Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Omfattande bedömning av läget för Finlands inre säkerhet

Inrikesministeriet
23.1.2019 9.01
Pressmeddelande 4/2019
Poliisin hihamerkki

En omfattande bedömning av läget för Finlands inre säkerhet har blivit klar i samarbete mellan inrikesministeriet, andra myndigheter och kontaktgrupper. Rapporten om läget för den inre säkerheten innehåller samlad och aktuell information om fenomen som påverkar säkerheten ur befolkningens perspektiv.

- Rapporten ger oss nu en rätt så bra helhetsbild av människors säkerhet i vardagen och av vad som påverkar den mest. Ett aktuellt exempel är sexualbrott. Antalet polisanmälningar om dem har ökat klart under de senaste åren. Allt fler fall kommer alltså till myndigheternas kännedom och gärningsmännen kan ställas till svars. När det gäller sexuellt våld och våld i nära relationer finns det ändå mycket dold brottslighet som vi allt effektivare måste kunna ingripa i, sade inrikesminister Kai Mykkänen vid det riksomfattande säkerhetsseminariet i Kuopio där rapporten publicerades den 23 januari.

I rapporten behandlas fyra delområden för den inre säkerheten: människornas trygghetskänsla och tillgången till hjälp, brottslighet, olyckor samt samhällsfred och samhällets stabilitet. I ljuset av den statistik och internationell jämförelse som ingår i rapporten är Finland världens tryggaste land.

Finlands säkerhet har förbättrats avsevärt med tiden. Det var t.ex. över dubbelt så sannolikt att bli offer för dödligt våld på 1980-talet jämfört med i dag. Antalet dödsfall i vägtrafiken har minskat till nästan hälften under de senaste tio åren. Även antalet bränder och dödsoffer i bränder har minskat tydligt på 2010-talet.

En sak som är statistiskt sett liten kan vara betydelsefull i samhälleligt avseende

Människornas trygghetskänsla i vardagen påverkas mest av antalet och synligheten av brott, olyckor och störningar samt hur snabbt och lätt man vid behov får hjälp. Olyckor i hemmet och på fritiden orsakar fjärde mest dödsfall årligen men de påverkar människornas trygghetskänsla i liten mån.

- Den trygghetskänsla som människor upplever skiljer sig från den positiva statistiska utvecklingen. Olika okända hot såsom gatuvåld och rädslan för terrorism ökar människornas känsla av otrygghet, även om sannolikheten statistiskt sett är liten, sade kanslichef Ilkka Salmi från inrikesministeriet.

Den snabba och öppna informationsförmedlingen har ökat människors medvetenhet om olika hot.

- I offentligheten skapas uppfattningar som kan minska förtroendet för myndigheter, som skiljer sig från evidensbaserad information och som ökar otrygghetskänslan. Ett av målen inom inrikesförvaltningen är att förstärka en stabilare och kunskapsbaserad trygghetskänsla, konstaterade kanslichef Salmi.

Klimatförändringen, den åldrande befolkningen och den tekniska utvecklingen är utmaningar

Det uppskattas att alkohol och narkotika förklarar en stor del av våldet i Finland också i fortsättningen. En dålig socioekonomisk ställning ökar risken för att begå brott eller bli offer för ett brott. Om vi inte lyckas minska marginaliseringen och polariseringen, kommer antalet våldsgärningar bakom vilka det står spänningar mellan olika befolkningsgrupper sannolikt att öka. Den inre säkerheten påverkas också av hur vi lyckas i migrationsfrågor.

De faktorer som mest påverkar säkerheten är stora systemiska förändringar såsom klimatförändringen, den åldrande befolkningen och den tekniska utvecklingen. Exempelvis förbättras trafiksäkerheten i och med den nya tekniken, men en allt större del av brottsligheten sker i datanät. Säkerheten för den åldrande befolkningen såväl i städer som i glesbygdsområden måste beaktas i allt större utsträckning. De extrema väderfenomenen medför nya utmaningar. Det är en viktig del av säkerhetsmyndigheternas arbete att förutspå dessa utvecklingsförlopp och sprida information.

Rapporten om läget för den inre säkerheten är en del av genomförandet av regeringens strategi för den inre säkerheten.

Inrikesministeriets vision är att Finland ska vara världens tryggaste land 2030, och lika tryggt för alla.

Ytterligare information

Ari Evwaraye, strategichef, tfn 0295 488 373 (du kan skicka ett sms där du ber honom ringa upp dig)

Lauri Holmström, specialsakkunnig, tfn 0295 488 220 (du kan skicka ett sms där du ber honom ringa upp dig)