Hallinto- ja kehittämisosasto

Jukka Aalto, Osastopäällikkö/avdelningschef

Hallinto- ja kehittämisosasto

0295488510 

Elina Halonen, henkilöstösuunnittelija/personalplanerare,

Hallinto- ja kehittämisosasto, Henkilöstö ja hallinto

Kirkkokatu 12
0295488260 

Hanne Huvila, Johtava asiantuntija/ledande sakkunnig

Hallinto- ja kehittämisosasto, Henkilöstö ja hallinto

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488313 

Janne Juujärvi, Asiantuntija

Hallinto- ja kehittämisosasto, Henkilöstö ja hallinto

0295488440 

Marianna Kellokoski, Asiantuntija/sakkunnig, vv.

Hallinto- ja kehittämisosasto, Henkilöstö ja hallinto

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488318 

Tuija Saari, Johtava asiantuntija/ledande sakkunnig

Hallinto- ja kehittämisosasto, Henkilöstö ja hallinto

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488566 

Sanna Sahramo, Erikoissuunnittelija/specialplanerare

Hallinto- ja kehittämisosasto, Henkilöstö ja hallinto

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488307 

Heli Salmela, henkilöstösuunnittelija/personalplanerare

Hallinto- ja kehittämisosasto, Henkilöstö ja hallinto

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488211 

Marja-Riitta Salokannel, Henkilöstö- ja hallintojohtaja/personal- och förvaltningsdirektör

