Toni Shnoro näkee työssään laajasti koko sisäministeriön toiminnan

Korkeakouluharjoittelijana kesällä 2017 sisäisen tarkastuksen yksikössä

Toni ShnoroMitä opiskelet ja mitä teet sisäministeriössä?

- Opiskelen yliopistossa kauppatieteitä viidettä vuotta, pääaineitani ovat tilintarkastus ja arviointi. Opinnoissani yhdistyy laskentatoimi ja yritysjuridiikka. Sisäministeriössä työskentelen sisäisen tarkastuksen yksikössä. Työni koostuu ohjeiden ja lakien tulkitsemisesta, haastatteluiden tekemisestä, laajasta tiedonhankinnasta ja lopulta tarkastusraporttien kirjoittamisesta. Lisäksi olen tehnyt käännöstehtäviä, oikolukua ja jopa päässyt edustamaan ministeriötä yleisötapahtumissa. Töitä olen päässyt tekemään monipuolisemmin kuin mitä osasin odottaa.

Harjoittelunsa aikana Toni on osallistunut tarkastuksiin, jotka käsittelivät sisäministeriön henkilöstöhallintoa ja tutkimustoimintaa (jossa ministeriöllä koordinoiva rooli).

- Työtä voisi kuvailla konsultoinniksi, jossa arvioidaan riskienhallinnan ja hyvän hallintotavan noudattamista. Käytännössä käymme toimintatapoja ja prosesseja läpi ja arvioimme niistä, onko toiminta ohjeiden mukaista sekä voisiko siitä saada entistä sujuvampaa. Tavoitteena on vaikuttaa asioihin proaktiivisesti . Myös mahdolliset havaitut virheet tuodaan esille ja raportoidaan johdolle, Toni kuvaa sisäisen tarkastuksen työkenttää.

Mikä on ollut harjoittelussasi parasta?

- Parasta on ollut se, että on annettu vastuuta ja luottamusta. Tässä työtehtävässä näkee laaja-alaisesti koko ministeriön toiminnan. Minut on otettu tosi hyvin vastaan eri tilanteissa, olen kokenut, että työpanostani arvostetaan. Täällä myös harjoittelijana tuntee olevansa osa työyhteisöä.

Mitä haluaisit tehdä tulevaisuudessa, voisitko kuvitella työskenteleväsi valtiolla myös jatkossa?

- Liikkuminen ja luonto ovat iso osa elämääni. Työskentelisin mielelläni urheilijoiden sekä lasten ja nuorten parissa. Tulevaisuudessa haluaisin hyödyntää talouden ja julkishallinnon oppeja johtotehtävissä esimerkiksi jossakin urheiluun liittyvässä organisaatiossa. Myöskään valtio ei ole poissuljettu vaihtoehto, julkisilla varoillahan urheilua tuetaan.