Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Työ harvaan asuttujen alueiden turvallisuuden edistämiseksi tiivistyy

Sisäministeriö 1.2.2019 14.43
Uutinen
havumetsä

Sisäministeriö ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) on kutsunut koolle harvaan asuttujen alueiden turvallisuutta käsittelevän asiantuntija- ja viranomaisverkoston. Työ on jatkoa aiemmalle verkostolle, joka on toiminut jo vuodesta 2014.

Uudessa kokoonpanossa ministeriön ja sisäisen turvallisuuden keskeiset viranomaistoimijat ovat verkoston nykyisten jäsenten lisäksi vahvemmin toiminnassa mukana.

Niin kutsutun Harvaturva-verkoston tehtäviä ovat muun muassa:

− Maaseudun ja harvaan asuttujen alueiden turvallisuuskehityksen seuranta
− Tiedon tuottaminen harvaan asuttujen alueiden haasteista ja mahdollisista ratkaisuista niihin
− Harvaan asuttujen alueiden turvallisuuden vahvistamiseen liittyvien käytäntöjen levittäminen
− Tiedonkulun vahvistaminen turvallisuusviranomaisten ja muiden harva-alueen toimijoiden välillä
− Yhteiskunnallinen vaikuttaminen harvaan asuttujen alueiden turvallisuuden edistämiseksi

Verkosto kokoontuu tarpeen mukaan noin kolme kertaa vuodessa ja sen toimikausi on 2.1.2019–31.5.2023.

Lisätietoja:
verkoston puheenjohtaja, pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka, p. 0295 488400, [email protected]