Hallinto- ja kehittämisosasto, Henkilöstö ja hallinto

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488304 

Aino Tuovinen, erikoissuunnittelija/specialplanerare

Hallinto- ja kehittämisosasto, Henkilöstö ja hallinto

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488317 

Anniina Vesteri, Suunnittelija/planerare

Hallinto- ja kehittämisosasto, Henkilöstö ja hallinto

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488473 

Hanna Helinko, Hallitusneuvos/regeringsråd

Hallinto- ja kehittämisosasto, Oikeudellinen tuki

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488230 

Sirkka Huttala, Hankinta-asiantuntija/sakkunnig i upphandlingsfrågor

Hallinto- ja kehittämisosasto, Oikeudellinen tuki

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488524 

Ulla Kumpulainen, Hallitusneuvos/regeringsråd

Hallinto- ja kehittämisosasto, Oikeudellinen tuki

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488522 

Heidi Lempiö, Erityisasiantuntija/specialsakkunnig

Hallinto- ja kehittämisosasto, Oikeudellinen tuki

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488692 

Tiina Mantere, Erityisasiantuntija/specialsakkunnig

Hallinto- ja kehittämisosasto, Oikeudellinen tuki

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488292 

Päivi Pekkarinen, Hallitusneuvos/regeringsråd

Hallinto- ja kehittämisosasto, Oikeudellinen tuki

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488282 

Teija Puroila, Assistentti/assistent

Hallinto- ja kehittämisosasto, Oikeudellinen tuki

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488583 

Krista Sirén, Asiantuntija/sakkunnig

Hallinto- ja kehittämisosasto, Oikeudellinen tuki

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488287 

Anu Alvesalo, Johdon sihteeri/ledningens sekreterare

Hallinto- ja kehittämisosasto, Strateginen ohjaus ja kehittäminen

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488253 

Ari Evwaraye, Strategiapäällikkö/strategichef

Hallinto- ja kehittämisosasto, Strateginen ohjaus ja kehittäminen

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488373 

Sari Halenius, Assistentti/assistent

Hallinto- ja kehittämisosasto, Strateginen ohjaus ja kehittäminen

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488311 

Anna-Mari Kautto, Kansliapäällikön sihteeri / Kanslichefens sekreterare

Hallinto- ja kehittämisosasto, Strateginen ohjaus ja kehittäminen

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295418804 

Eeva Koivunen, Erikoissuunnittelija/specialplanerare

Hallinto- ja kehittämisosasto, Strateginen ohjaus ja kehittäminen

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488293 

Tiina Landström, Johdon sihteeri/ledningens sekreterare

Hallinto- ja kehittämisosasto, Strateginen ohjaus ja kehittäminen

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488405 

Pia Laulainen, Palvelumuotoilija

Hallinto- ja kehittämisosasto, Strateginen ohjaus ja kehittäminen

488217 

Harri Martikainen, Kehittämisjohtaja/utvecklingsdirektör

Hallinto- ja kehittämisosasto, Strateginen ohjaus ja kehittäminen

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488512 

Tiina Männikkö, Neuvotteleva virkamies/Konsultativ tjänsteman

Hallinto- ja kehittämisosasto, Strateginen ohjaus ja kehittäminen

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488415 

Erkki Mäntymäki, Asiantuntija/sakkunnig

Hallinto- ja kehittämisosasto, Strateginen ohjaus ja kehittäminen

488309 

Sanni Pohjannoro, Assistentti/assistent

Hallinto- ja kehittämisosasto, Strateginen ohjaus ja kehittäminen

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488479 

Mariana Salgado, Palvelumuotoilija

Hallinto- ja kehittämisosasto, Strateginen ohjaus ja kehittäminen

0295488385 

Sari Samula, suunnittelija/planerare

Hallinto- ja kehittämisosasto, Strateginen ohjaus ja kehittäminen

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488371 

Leena Seitovirta, Erityisasiantuntija/specialsakkunnig

Hallinto- ja kehittämisosasto, Strateginen ohjaus ja kehittäminen

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488244 

Marjukka Sihvola, Assistentti/assistent

Hallinto- ja kehittämisosasto, Strateginen ohjaus ja kehittäminen

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488511 

Hanna-Miina Sihvonen, Erityisasiantuntija/specialsakkunnig

Hallinto- ja kehittämisosasto, Strateginen ohjaus ja kehittäminen

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488527 

Jaana Söderman, Ministerin sihteeri/ministerns sekreterare

Hallinto- ja kehittämisosasto, Strateginen ohjaus ja kehittäminen

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295418801 

Milla Virtanen, Assistentti

Hallinto- ja kehittämisosasto, Strateginen ohjaus ja kehittäminen

0295488342 

Artsi Alanne, Erityisasiantuntija/specialsakkunnig, vv.

Hallinto- ja kehittämisosasto, Talous

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488462 

Antti Karila, Johtava asiantuntija/ledande sakkunnig

Hallinto- ja kehittämisosasto, Talous

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488288 

Riikka Karlsson, Erityisasiantuntija/specialsakkunnig

Hallinto- ja kehittämisosasto, Talous

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488261 

Katja Kaukonen, Erityisasiantuntija/Specialsakkunnig

Hallinto- ja kehittämisosasto, Talous

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488675 

Marina Kinner, Suunnittelija/Planerare, vv.

Hallinto- ja kehittämisosasto, Talous

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488612 

Kati Korpi, Talous- ja suunnittelujohtaja/ekonomi- och planeringsdirektör

Hallinto- ja kehittämisosasto, Talous

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488513 

Merita Kujanpää, Taloussuunnittelija/ekonomiplanerare

Hallinto- ja kehittämisosasto, Talous

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488515 

Tuure Lehtinen, Erityisasiantuntija/specialsakkunnig

Hallinto- ja kehittämisosasto, Talous

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488249 

Anni Luukkonen, taloussuunnittelija/ekonomiplanerare

Hallinto- ja kehittämisosasto, Talous

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488516 

Sonja Lyytikäinen, Vastaava rahastoasiantuntija

Hallinto- ja kehittämisosasto, Talous

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488261 

Maarit Nikander, Neuvotteleva virkamies/konsultativ tjänsteman

Hallinto- ja kehittämisosasto, Talous

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488255 

Maija Norilo, Erityisasiantuntija/specialsakkunnig

Hallinto- ja kehittämisosasto, Talous

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488416 

Sonja Nuutinen, taloussuunnittelija

Hallinto- ja kehittämisosasto, Talous

0295488454 

Kirsi-Marja Oksanen, erityisasiantuntija/specialsakkunnig

Hallinto- ja kehittämisosasto, Talous

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488266 

Laila Tiainen, Taloussihteeri/ekonomisekreterare, vv.

Hallinto- ja kehittämisosasto, Talous

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488519 

Joonas Toivainen, Asiantuntija/sakkunnig

Hallinto- ja kehittämisosasto, Talous

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488376 

Tapio Aaltonen, Tietohallintojohtaja/dataadministrationsdirektör

Hallinto- ja kehittämisosasto, Tietohallinto

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488350 

Minna Bloigu, Johtava asiantuntija/ledande sakkunnig

Hallinto- ja kehittämisosasto, Tietohallinto

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488359 

Jukka Jaakkola, Erityisasiantuntija/specialsakkunnig

Hallinto- ja kehittämisosasto, Tietohallinto

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488223 

Mikko Levämäki, Erityisasiantuntija/specialsakkunnig

Hallinto- ja kehittämisosasto, Tietohallinto

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488351 

Anna-Minna Lukkala, Erityisasiantuntija/specialsakkunnig

Hallinto- ja kehittämisosasto, Tietohallinto

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488274 

Riina Muurila, Erityisasiantuntija/specialsakkunnig, vv.

Hallinto- ja kehittämisosasto, Tietohallinto

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488345 

Risto Niskanen, Erityisasiantuntija/specialsakkunnig, vv.

