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö

0295488476 

Johanna Puiro, Johtava asiantuntija

Poliisiosasto, Kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488584 

Elina Rantakokko, Erityisasiantuntija/spec.sakkunnig

Poliisiosasto, Kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488611 

Hannele Taavila, Poliisijohtaja

Poliisiosasto, Kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488568 

Ilmari Uljas, Erityisasiantuntija

Poliisiosasto, Kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö

Kirkkokatu 12, 00010 Helsinki
0295488296 

Marko Viitanen vv, Poliisijohtaja

Poliisiosasto, Kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki

Heidi Aliranta, Erityisasiantuntija

Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö

0295488367 

Thomas Aspholm, Suunnittelija

Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö

0295488306 

Riitta Aulanko, Hallitusneuvos

Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488569 

Marja-Leena Härkönen, Erityisasiantuntija

Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö

0295488297 

Anna Kivimäki, erityisasiantuntija

Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö

0295488331 

Katriina Laitinen, Lainsäädäntöjohtaja

Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488559 

Vilma Lehmonen, Korkeakouluharjoittelija

Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö

0295488357 

Marko Meriniemi, Lainsäädäntöneuvos

Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488561 

Sari Mustila, Suunnittelija

Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488236 

Jarkko Nieminen, Erityisasiantuntija

Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488599 

Tiina Nuutinen, Erityisasiantuntija

Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488563 

Suvi Pato-Oja, Erityisasiantuntija/Specialsakkunnig

Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö

0295488379 

Krista Peltonen, Säädösvalmisteluavustaja

Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö

0295488669 

Susanna Polvi vv, Säädösvalmisteluavustaja

Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö

Kirkkokatu 12

Elina Rydman, Neuvotteleva virkamies

Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488586 

Jukka Tukia, Neuvotteleva virkamies

Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488573 

Elsa Vainio, Korkeakouluharjoittelija

Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö

0295488338 

Kauko Aaltomaa vv, Osastopäällikkö

Poliisiosasto

Kirkkokatu 12, Helsinki

Tero Kurenmaa, Osastopäällikkö

Poliisiosasto

0295488340 

Tommi Aromäki, suunnittelija

Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö

0295488356 

Ari-Pekka Dag, Johtava asiantuntija

Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488560 

Tiina Ferm, Lainsäädäntöneuvos

Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488352 

Stefan Gerkman, Poliisijohtaja

Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488552 

Sanna Heikinheimo vv, Poliisijohtaja/Polisdirektör

Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki

Rea Honkanen, assistentti

Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö

0295488332 

Emilia Hämäläinen, Asiantuntija

Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö

0295488221 

Heidi Kankainen, Poliisiylitarkastaja

Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488335 

Johanna Kari vv, Neuvotteleva virkamies

Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki

Miia Lehtinen, Poliisitarkastaja

Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö

0295488686 

Joni Länsivuori, Poliisitarkastaja

Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488582 

Tarja Mankkinen, Kehittämispäällikkö

Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488370 

Jari Pajunen, Poliisitarkastaja

Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488576 

Veera Priha, Assistentti

Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö

0295488693 

Sami Ryhänen, Poliisiylitarkastaja

Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö

Kirkkokatu 12
0295488291 

Aino Salmi, Johtava asiantuntija

Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö

0295488685 

Mikko Sivola, Asiantuntija

Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö

Kirkkokatu 12
0295488202 

Seppo Sivula, Poliisitarkastaja

Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488591 

Sanni Suikkanen, Assistentti

Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö

295488302 

Susanna Sutinen, Erityisasiantuntija/Specialsakkunnig

Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö

0295488679 

Juha Tuovinen, Poliisitarkastaja

Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö

Kirkkokatu 12
0295488364 

Sonja Vahtera, suunnittelija

Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö

0295488337 

Tommi Viljanen, Hallitussihteeri

Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488298 

Carina Öhrnberg vv, Assistentti

Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki

Sisäisen tarkastuksen yksikkö

Jyrki Pennanen, Tarkastuspäällikkö

Sisäisen tarkastuksen yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488382 

Markku Saarela, Erityisasiantuntija/Specialsakkunnig

Sisäisen tarkastuksen yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488381 

Susa Seitala, Sisäinen tarkastaja

Sisäisen tarkastuksen yksikkö

Kirkkokatu 12, 00170 Helsinki
0295488258 

Pauliina Seppänen, Korkeakouluharjoittelija

Sisäisen tarkastuksen yksikkö

0295488439 

Jari Siirola, Johtava tilintarkastaja

Sisäisen tarkastuksen yksikkö

0295488216