Hyppää sisältöön
Media

I lotterilagstiftningen bereds ändringar som gäller avkastning av penningspel

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 9.3.2022 10.39
Pressmeddelande 43/2022

Vid inrikesministeriet bereds sådana ändringar i lotterilagstiftningen som gäller verksamhet som finansieras med penningspelsintäkter. Bakgrunden till lagprojektet är regeringens riktlinje om att det från ingången av 2024 ska införas en ny finansieringsmodell för verksamhet som finansieras med penningspelsintäkter.

En projektgrupp bestående av statssekreterare och projektets parlamentariska uppföljningsgrupp färdigställde i början av februari sitt förslag till ny finansieringsmodell och finansieringsnivå för allmännyttig verksamhet som finansieras med penningspelsintäkter. Avsikten är att Veikkaus Ab:s avkastning i fortsättningen intäktsförs till statsbudgeten som allmänna medel utan nuvarande öronmärkning av användningsändamål.

Syftet med reformen av finansieringsmodellen är att bryta det nuvarande sambandet mellan Veikkaus Ab:s avkastning av penningspel och de specificerade användningsändamål som anges i lotterilagen. För närvarande används Veikkaus Ab:s avkastning för att främja idrott och fysisk fostran, vetenskap, konst och ungdomsarbete, hälsa och social välfärd samt hästuppfödning och hästsport.

Lotterilagens bestämmelser om statsunderstödsförfaranden upphävs. Lagens bestämmelser om ändamålen med Veikkaus Ab:s avkastning, upptagande av avkastningen i statsbudgeten och redovisning av avkastningen uppdateras så att de överensstämmer med den nya finansieringsmodellen. 

Undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och jord- och skogsbruksministeriet bereder de ändringar som den nya finansieringsmodellen förutsätter i deras lagstiftning. Avsikten är att lagförslagen om den nya finansieringsmodellen ska överlämnas till riksdagen i november 2022.

Arbetsgruppens mandatperiod går ut den 3 mars 2023.

Lotterilagen reglerar penningspel och andra lotterier

I lotterilagen föreskrivs om anordnandet av penningspel och andra lotterier, tillsynen över anordnandet, Veikkaus Ab:s verksamhet och begränsningarna i verksamheten, redovisningen av avkastningen från lotterier, de ändamål för vilka avkastningen kan användas och tillsynen över användningen av avkastningen. Syftet med lagen är att garantera rättsskyddet för dem som deltar i allmännyttig lotteriverksamhet, att hindra oegentligheter och brott i samband med lotterier och att förebygga och minska de ekonomiska, sociala och hälsomässiga skadeverkningar som deltagande i lotterier ger upphov till.

Ytterligare information
Elina Rydman, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 586, [email protected]