Hallinto- ja kehittämisosasto, Tietohallinto

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488221 

Tarja Nylander, Johtava asiantuntija

Hallinto- ja kehittämisosasto, Tietohallinto

0295488243 

Hanna Salminen, erityisasiantuntija

Hallinto- ja kehittämisosasto, Tietohallinto

0295488340 

Kansallisen turvallisuuden yksikkö

Annina Ceder, Asiantuntija

Kansallisen turvallisuuden yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488262 

Johanna Hakala, Hallitusneuvos

Kansallisen turvallisuuden yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488452 

Elisa Hassinen, Harjoittelija

Kansallisen turvallisuuden yksikkö

0295488358 

Petri Knape, Kansallisen turvallisuusyksikön johtaja

Kansallisen turvallisuuden yksikkö

Kirkkokatu 12
0295488235 

Hannu Kotipelto, Erityisasiantuntija

Kansallisen turvallisuuden yksikkö

0295488354 

Eero Kytömaa, Neuvotteleva virkamies

Kansallisen turvallisuuden yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488280 

Olli Lampinen, Valmiuspäällikkö

Kansallisen turvallisuuden yksikkö

Kirkkokatu 12
0295488514 

Mikael Lohse, Neuvotteleva virkamies, vv.

Kansallisen turvallisuuden yksikkö

Kirkkokatu 12

Laura Naumanen, Valmiuskoordinaattori

Kansallisen turvallisuuden yksikkö

Kirkkokatu 12
0295488328 

Kari Santalahti, Turvallisuuspäällikkö/säkerhetschef

Kansallisen turvallisuuden yksikkö

Kirkkokatu 12
0295488219 

Juha Vehmaskoski, Neuvotteleva virkamies

Kansallisen turvallisuuden yksikkö

Kirkkokatu 12
0295488208 

Sanna Virtaniemi, Suunnittelija

Kansallisen turvallisuuden yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488564 

Kriisinhallintakeskus

Kaisa Happo, Assistentti

Kriisinhallintakeskus, Henkilöstö- ja operaatiotukiyksikkö

0295488499 

Anna Matikka, Henkilöstöasiantuntija

Kriisinhallintakeskus, Henkilöstö- ja operaatiotukiyksikkö

Hulkontie 83, 70820 Kuopio
0295488485 

Ville Mertamo, Suunnittelija

Kriisinhallintakeskus, Henkilöstö- ja operaatiotukiyksikkö

Ratapihantie 9, 6. kerros, 00520 Helsinki
0295488495 

Jari Mustonen, Johtava asiantuntija

Kriisinhallintakeskus, Henkilöstö- ja operaatiotukiyksikkö

Hulkontie 83, 70820 Kuopio
0295488481 

Tuire Myllyvuori, Assistentti

Kriisinhallintakeskus, Henkilöstö- ja operaatiotukiyksikkö

Ratapihantie 9, 6. kerros, 00520 Helsinki
0295488483 

Jouni Pajunen, Assistentti

Kriisinhallintakeskus, Henkilöstö- ja operaatiotukiyksikkö

0295488347 

Petri Palviala, Henkilöstöasiantuntija

Kriisinhallintakeskus, Henkilöstö- ja operaatiotukiyksikkö

0295488498 

Tapio Räsänen, Henkilöstöasiantuntija

Kriisinhallintakeskus, Henkilöstö- ja operaatiotukiyksikkö

Hulkontie 83, 70820 Kuopio
0295488520 

Tiina Törnroos, Assistentti

Kriisinhallintakeskus, Henkilöstö- ja operaatiotukiyksikkö

0295488519 

Kaisa Kopsa, Assistentti

Kriisinhallintakeskus, Johdon tuki

Ratapihantie 9, 6. kerros, 00520 Helsinki
0295488489 

Johanna Malmelin, Asiantuntija

Kriisinhallintakeskus, Johdon tuki

Ratapihantie 9, 6. kerros, 00520 Helsinki
0295488496 

Karoliina Nissinen, Taloussuunnittelija

Kriisinhallintakeskus, Johdon tuki, Talous- ja projektipalvelut

Ratapihantie 9, 6. kerros, 00520 Helsinki
0295488369 

Sue-Marie Pelkonen, Tiedottaja

Kriisinhallintakeskus, Johdon tuki

Ratapihantie 9, 6. kerros, 00520 Helsinki
0295488380 

Kinga Dévényi, Johtava asiantuntija, koulutuspäällikkö

Kriisinhallintakeskus, Koulutusyksikkö

Ratapihantie 9, 6. kerros, 00520 Helsinki
0295488492 

Pekka Hyytiäinen, Koulutusasiantuntija

Kriisinhallintakeskus, Koulutusyksikkö

0295488523 

Meeri-Maria Jaarva, Koulutusasiantuntija

Kriisinhallintakeskus, Koulutusyksikkö

Ratapihantie 9, 6. kerros, 00520 Helsinki
0295488530 

Susanna Kujanpää, Koulutusassistentti

Kriisinhallintakeskus, Koulutusyksikkö

Ratapihantie 9, 6. kerros, 00520 Helsinki
0295488531 

Ilmari Luna, Korkeakouluharjoittelija

Kriisinhallintakeskus, Koulutusyksikkö

Ratapihantie 9, 6. kerros, 00520 Helsinki
0295488532 

Marika Naumanen, Koulutuksen assistentti

Kriisinhallintakeskus, Koulutusyksikkö

Ratapihantie 9, 6. kerros, 00520 Helsinki
0295488363 

Mikko Ojala, Koulutusasiantuntija

Kriisinhallintakeskus, Koulutusyksikkö

Ratapihantie 9, 6. kerros, 00520 Helsinki
0295488493 

Sari Rautarinta, Koulutusasiantuntija

Kriisinhallintakeskus, Koulutusyksikkö

Ratapihantie 9, 6. kerros, 00520 Helsinki
0295488525 

Arto Tissari, Koulutusasiantuntija

Kriisinhallintakeskus, Koulutusyksikkö

Ratapihantie 9, 6. kerros, 00520 Helsinki
0295488484 

Kirsi Henriksson, Johtaja

Kriisinhallintakeskus

Ratapihantie 9, 6. kerros, 00520 Helsinki
0295488480 

Yuri Birjulin, Korkeakouluharjoittelija

Kriisinhallintakeskus, Tutkimus-, kehittämis- ja tilannekuvayksikkö

Ratapihantie 9, 6. kerros, 00520 Helsinki
0295488533 

Johanna Hakanen, Suunnittelija

Kriisinhallintakeskus, Tutkimus-, kehittämis- ja tilannekuvayksikkö

Ratapihantie 9, 6. kerros, 00520 Helsinki
0295488268 

Jyrki Ruohomäki, Johtava asiantuntija

Kriisinhallintakeskus, Tutkimus-, kehittämis- ja tilannekuvayksikkö

Ratapihantie 9, 6. kerros, 00520 Helsinki
0295488490 

Ville Savoranta, tutkimus- ja kehittämisasiantuntija

Kriisinhallintakeskus, Tutkimus-, kehittämis- ja tilannekuvayksikkö

Ratapihantie 9, 6. kerros, 00520 Helsinki
0295488491 

Maahanmuutto-osasto

Minna Hulkkonen, Osastopäällikkö, ylijohtaja

Maahanmuutto-osasto

Helsinki
0295488600 

Päivi Heinolainen, Assistentti

Maahanmuutto-osasto, Ohjaus- ja kehittämisyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488631 

Mari Helenius, Erityisasiantuntija

Maahanmuutto-osasto, Ohjaus- ja kehittämisyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488214 

Niina Koivunen, Säädösvalmisteluavustaja/Lagberedningsassistent

Maahanmuutto-osasto, Ohjaus- ja kehittämisyksikkö

Kirkokatu 12, Helsinki
0295488281 

Sharon Michelsson, harjoittelija

Maahanmuutto-osasto, Ohjaus- ja kehittämisyksikkö

0295488417 

Tiina Pelkonen, Säädösvalmisteluavustaja

Maahanmuutto-osasto, Ohjaus- ja kehittämisyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488647 

Pirkko Perasto, Johdon sihteeri, osastopäällikön sihteeri

Maahanmuutto-osasto, Ohjaus- ja kehittämisyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488601 

Minnamari Piipponen, Säädösvalmisteluavustaja, vv.

Maahanmuutto-osasto, Ohjaus- ja kehittämisyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488643 

Anna Rundgren, Erityisasiantuntija

Maahanmuutto-osasto, Ohjaus- ja kehittämisyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488324 

Kirta Sandström, Johtava asiantuntija

Maahanmuutto-osasto, Ohjaus- ja kehittämisyksikkö

Kirkkokatu 12
0295488604 

Sanna Sutter, Yksikön päällikkö, maahanmuuttojohtaja

Maahanmuutto-osasto, Ohjaus- ja kehittämisyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488200 

Jutta Gras, Lainsäädäntöneuvos

Maahanmuutto-osasto, Oikeudellinen yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488650 

Roope Jokinen, Erityisasiantuntija

Maahanmuutto-osasto, Oikeudellinen yksikkö

Kirkkokatu 12
0295488362 

Jorma Kantola, Lainsäädäntöneuvos/lagstiftningsråd

Maahanmuutto-osasto, Oikeudellinen yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488215 

Satu Kaskinen, erityisasiantuntija

Maahanmuutto-osasto, Oikeudellinen yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488680 

Riitta Koponen, Lainsäädäntöjohtaja/ lagstiftningsdirektör

Maahanmuutto-osasto, Oikeudellinen yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488610 

Kukka Krüger, Johtava asiantuntija

Maahanmuutto-osasto, Oikeudellinen yksikkö

Kirkkokatu 12
0295488270 

Sanna Montin, Erityisasiantuntija

Maahanmuutto-osasto, Oikeudellinen yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488314 

Hanna Pihkanen, Erityisasiantuntija

Maahanmuutto-osasto, Oikeudellinen yksikkö

Kirkkokatu 12
0295488256 

Anu Polojärvi, Asiantuntija

Maahanmuutto-osasto, Oikeudellinen yksikkö

Kirkkokatu 12
0295488237 

Tiina Sinkkanen, Lainsäädäntöneuvos/lagstiftningsråd

Maahanmuutto-osasto, Oikeudellinen yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488626 

Harri Sivula, Neuvotteleva virkamies

Maahanmuutto-osasto, Oikeudellinen yksikkö

0295488623 

Tuuli Tuunanen, Johtava asiantuntija / Ledande sakkunnig

Maahanmuutto-osasto, Oikeudellinen yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488658 

Anu Aavamäki, Erityisasiantuntija

Maahanmuutto-osasto, Politiikkayksikkö

Kirkkokatu 12
0295488421 

Marja Avonius, Erityisasiantuntija

Maahanmuutto-osasto, Politiikkayksikkö

0295488668 

Mirka Eirola, Erityisasiantuntija/Specialsakkunnig

Maahanmuutto-osasto, Politiikkayksikkö

Kirkkokatu 12
0295488383 

Elina Johansson, Erityisasiantuntija

Maahanmuutto-osasto, Politiikkayksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488615 

Berit Kiuru, Erityisasiantuntija

Maahanmuutto-osasto, Politiikkayksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488283 

Eero Koskenniemi, Hallitusneuvos/regeringsråd

Maahanmuutto-osasto, Politiikkayksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488616 

Tuomo Kurri, Maahanmuuttojohtaja/direktör för migration

Maahanmuutto-osasto, Politiikkayksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488620 

Katri Niskanen, neuvotteleva virkamies

Maahanmuutto-osasto, Politiikkayksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488672 

Tarja Rantala, Erityisasiantuntija, vv.

Maahanmuutto-osasto, Politiikkayksikkö

0295488372 

Johanna Räty, Erityisasiantuntija, vv.

Maahanmuutto-osasto, Politiikkayksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki

Petra Tikka, korkeakouluharjoittelija

Maahanmuutto-osasto, Politiikkayksikkö

0295488412 

Ministeriön johto

Sami Kerman, Erityisavustaja

Ministeriön johto

Kirkkokatu 12, Helsinki

Tiina Kivinen, Ministerin eritysiavustja

Ministeriön johto

0295488410 

Emilia Laaksonen, Erityisavustaja

Ministeriön johto

Kirkkokatu 12, Helsinki

Jarno Lappalainen, Erityisavustaja

Ministeriön johto

Kirkkokatu 12, Helsinki

Maria Ohisalo, Sisäministeri

Ministeriön johto

Kirkkokatu 12, Helsinki

Olli-Poika Parviainen, Valtiosihteeri

Ministeriön johto

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488504 

Kirsi Pimiä, Kansliapäällikkö / Kanslichef

Ministeriön johto

Heikki Sairanen, Ministerin erityisavustaja

Ministeriön johto

0295488404 

Jukka Savolainen, Haavoittuvuudet ja resilienssiverkoston johtaja

Ministeriön johto

Lintulahdenkatu 5, 00530 Helsinki

Sameli Sivonen, Erityisavustaja

Ministeriön johto

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö

Aino Ahlstedt, Erikoissuunnittelija

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö, EU- ja kansainväliset asiat ja siviilikriisinhallinta

Kirkkokatu 12
0295488681 

Tiina Ehrnrooth, Erityisasiantuntija

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö, EU- ja kansainväliset asiat ja siviilikriisinhallinta

Kirkkokatu 12, 00170 Helsinki
0295488277 

Ulriikka Johansson, Erityisasiantuntija/Specialsakkunnig

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö, EU- ja kansainväliset asiat ja siviilikriisinhallinta

Kirkkokatu 12
0295488695 

Kalle Kekomäki, Neuvotteleva virkamies/Konsultativ tjänsteman

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö, EU- ja kansainväliset asiat ja siviilikriisinhallinta

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488252 

Vesa Kotilainen, Johtava asiantuntija

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö, EU- ja kansainväliset asiat ja siviilikriisinhallinta

Kirkkokatu 12
0295488251 

Jenna Kuitunen, Asiantuntija, vv.

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö, EU- ja kansainväliset asiat ja siviilikriisinhallinta

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488276 

Katarine Lindstedt, Erityisasiantuntija

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö, EU- ja kansainväliset asiat ja siviilikriisinhallinta

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488399 

Tapio Puurunen, Johtava asiantuntija

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö, EU- ja kansainväliset asiat ja siviilikriisinhallinta

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488254 

Riikka Rytkönen, Erityisasiantuntija

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö, EU- ja kansainväliset asiat ja siviilikriisinhallinta

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488259 

Jekaterina Saveljeva, Assistentti

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö, EU- ja kansainväliset asiat ja siviilikriisinhallinta

0295488377 

Kia Vertio, Erityisasiantuntija

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö, EU- ja kansainväliset asiat ja siviilikriisinhallinta

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488374 

Marketta Karipuu, Assistentti

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295418810 

Laura Yli-Vakkuri, Ylijohtaja

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488250 

Pauliina Eskola, Neuvotteleva virkamies/Konsultativ tjänsteman

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö, Sisäasioiden EU-rahastot

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488263 

Virpi Karjalainen, Erityisasiantuntija

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö, Sisäasioiden EU-rahastot

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488392 

Kristiina Mauriala, Erityisasiantuntija

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö, Sisäasioiden EU-rahastot

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488275 

Annika Mielty, Assistentti

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö, Sisäasioiden EU-rahastot

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488305 

Aleksi Rantamaa, Suunnittelija

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö, Sisäasioiden EU-rahastot

Kirkkokatu 12
0295488315 

Nina Routti-Hietala, Erityisasiantuntija

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö, Sisäasioiden EU-rahastot

Kirkkokatu 12
0295488242 

Iikka Saunamäki, Erityisasiantuntija

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö, Sisäasioiden EU-rahastot

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488267 

Elina Sillanpää, Erityisasiantuntija, vv.

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö, Sisäasioiden EU-rahastot

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488266 

Ville Similä, Erityisasiantuntija, vv.

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö, Sisäasioiden EU-rahastot

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488279 

Noora Vahervaara, Asiantuntija

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö, Sisäasioiden EU-rahastot

0295488265 

Sanna Virtanen, Johtava asiantuntija

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö, Sisäasioiden EU-rahastot

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488300 

Riika Väliahde, Erityisasiantuntija

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö, Sisäasioiden EU-rahastot

0295488257 

Ministeriön viestintäyksikkö

Mikaela Carlsson, Viestintäasiantuntija

Ministeriön viestintäyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488240 

Eriikka Koistinen, Viestintäjohtaja

Ministeriön viestintäyksikkö

Kirkkokatu 12, , Helsinki,
0295488222 

Minna Latva, Viestintäsuunnittelija

Ministeriön viestintäyksikkö

0295488388 

Benitta Martikainen, Assistentti

Ministeriön viestintäyksikkö

0295488478 

Jukka Matilainen, Viestintäpäällikkö

Ministeriön viestintäyksikkö

Kirkkokatu 12
0295488582 

Saara Nevala (vv.), Viestintäpäällikkö

Ministeriön viestintäyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488232 

Pihla Pitkänen, Viestintäasiantuntija

Ministeriön viestintäyksikkö

0295488209 

Satu Sisättö, viestintäasiantuntija

Ministeriön viestintäyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488667 

Tiia Talvitie, Viestintäasiantuntija

Ministeriön viestintäyksikkö

Kirkkokatu 12
0295488656 

Ulla Tulonen, Verkkopäätoimittaja

Ministeriön viestintäyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488234 

Pelastusosasto

Monna Airiainen, Erityisasiantuntija

Pelastusosasto, EU- ja kansainväliset asiat -yksikkö

0295488360 

Jari Honkanen, Erityisasiantuntija

Pelastusosasto, EU- ja kansainväliset asiat -yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488323 

Mirka Meres-Wuori, Neuvotteleva Virkamies

Pelastusosasto, EU- ja kansainväliset asiat -yksikkö

0295488344 

Veera Parko, Kansainvälisten asioiden johtaja

Pelastusosasto, EU- ja kansainväliset asiat -yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488442 

Pekka Tiainen, Erityisasiantuntija

Pelastusosasto, EU- ja kansainväliset asiat -yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488227 

Teemu Veneskari, Erityisasiantuntija

Pelastusosasto, EU- ja kansainväliset asiat -yksikkö

0295488365 

Wivi-Ann Wagello-Sjölund, Neuvotteleva virkamies

Pelastusosasto, EU- ja kansainväliset asiat -yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488640 

Ilpo Helismaa, Hallitusneuvos/Regeringsråd

Pelastusosasto, Oikeudelliset asiat -yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488422 

Rea Honkanen, Assistentti, vv.

Pelastusosasto, Oikeudelliset asiat -yksikkö

Anne-Mari Hyytiäinen, Johdon sihteeri

Pelastusosasto, Oikeudelliset asiat -yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488401 

Mika Kättö, Lainsäädäntöjohtaja/lagstiftningsdirektör

Pelastusosasto, Oikeudelliset asiat -yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488413 

Annika Parsons, Lainsäädäntöneuvos

Pelastusosasto, Oikeudelliset asiat -yksikkö

0295488279 

Anni Pöyry, Erityisasiantuntija

Pelastusosasto, Oikeudelliset asiat -yksikkö

0295488395 

Katharina Schulze, Assistentti

Pelastusosasto, Oikeudelliset asiat -yksikkö

0295488444 

Tanja Ulvinen, Erityisasiantuntija

Pelastusosasto, Oikeudelliset asiat -yksikkö

0295488696 

Nina Vienonen, assistentti

Pelastusosasto, Oikeudelliset asiat -yksikkö

0295488475 

Linda Viitala, Erityisasiantuntija, vv.

Pelastusosasto, Oikeudelliset asiat -yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki

Satu Björke, Hallinnollinen avustaja vv.

Pelastusosasto, Palosuojelurahasto

0295488209 

Johanna Herrala, Pääsihteeri

Pelastusosasto, Palosuojelurahasto

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488460 

Solja Kumpulainen, Assistentti

Pelastusosasto, Palosuojelurahasto

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488225 

Ira Nikoskinen, Erityisasiantuntija/Specialsakkunnig

Pelastusosasto, Palosuojelurahasto

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488285 

Jessica Puro, Suunnittelija

Pelastusosasto, Palosuojelurahasto

0295488403 

Katri Päivärinta, Asiantuntija

Pelastusosasto, Palosuojelurahasto

0295488402 

Kimmo Kohvakka, Pelastusylijohtaja

Pelastusosasto

Kirkkokatu 12, Helsinki

Markus Viitaniemi, Projektipäällikkö

Pelastusosasto

0295488394 

Sini Erholtz, Erityisasiantuntija

Pelastusosasto, Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta -yksikkö

0295488439 

Jarkko Häyrinen, Erityisasiantuntija

Pelastusosasto, Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta -yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488436 

Jaakko Joentakanen, Erikoissuunnittelija

Pelastusosasto, Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta -yksikkö

0295488684 

Mikko Jääskeläinen, Erityisasiantuntija

Pelastusosasto, Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta -yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488425 

Mikko Karvonen, Erityisasiantuntija

Pelastusosasto, Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta -yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488670 

Joel Kauppinen, Erityisasiantuntija

Pelastusosasto, Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta -yksikkö

0295488428 

Jari Lepistö, Pelastusylitarkastaja

Pelastusosasto, Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta -yksikkö

0295488218 

Tommi Luhtaniemi, Erityisasiantuntija

Pelastusosasto, Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta -yksikkö

0295488387 

Tanja Mannila, Erityisasiantuntija

Pelastusosasto, Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta -yksikkö

0295488429 

Mirja Palmén, Johtava asiantuntija

Pelastusosasto, Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta -yksikkö

Kirkkokatu 12
0295488426 

Pelastusosasto Päivystäjä,

Pelastusosasto, Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta -yksikkö

Jaana Rajakko, Yli-insinööri/överingenjör

Pelastusosasto, Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta -yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488435 

Kirsi Rajaniemi, Neuvotteleva virkamies

Pelastusosasto, Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta -yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488432 

Rami Ruuska, Pelastusylitarkastaja/Räddningsöverinspektör

Pelastusosasto, Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta -yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488424 

Olli Ryhänen, Erityisasiantuntija

Pelastusosasto, Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta -yksikkö

0295488406 

Pasi Ryynänen, Yksikön johtaja

Pelastusosasto, Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta -yksikkö

0295488326 

Vesa-Pekka Tervo, Erityisasiantuntija, vv.

Pelastusosasto, Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta -yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki

Mikko Hiltunen, erityisasiantuntija

Pelastusosasto, Siviilivalmiusyksikkö

0295488341 

Marko Hottinen, Erityisasiantuntija

Pelastusosasto, Siviilivalmiusyksikkö

0295488321 

Jussi Korhonen, Varautumisjohtaja

Pelastusosasto, Siviilivalmiusyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488289 

Anni Kurunsaari, Asiantuntija

Pelastusosasto, Siviilivalmiusyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488673 

Alpo Nikula, Erityisasiantuntija

Pelastusosasto, Siviilivalmiusyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488427 

Milla Tuominen, Erityisasiantuntija

Pelastusosasto, Siviilivalmiusyksikkö

0295488423 

Matti Arppe, Viestintäsuunnittelija

Pelastusosasto, Strategia- ja ohjausyksikkö

0295488308 

Tiina Etelälahti, Erityisasiantuntija

Pelastusosasto, Strategia- ja ohjausyksikkö

0295488393 

Juha-Veli Frantti, Hätäkeskusylitarkastaja

Pelastusosasto, Strategia- ja ohjausyksikkö

0295488210 

Niki Haake, Erityisasiantuntija

Pelastusosasto, Strategia- ja ohjausyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488205 

Ronja Inkovaara, Viestintäsuunnittelija

Pelastusosasto, Strategia- ja ohjausyksikkö

0295488343 

Mirva Kahlos, Pelastusylitarkastaja/Räddningsöverinspektör

Pelastusosasto, Strategia- ja ohjausyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488434 

Janne Koivukoski, Pelastusneuvos

Pelastusosasto, Strategia- ja ohjausyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488420 

Esa Kokki, Erityisasiantuntija

Pelastusosasto, Strategia- ja ohjausyksikkö

0295488316 

Pauliina Kopra, Erityisasiantuntija

Pelastusosasto, Strategia- ja ohjausyksikkö

0295488441 

Teemu Luukko, Erityisasiantuntija

Pelastusosasto, Strategia- ja ohjausyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488455 

Teija Mankkinen, Erityisasiantuntija

Pelastusosasto, Strategia- ja ohjausyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488671 

Jaana Määttälä, Erityisasiantuntija

Pelastusosasto, Strategia- ja ohjausyksikkö

0295488386 

Ismo Parviainen, Pelastusylitarkastaja

Pelastusosasto, Strategia- ja ohjausyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488229 

Susanna Sankala, Projektipäällikkö

Pelastusosasto, Strategia- ja ohjausyksikkö

0295488333 

Matti Savolainen, Erityisasiantuntija

Pelastusosasto, Strategia- ja ohjausyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488286 

Tiina Snellman, Neuvotteleva virkamies

Pelastusosasto, Strategia- ja ohjausyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488638 

Jari Soininen, Erityisasiantuntija

Pelastusosasto, Strategia- ja ohjausyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488322 

Perttu Vepsäläinen, Verkkopalvelusuunnittelija

Pelastusosasto, Strategia- ja ohjausyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488438 

Teija Virtanen, Suunnittelija

Pelastusosasto, Strategia- ja ohjausyksikkö

0295488397 

Poliisiosasto

Jouko Huhtamäki, Neuvotteleva virkamies

Poliisiosasto, Kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488556 

Anne Lamminmäki, Erityisasiantuntija

Poliisiosasto, Kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488207 

Johanna Puiro, Johtava asiantuntija

Poliisiosasto, Kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488584 

Elina Rantakokko, Erityisasiantuntija/spec.sakkunnig, vv.

Poliisiosasto, Kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488611 

Hannele Taavila, Poliisijohtaja

Poliisiosasto, Kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488568 

Marko Viitanen, Poliisijohtaja, vv.

Poliisiosasto, Kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki

Heidi Aliranta, Erityisasiantuntija

Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö

0295488367 

Riitta Aulanko, Hallitusneuvos

Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488569 

Marja-Leena Härkönen, Erityisasiantuntija

Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö

0295488297 

Katriina Laitinen, Lainsäädäntöjohtaja

Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488559 

Sanna Leinonen, erityisasiantuntija

Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö

Kirkkokatu 12
0295488458 

Marko Meriniemi, Lainsäädäntöneuvos

Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488561 

Jarkko Mikkola, Erityisasiantuntija

Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö

0295488384 

Sari Mustila, Suunnittelija

Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488236 

Jarkko Nieminen, Erityisasiantuntija

Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488599 

Suvi Pato-Oja, Erityisasiantuntija/Specialsakkunnig

Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö

0295488379 

Krista Peltonen, Säädösvalmisteluavustaja

Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö

0295488669 

Susanna Polvi, Säädösvalmisteluavustaja, vv.

Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö

Kirkkokatu 12

Elina Rydman, Neuvotteleva virkamies

Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488586 

Jukka Tukia, Neuvotteleva virkamies

Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488573 

Kauko Aaltomaa, Osastopäällikkö, vv.

Poliisiosasto

Kirkkokatu 12, Helsinki
+358295488693 

Tommi Aromäki, Suunnittelija

Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö

0295488356 

Ari-Pekka Dag, Johtava asiantuntija, vv.

Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488560 

Tiina Ferm, Lainsäädäntöneuvos

Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488352 

Stefan Gerkman, Poliisijohtaja

Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488552 

Kimmo Halme, poliisitarkastaja

Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö

0295488361 

Sanna Heikinheimo, Poliisijohtaja/Polisdirektör, vv.

Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki

Emilia Hämäläinen, Asiantuntija

Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö

0295488221 

Heidi Kankainen, Neuvotteleva virkamies

Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488335 

Johanna Kari, Neuvotteleva virkamies, vv.

Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki

Timo Kerttula, Johtava asiantuntija

Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö

0295488366 

Joni Länsivuori, Poliisitarkastaja

Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488582 

Tarja Mankkinen, Kehittämispäällikkö

Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488370 

Jari Pajunen, Poliisitarkastaja

Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488576 

Veera Priha, Assistentti

Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö

0295488693 

Sami Ryhänen, Poliisiylitarkastaja

Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö

Kirkkokatu 12
0295488291 

Aino Salmi, Johtava asiantuntija

Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö

0295488685 

Seppo Sivula, Poliisitarkastaja

Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488591 

Juha Tuovinen, Poliisitarkastaja

Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö

Kirkkokatu 12
0295488364 

Tommi Viljanen, Hallitussihteeri

Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488298 

Carina Öhrnberg, Assistentti

Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488318 

Sisäisen tarkastuksen yksikkö

Jyrki Pennanen, Tarkastuspäällikkö

Sisäisen tarkastuksen yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488382 

Markku Saarela, Erityisasiantuntija/Specialsakkunnig

Sisäisen tarkastuksen yksikkö

Kirkkokatu 12, Helsinki
0295488381 

Susa Seitala, Sisäinen tarkastaja

Sisäisen tarkastuksen yksikkö

Kirkkokatu 12, 00170 Helsinki
0295488258 

Pauliina Seppänen, Korkeakouluharjoittelija

Sisäisen tarkastuksen yksikkö

0295488439 

Jari Siirola, Johtava tilintarkastaja

Sisäisen tarkastuksen yksikkö

0295488216